Álfröðull

No one wants me.
No one will ever want me.
I’ve tried to find the cause of this.
I’ve starved myself down to a size zero.
I’ve trained my voice to be lower and less nasally
When that didn’t work I buried all the undesirable parts of my personality.
I’ve tried to make myself better, to fit into this box of desirability
But I know
The real reason no one wants me
is You
They see what you did to me
They see it written in my forehead
They don’t want damaged goods
You made me this way

“Từ khi nào em đẩy tôi ra xa, và chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ khi nào câu hỏi mọc lên không còn chỗ chứa, và tôi mệt mỏi giữ chúng lặng im. Tôi nhìn những vết đinh ghim, còn sót lại sau dãy ảnh hạnh phúc. Tôi đã gặp và yêu em đúng lúc, còn em kết thúc chỉ có một mình. Nếu tình yêu là cuộc viễn chinh, em đã chiến thắng còn tôi có tất cả mà tay trắng cô đơn.”

(“Và để cơn mưa nằm yên” - Zelda)

#CHIÊU Thành phố này ồn ã quá, anh à.