Temaların Yerelleştirilmesi

Tema satırlarını yerelleştirmek, temanın Tumblr'ın desteklediği tüm dillerde görüntülenebilmesini sağlar. Temandaki herhangi bir kelime ya da kelime grubunu aşağıdaki uygun değerlerle değiştir. Metin bundan sonra blog ayarlarında belirlenen dile göre görüntülenecektir.

İdeal olarak Tumblr temalarında belirli bir dile özgü yazı bulunmaz. Mümkün olan hallerde aşağıdaki yerelleştirilmiş tema satırlarını ve yanı sıra etiket ya da kelime gruplarını içeren (örn: {PlayCountWithLabel} ve {NoteCountWithLabel}) tema değişkenlerini kullanabilirsin.

Lütfen belirli bir dile özgü metinler içeren grafik ve değerleri kullanmaktan kaçın. Ekstra kontrole ihtiyaç duyarsan şu dil bloklarını kullanabilirsin: {block:English}, {block:NotEnglish}, {block:German}, {block:NotGerman}, {block:PortuguesePT}, vb.

Şu anda desteklenen diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Türkçe, İspanyolca, Rusça, Lehçe, Portekizce (Portekiz), Portekizce (Brezilya), Hollandaca ve Korece.

Not: CSS'teki text-transform özelliğini kullanıp girilen değerleri :before ve :after sözde seçicileri (pseudo selectors) içerisine yerleştirerek metnin büyük/küçük harf durumunu ayarlayabilirsin. (Örn: .search_query:before { content:'“'; } ve .search_query:after { content:'”'; }).

Tema satırı sözlüğüne satır eklenmesini talep et.

Satırı - İngilizce olarak - temanda tam olarak görüntülenmesini istediğin şekilde gir.

