Korzystanie ze stron w blogu

Tworzenie, edycja i usuwanie stron

Czym są strony?

Strony to doskonały sposób na przedstawienie czytelnikom informacji ogólnych. Przykłady takich stron to strona O mnie, Résumé lub Kontakt.

Jak utworzyć stronę?

 1. Kliknij ikonę Ustawienia (symbol trybika) znajdującą się u góry w Kokpicie.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz blog, który chcesz aktualizować.
 3. Kliknij link „Dostosuj” w sekcji Szablon.
 4. Kliknij opcję „Strony”.
 5. Kliknij polecenie „Dodaj stronę”.
 6. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, strona zawierająca Twoje resume może posiadać adres /resume, a strona z życiorysem może mieć adres /bio.
 7. W polu „Tytuł strony” wpisz tytuł.
 8. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 9. Kliknij przycisk „Zapisz”. 
Lub:
 1. Po wybraniu z listy bloga do aktualizacji, kliknij z prawej strony link „Dostosuj”.
 2. Kliknij polecenie „Dodaj stronę”.
 3. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, strona zawierająca Twoje resume może posiadać adres /resume, a strona z życiorysem może mieć adres /bio.
 4. W polu „Tytuł strony” wpisz tytuł.
 5. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 6. Kliknij przycisk „Zapisz”. 

Jak edytować stronę?

 1. Kliknij ikonę Ustawienia (symbol trybika) znajdującą się u góry w Kokpicie.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz blog, który chcesz aktualizować.
 3. Kliknij link „Dostosuj” w sekcji Szablon.
 4. Kliknij stronę, którą chcesz edytować.
Lub:
 1. Po wybraniu z listy bloga do aktualizacji, kliknij z prawej strony link „Dostosuj”.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz edytować.

Jak usunąć stronę?

 1. Kliknij ikonę Ustawienia (symbol trybika) znajdującą się u góry w Kokpicie.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz blog, który chcesz aktualizować.
 3. Kliknij link „Dostosuj” w sekcji Szablon.
 4. Kliknij symbol „X” znajdujący się obok strony, którą chcesz usunąć.
Lub:
 1. Po wybraniu z listy bloga do aktualizacji, kliknij z prawej strony link „Dostosuj”.
 2. Kliknij symbol „X” znajdujący się obok strony, którą chcesz usunąć.

Układ standardowy a układ własny

Jak utworzyć stronę z własnym układem?

 1. Kliknij ikonę Ustawienia (symbol trybika) znajdującą się u góry w Kokpicie.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz blog, który chcesz aktualizować.
 3. Kliknij link „Dostosuj” w sekcji Szablon.
 4. Kliknij polecenie „Dodaj stronę” i w menu rozwijanym wybierz opcję „Własny układ”.
 5. Wprowadź swój własny kod w edytorze HTML-u.
 6. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, strona zawierająca Twoje resume może posiadać adres /resume, a strona z życiorysem może mieć adres /bio.
 7. W polu „Tytuł strony” wpisz tytuł.
 8. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 9. Kliknij przycisk „Zapisz”.
Lub:
 1. Po wybraniu z listy bloga do aktualizacji, kliknij z prawej strony link „Dostosuj”.
 2. Kliknij polecenie „Dodaj stronę” i w menu rozwijanym wybierz opcję „Własny układ”.
 3. Wprowadź swój własny kod w edytorze HTML-u.
 4. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, strona zawierająca Twoje resume może posiadać adres /resume, a strona z życiorysem może mieć adres /bio.
 5. W polu „Tytuł strony” wpisz tytuł.
 6. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 7. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Czym różnią się opcje: układ standardowy, układ własny oraz przekierowanie?

 • Układ standardowy: Powiela Twój aktualny szablon tak, aby strona miała wygląd podobny do reszty Twojego bloga.
 • Układ własny: Zastosowanie własnego kodu pozwala dostosować wygląd strony.
 • Przekierowanie: Przenosi osobę odwiedzającą pod inny adres URL. Na przykład, można przekierować odwiedzających do postów oznaczonych konkretnym tagiem lub do Twojego profilu na Twitterze.

Strony przekierowujące

Jak utworzyć stronę, która przekierowuje do moich postów z konkretnym tagiem?

