Meetups / Katedros aikštė, prie Gedimino paminklo

Date:Saturday, August 3rd, 2013 (2 years ago)
Time:4:00 pm
Organizer:mecrossyou
mecrossyou2 years ago - Organizer
Darysim pikniką. C'mon, ppl, ateikit. Pasiimkit maisto kažkokio ir bus fun.