{lang:About}About
{lang:About me}About me
{lang:All of Tumblr}All of Tumblr
{lang:Amazing This Tumblr doesnt like anything}Amazing! This Tumblr doesn't like anything.
{lang:Android rating numbers}1.5M ratings
{lang:Answer}Answer
{lang:Apparently this Tumblr is hard to please}Apparently this Tumblr is hard to please.
{lang:Archive}Archive
{lang:Asked by Asker}Asked by        
{lang:Asked by Asker 2}Asked by <a href="       ">       </a>
{lang:Asker asked}        asked
{lang:Asker asked 2}<a href="       ">       </a> asked
{lang:Audio}Audio
{lang:Audio post}Audio post
{lang:Authors}Authors
{lang:Aw This Tumblr isnt following anyone}Aw. This Tumblr isn't following anyone.
{lang:Back}Back
{lang:Blog comments powered by Disqus}Blog comments powered by Disqus
{lang:Blog comments powered by Disqus 2}<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">Blog comments powered by <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>
{lang:Browse the archive}Browse the Archive
{lang:By PostAuthorName}By        
{lang:By PostAuthorName 2}By <a href="       ">       </a>
{lang:Chat}Chat
{lang:Chat post}Chat post
{lang:Check out the Tumblr app}Check out the Tumblr app.
{lang:Click for high-res photo}View high resolution
{lang:Close}Close
{lang:Comment}Comment
{lang:Continue reading}Continue reading
{lang:Contributors}Contributors
{lang:CurrentPage of TotalPages}        of        
{lang:CurrentPage of TotalPages 2}        <em>of</em>        
{lang:Dismiss engagement popover}Wahhhh, I don’t wanna
{lang:Download}Download
{lang:Download this track}Download this track
{lang:Earlier posts}Earlier posts
{lang:Embed}Embed
{lang:Engagement popover button}Sounds perfect
{lang:Engagement popover title}See, that’s what the app is perfect for.
{lang:Facebook}Facebook
{lang:Feed}Feed
{lang:Filed under}Filed under
{lang:Follow}Follow
{lang:Follow me}Follow me
{lang:Follow on Tumblr}Follow on Tumblr
{lang:Follow on Twitter}Follow on Twitter
{lang:Following}Following
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery}Found         results for        
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery 2}Found         results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Future}Future
{lang:Get the RSS}Get the RSS
{lang:Get the app}Get the app
{lang:Group members}Group members
{lang:High-res}High-res
{lang:High-res photo}High-res photo
{lang:Home}Home
{lang:Incredible This Tumblr doesnt like anything}Incredible! This Tumblr doesn't like anything.
{lang:Install this theme}Install this theme
{lang:It has NoteCount notes}It has         notes
{lang:It has NoteCount notes and 0 comments}It has         notes and <a href="       #disqus_thread" class="comments_link">0 comments</a>
{lang:Keep reading}Keep reading
{lang:Later posts}Later posts
{lang:Latest Tweets}Latest Tweets
{lang:Liked posts}Liked posts
{lang:Liked posts on Tumblr}Liked posts on Tumblr
{lang:Liked posts on Tumblr 2}Liked posts on <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Likes}Likes
{lang:Link}Link
{lang:Link post}Link post
{lang:Load more posts}Load more posts
{lang:Loading}Loading
{lang:Mail}Mail
{lang:Meditate for a while on this empty Tumblr}Meditate for a while on this empty Tumblr.
{lang:Members}Members
{lang:Mobile}Mobile
{lang:Mobile version}Mobile version
{lang:More}More
{lang:More liked posts}More liked posts
{lang:More you might like}More you might like
{lang:My blog}My blog
{lang:Navigate}Navigate
{lang:Neat This Tumblr doesnt like anything}Neat! This Tumblr doesn't like anything.
{lang:New}New
{lang:Newer}Newer
{lang:Newer entries}Newer entries
{lang:Newer posts}Newer posts
{lang:Next}Next
{lang:Next day}Next day
{lang:Next page}Next page
{lang:Next post}Next post
{lang:No likes Sheesh}No likes! Sheesh!
{lang:No likes here Just a howling wind}No likes here. Just a howling wind.
{lang:No more posts}No more posts
{lang:No posts containing SearchQuery}No posts containing        
{lang:No posts containing SearchQuery 2}No posts containing <span class="search_query">       </span>
{lang:No posts found}No posts found
{lang:No results for SearchQuery}No results for:        
{lang:No results for SearchQuery 2}No results for <span class="search_query">       </span>
{lang:No results found}No results found
{lang:No search results for SearchQuery}No search results for:        
{lang:No search results for SearchQuery 2}No search results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Nope this Tumblr doesnt follow anyone}Nope, this Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:Notes}Notes
{lang:Old}Old
{lang:Older}Older
{lang:Older entries}Older entries
{lang:Older posts}Older posts
{lang:Open In App CTA A}See this in the app
{lang:Open In App CTA B}See         in the app
{lang:Open In App CTA C}See the rest of this Tumblr
{lang:Open In App CTA D}See        's whole Tumblr
{lang:Open In App CTA E}You scrolled this far. Check out the rest.
{lang:Open In App CTA F}Follow this Tumblr
{lang:Open in app}Open in app
{lang:Originally from ReblogRootName}Originally from        
{lang:Originally from ReblogRootName 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Originally from ReblogRootTitle}Originally from        
{lang:Originally from ReblogRootTitle 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Page CurrentPage of TotalPages}Page         of        
{lang:Page CurrentPage of TotalPages 2}Page         <em>of</em>        
{lang:Pages}Pages
{lang:Past}Past
{lang:People I follow}People I follow
{lang:Permalink}Permalink
{lang:Permalink for this post}Permalink for this post
{lang:Photo}Photo
{lang:Photo post}Photo post
{lang:Photos}Photos
{lang:Photoset}Photoset
{lang:Photoset post}Photoset post
{lang:Pinterest}Pinterest
{lang:Played PlayCount times}Played         times
{lang:Plays}Plays
{lang:Plink The sound of no likes}*Plink* (The sound of no likes.)
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes}        with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> with         notes
{lang:Posted TimeAgo}Posted        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName}Posted         by        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName 2}Posted         by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted TimeAgo from source}Posted         from        
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes}Posted         with         notes
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}Posted         with         notes and         plays
{lang:Posted at FormattedTime}Posted at        
{lang:Posted at FormattedTime 2}Posted at <span class="date_string">       </span>
{lang:Posted at FormattedTime 3}Posted at <a href="       " class="date_string">       </a>
{lang:Posted by PostAuthorName}Posted by        
{lang:Posted by PostAuthorName 2}Posted by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted on DayOfMonth Month Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix}Posted on                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 2}Posted on <span class="date_string">                       </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">                       </a>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix Year}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                ,        </a>
