!ta

Sulanmamış çiçekler gibi kuruyor her şey
Her şey bir yolculuğun hüznünü taşıyor
Gidip de gelmemek üzere bütün yüzler..

anonymous asked:

Asalawalikum. I'm scared that my duas won't get answered. I feel like I'm doing something wrong. I feel unloved and I'm scared Allah (swt) doesn't love me. What should I do?

Walaikum Assalaam,

Allah Subhanahu wa ta’ala loves you the most and we should keep analyzing our lives that whether we are pleasing Allah Subhanahu wa ta’ala or displeasing and on our shortcoming we should repent to Allah Subhanahu wa ta’ala. He is the most forgiving and merciful. Secondly if you feel unloved because of your family members then make the habit of saying salaam to your family members when you come at home or wake up from sleep in morning say salaam it will increase love in shaa Allah.Our dua are always answered as narrated in hadith:

The Prophet (peace be upon him) said, “Any Muslim who makes a supplication containing nothing which is sinful, or which involves breaking ties of relationship, will be given for it by Allah one of three things: He will give him swift answer, or store it up for him in the next world, or turn away from him an equivalent amount of evil.” Those who heard it said they would then make many supplications and he (peace be upon him) replied that Allah was more ready to answer than they were to ask.

(Al-Tirmidhi Hadith 2257)

Here are some tips to get closer to Allah Subhanahu wa Ta’ala that will help you in shaa Allah.

1.If we want to get closer to Allah Subhanahu wa Ta’ala, we have to fulfill our obligatory duties and follows the command of Allah Subhanahu wa Ta’ala and his messenger (peace be upon him) wholeheartedly.

2.Being God conscious, always keep in mind that whatever we do, we have to be accountable to Allah Subhanahu wa Ta’ala and He’s watching us all the time.

3.Whenever we do a good work, always make the intention that you are doing this to please Allah Subhanahu wa Ta’ala.

4.Be thankful to Allah Subhanahu wa ta’ala in every situation and be happy with the Allah decree.

5.Try to do dhikr all the time, it will make us closer to Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Following are some dhikr that we can do all the time:

1. Asthaghfirullah

2. Subhaanallah

3. Alhamdulillah

4. Allahu Akbar

5. Laa ilaaha illallah

6. LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAH-HIL ALIYYIL ADHEEM

7. Asthaghfirullah-halladhee Laa ilaaha illa-huwal Hayyul Qayyuumu Wa athoobu Ilay

OrAsthaghfirullah

8. SUB-HAAN’ALLAAHi WA BI-HAM’DIHI SUB-HAAN’ALLAH-IL ADHEEM 

OrSUB-HAAN’ALLAAHi WA BI-HAM’DIHI

9. Subhāna-llāhi, wa-l-hamdu li-llāhi, wa lā ilāha illā-llāhu, wa-llāhu akbar. Wa lā hawla wa lā quwwata illā bi-llāhi-l-aliyyi-l-azīm

10. Lā ilāha illā-llāhu waḥdahu lā sharīka lahu lahu-l-mulku wa lahu-l-ḥamdu yuhyi wa yumītu wa huwa ḥayyu-llā yamūtu abadan abada, ḏū-l-jalāli wa-l-ikrām, biyadihi-l-khayr, wa huwa alā kulli Shay-in qadīr

Or

Laa ilaaha illal-laahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘alaa kulli shay-in qadeer

We should also recite much of durood e Ibrahim which is the durood that is recited towards the end of Salaah. 

Or the shortest durood is: Sallallahu Alayhi Wasallim

6. Dua and Repentence:

Almighty Allah says in the Qur’an: "When my servants ask you concerning me, (tell them) I am indeed close (to them). I listen to the prayer of every suppliant when he calls on me.“ [2:186] 

The place of Dua is so high in front of Allah, that the Prophet (Sallallahu Alayhi Wasallim) has said: ”Nothing is more honourable to Allah the Most High than Dua.”[Sahih al-Jami` no.5268]. 

Allah loves repentance & loves those who turn to him in sincere repentance: 

Truly Allah loves those who turn [to Him] in repentance… (Qur’an 2:222)

Narrated ‘Ubaadah that the Messenger of Allah said, “Whoever seeks forgiveness for the believing men and believing women, Allah will write for him a good deed for EACH believing man and believing woman.” (Tabarrani) 

Subhanallah this deed can be done in EVERY dua and can you imagine how many rewards can be gained for each and every Muslim you make dua for from Adam alayhis ‘salam until now and the last Muslim on earth. This is the easiest way to earn rewards that go into the billions and the more you make these dua’s then the more your good deed account will get filled!

7. Have friends that make you close to Allah Subhanahu wa ta’ala, not those whose company make you forget Allah.

8. Turn to Allah Subhanahu wa ta’ala for every little problem and ask for his help.

9. Be good with people for the sake of Allah Subhanahu wa ta’ala.

Listen to Islamic lectures, fix your prayers and try to do dhikr it will help in shaa Allah. I hope it will be helpful. May Allah guide us to the straight path.

