"mountains are calling and I must go"

Mountains are calling me and i must go!

Drone shot in Mt Nagpatong Tanay, Rizal

❤️

Morning everyone! Maihahalintulad ko ang Mondays sa pag-akyat sa bundok… Ang hirap eh haha! Pero pag natapos naman ang saya! 👌🏼