{lang:Posted on DayOfWeek the DayOfMonthWithSuffix of Month Year at FormattedTime}Posted on         the         of         at        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes}Posted on                ,         with         notes
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes 2}Posted on <a href="       ">               ,        </a> with         notes
{lang:Posts Nah}Posts? Nah.
{lang:Posts tagged Tag}Posts tagged        
{lang:Posts tagged Tag 2}Posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Posts tagged Tag 3}Posts tagged <a href="/tagged/       ">       </a>
{lang:Powered by Tumblr}Powered by Tumblr
{lang:Powered by Tumblr 2}Powered by <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Prev}Prev
{lang:Prev post}Prev post
{lang:Previous}Previous
{lang:Previous day}Previous day
{lang:Previous page}Previous page
{lang:Previous post}Previous post
{lang:Quote}Quote
{lang:Quote post}Quote post
{lang:RSS}RSS
{lang:RSS feed}RSS feed
{lang:Random}Random
{lang:Random post}Random post
{lang:Read more}Read more
{lang:Reblogged}Reblogged
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from}Reblogged from
{lang:Reblogged from ReblogParentName}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogParentName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootName}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogRootName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogs}Reblogs
{lang:Recent comments}Recent comments
{lang:Reddit}Reddit
{lang:Related Posts}Related Posts
{lang:Replies}Replies
{lang:Search}Search
{lang:Search keywords}Search keywords
{lang:Search results for SearchQuery}Search results for:        
{lang:Search results for SearchQuery 2}Search results for <span class="search_query">       </span>
{lang:SearchResultCount results}        results
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery}        results for        
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery 2}        results for <span class="search_query">       </span>
{lang:See more}See more
{lang:See more posts}See more posts
{lang:See more stuff I like}See more stuff I like
{lang:See this in the app}See this in the app
{lang:Send email}Send email
{lang:Send me an email}Send me an email
{lang:Send us an email}Send us an email
{lang:Share this}Share this
{lang:Short URL}Short URL
{lang:Short URL for this post}Short URL for this post
{lang:Show}Show
{lang:Show all posts made on this day}Show all posts made on this day
{lang:Show more}Show more
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery}Showing         results for        
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery 2}Showing         results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag}Showing         posts tagged        
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 2}Showing         posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 3}Showing         posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Showing posts tagged Tag}Showing posts tagged        
{lang:Showing posts tagged Tag 2}Showing posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing posts tagged Tag 3}Showing posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Sorry}Sorry
{lang:Sorry no posts found}Sorry, no posts found
{lang:Sorry no results for SearchQuery}Sorry, no results for        
{lang:Sorry no results for SearchQuery 2}Sorry, no results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Sorry no search results found}Sorry, no search results found
{lang:Source}Source
{lang:Stuff I like}Stuff I like
{lang:Subscribe}Subscribe
{lang:Subscribe via RSS}Subscribe via RSS
{lang:Swoosh No likes}Swoosh! No likes!
{lang:Ta-da No likes}Ta-da! No likes!
{lang:TagResultCount posts tagged Tag}        posts tagged        
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 2}        posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 3}        posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Tagged}Tagged
{lang:Tagged with}Tagged with
{lang:Tags}Tags
{lang:Text}Text
{lang:Text post}Text post
{lang:This Tumblr doesnt follow anything except for its own rules}This Tumblr doesn't follow anything except for its own rules.
{lang:This Tumblr doesnt like anything yet}This Tumblr doesn't like anything…yet.
{lang:This Tumblr doesnt really follow anything}This Tumblr doesn't really \"follow\" anything.
{lang:This Tumblr has hardly any posts None at all in fact}This Tumblr has hardly any posts. \nNone at all, in fact.
{lang:This Tumblr has never met a post it didnt not like}This Tumblr has never met a post it didn't not like.
{lang:This Tumblr hasnt followed any other Tumblrs}This Tumblr hasn't followed any other Tumblrs.
{lang:This Tumblr hasnt liked any posts yet}This Tumblr hasn't liked any posts yet.
{lang:This Tumblr hasnt liked anything yet How very intriguing}This Tumblr hasn't liked anything yet. How very intriguing.
{lang:This Tumblr hasnt made any posts}This Tumblr hasn't made any posts.
{lang:This Tumblr hasnt posted anything}This Tumblr hasn't posted anything.
{lang:This Tumblr is content-free}This Tumblr is content-free.
{lang:This Tumblr is cool but empty}This Tumblr is cool, but empty.
{lang:This cool Tumblr doesnt follow anyone}This cool Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:This far-out Tumblr doesnt follow anyone}This far-out Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:This fiercely independent Tumblr doesnt follow anyone}This fiercely independent Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:This minimalist Tumblr has no posts}This minimalist Tumblr has no posts.
{lang:This post has NoteCount notes}This post has         notes
{lang:This post has NoteCount notes from other Tumblr users}This post has         notes from other Tumblr users
{lang:This silly Tumblr hasnt posted anything yet}This silly Tumblr hasn't posted anything yet.
{lang:This was posted TimeAgo}This was posted        
{lang:TimeAgo with NoteCount notes}        with         notes
{lang:TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}        with         notes and         plays
{lang:To the future}To the future
{lang:To the past}To the past
{lang:Tweet}Tweet
{lang:Tweet this}Tweet this
{lang:Tweets}Tweets
{lang:Via}Via
{lang:Video}Video
{lang:Video post}Video post
{lang:View comments}View comments
{lang:View comments for this post}View comments for this post
{lang:View high resolution}View high resolution
{lang:View notes for this post}View notes for this post
{lang:View the discussion thread}View the discussion thread
{lang:Viewing everything posted on Month DayOfMonth Year}Viewing everything posted on                ,        
{lang:Wow This Tumblr hasnt liked anything ever}Wow! This Tumblr hasn't liked anything ever.
{lang:You scrolled this far}You scrolled this far.
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results}Your search for         returned         results
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results 2}Your search for <span class="search_query">       </span> returned         results
{lang:Zoom}Zoom
{lang:iOS rating numbers}277k ratings