Ameen

thứ bảy đừng buồn, mình đi chơi đi em
con chim cứ rúc hoài trong tổ
làm sao kêu được những tiếng hay ho
tụi mình cứ buồn hoài
làm cho nhau phải lo

những buổi chiều thật dài
tụi mình đi chầm chậm bên nhau
bàn tay còn ngại ngùng chưa nắm
mà lòng ta thương ta nhiều lắm

thứ bảy đừng buồn, mình đi chơi đi em
quẩn quanh bên nhau, mình ăn tối
những phố lạ thành quen
những quán đông người mà dường như chỉ dành cho hai đứa

anh gọi một ly niềm vui
sớt cho em một nửa
em gọi một chén ưu sầu
pha loãng ra rồi bỏ

hạnh phúc nhẹ nhàng
không gì quá khó
chỉ cần tụi mình cạnh nhau

tám vạn niềm vui
ba triệu nỗi buồn
tất cả đều tan ra giữa những con đường
nơi bọn mình đi qua

còn lại chỉ hai ta.

thứ bảy đừng buồn, mình đi chơi đi em.

#phanhai #tàolao
9

Medianeras | SideWalls

Gustavo Taretto'nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 2011 yapımı film.

Son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden biri. En başta senaristin gözlem yeteneğine ve monologların bu denli sakin ve zekice işlenen temposuna bayıldığımı söyleyebilirim. Esasında bir dram filmi olan Medianeras, öyle naiflikle işlenmiş ki, buruk bir gülümseme gibi yüzünüzde beliriyor izlerken.

Buenos Aires’teki çarpık kentleşme ve yapılaşmanın insanlar üzerinden betimlenişi ve iletişim teknolojilerinin olması gerekenin aksine yalnızlaşma ve yabancılaşmaya neden olmasını ironik bir dille sunan yapım, filmin esas kadını ve erkeğinin seçilmiş yalnızlığını evrensel boyuta taşıyor.

Kendi gibi biriyle olmaktan yana umudu kalmadığı için izole hayatlar sürdüren Mariana ve Martin'i çok sevdim. Mariana’da kendimi gördüğüm taraflar üzerine düşündüm. Mariana’ya üzüldüm, kendime üzüldüm.

Modern insanın yalnızlığı temalı hepsi birbirinin replikası olan filmlerden çok ayrı ve özgün olduğu için izlenmeli. Bu filmin içinde romantizmin ağızda bırakan tadı güzel ve farklı.Tüm umutsuzluğuna rağmen, içim ısındı.

İşte ben “True love will find you in the end” safsatasına böyle filmler sayesinde inanmaya devam ediyorum.

Şarkı için tık

Valla şu millete deodorant ve parfüm kullanmayı aşılamak için hayrına yanımda bir koli koku taşıyıp ter kokanlara dağıtacağım ya. Parfüm marfüm geçtim hadi de insanda bir banyo yapma kültürü olur ya.

(English caption below)

“Ô! Mày cũng cầm máy ảnh chụp à? Nhìn mày là bác lại nhớ hồi trước bác toàn chơi mấy con máy của Liên Xô, ‘zenit de nủng’ rồi 'bô kê xoáy’ xoáy cả cái ảnh. Lúc đấy cũng như ai, có cuộn phim nào là phải tắt hết đèn đi, rồi chui vào chăn bông mới dám lắp. Mà mày chụp bác làm gì, râu như Hít-le thế này xong mày đăng lên mạng để người ta lại bình luận bác à.”

“Oh! You have a camera too? You remind me of the days I had the USSR cameras, like that Zenith one, trying to get some bokeh from rotation. I was doing it like everyone else did, turning off the lights whenever I got my hands on a new roll of film and hiding under a blanket just to install it. You don’t have to get me on film though. This Hitler stache might get me some online comments.”

That was the week you learned that the killers of Michael Brown would go free. The men who had left his body in the street would never be punished. It was not my expectation that anyone would ever be punished. But you were young and still believed. You stayed up till 11 p.m. that night, waiting for the announcement of an indictment, and when instead it was announced that there was none you said, “I’ve got to go,” and you went into your room, and I heard you crying. I came in five minutes after, and I didn’t hug you, and I didn’t comfort you, because I thought it would be wrong to comfort you. I did not tell you that it would be okay, because I have never believed it would be okay. What I told you is what your grandparents tried to tell me: that this is your country, that this is your world, that this is your body, and you must find some way to live within the all of it.
Nakakamiss yung mga araw na magseselos ako tapos lalambingin mo ako. Hindi yung nagseselos na ako tas saken kapa magagalit.

Pag nakakakita ako ng ganito ^_^ feeling ko ang jeje tapos masayahin yung tao haha qt din ganun. Tas pag :3 feeling ko pusa or nagpapacute ganon haha

anonymous asked:

yalnızlık ta imtihana dahilmi ?

yalnızlık değildir o bi anlık tenhalıktır. tenhalık geçicidir.
imtihana gelince:
tanım: insan hayatının her saniyesine imtihan denir.

Ali… ali… ali… slušajte! Sada me svi vi muškarci tamo negde napolju slušajte! I sve žene! Ovo je važno. Ovo je toliko prokleto važno da morate obratiti pažnju!
Ako imate muškarca ili ženu i volite ih, i oni vole vas, nemojte se glupirati, nemojte ih varati. Molim vas, jednostavno nemojte.
Ja sam to uradio. Uzeo sam poverenje najneverovatnije, najdivnije žene na svetu i izvrgnuo ga ruglu. A zbog čega? Ni zbog čega! Zbog nebitnog seksa sa nebitnom ženom koja mi nije značila apsolutno ništa. Možete li da poverujete da bi neko napravio takvu glupost?Bio je to bedan pokušaj da udovoljim svojoj sujeti. Sada to shvatam…
— 

Liza Džuel - Ralfova zabava