 1. Kliknij ikonę Ustawienia (symbol trybika) znajdującą się u góry w Kokpicie.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz blog, który chcesz aktualizować.
 3. Kliknij link „Dostosuj” w sekcji Szablon.
 4. Przejdź na pasku bocznym do sekcji Strony.
 5. Kliknij polecenie „Dodaj stronę”.
 6. Z menu rozwijanego wybierz opcję Przekierowanie.
 7. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, /mojtag, lecz zastąp wyrażenie „mojtag” nazwą tagu, którego chcesz tu użyć.
 8. W polu „Przekieruj do” dodaj na końcu adresu URL bloga /tagged/mojtag, zastępując wyrażenie „mojtag” tagiem, którego chcesz tu użyć.
 9. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 10. Kliknij przycisk „Zapisz”.
Lub:
 1. Po wybraniu z listy bloga do aktualizacji, kliknij z prawej strony link „Dostosuj”.
 2. Przejdź na pasku bocznym do sekcji Strony.
 3. Kliknij polecenie „Dodaj stronę”.
 4. Z menu rozwijanego wybierz opcję Przekierowanie.
 5. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, /mojtag, lecz zastąp wyrażenie „mojtag” nazwą tagu, którego chcesz tu użyć.
 6. W polu „Przekieruj do” dodaj na końcu adresu URL bloga /tagged/mojtag, zastępując wyrażenie „mojtag” tagiem, którego chcesz tu użyć.
 7. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 8. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Jak utworzyć stronę, która przekierowuje do zewnętrznej strony www?

 1. Kliknij ikonę Ustawienia (symbol trybika) znajdującą się u góry w Kokpicie.
 2. Z listy po lewej stronie wybierz blog, który chcesz aktualizować.
 3. Kliknij link „Dostosuj” w sekcji Szablon.
 4. Przejdź na pasku bocznym do sekcji Strony.
 5. Kliknij polecenie „Dodaj stronę”.
 6. Z menu rozwijanego wybierz opcję Przekierowanie.
 7. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, jeśli tworzysz przekierowanie do swojego profilu na Twitterze, możesz wpisać /mojtwitter. W przekierowaniu do profilu na Facebooku, możesz użyć /mojfacebook.
 8. W polu „Przekieruj do” wpisz adres URL, na który chcesz wysyłać swoich odwiedzających. Jeśli tworzysz przekierowanie do swojego profilu na Twitterze, to adresem byłby URL www.twitter.com/nazwa, gdzie „nazwa” jest Twoim @identyfikatorem.
 9. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 10. Kliknij przycisk „Zapisz”.
Lub:
 1. Po wybraniu z listy bloga do aktualizacji, kliknij z prawej strony link „Dostosuj”.
 2. Przejdź na pasku bocznym do sekcji Strony.
 3. Kliknij polecenie „Dodaj stronę”.
 4. Z menu rozwijanego wybierz opcję Przekierowanie.
 5. Wpisz adres URL strony po ukośniku (/). Na przykład, jeśli tworzysz przekierowanie do swojego profilu na Twitterze, możesz wpisać /mojtwitter. W przekierowaniu do profilu na Facebooku, możesz użyć /mojfacebook.
 6. W polu „Przekieruj do” wpisz adres URL, na który chcesz wysyłać swoich odwiedzających. Jeśli tworzysz przekierowanie do swojego profilu na Twitterze, to adresem byłby URL www.twitter.com/nazwa, gdzie „nazwa” jest Twoim @identyfikatorem.
 7. Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję „Pokaż link do tej strony”.
 8. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego mój blog nie wyświetla linków do stron?

Wszystkie polecane przez nas szablony zawierają kod do wyświetlania linków do stron w Twoim blogu. Jeśli linki do stron są w blogu niewidoczne, to może to być spowodowane jednym z poniższych:

 • Korzystasz z szablonu, który nie obsługuje linków do stron.
 • Korzystasz z własnego kodu HTML, który blokuje pobranie najnowszej wersji Twojego szablonu bloga.

Jak upewnić się, aby linki do stron były widoczne w moim blogu?

 • Zmień szablon lub zainstaluj najnowszą wersję szablonu.
 • Utwórz w HTML-u link do strony i umieść go w polu Opis lub we własnym HTML bloga. Na przykład:
  <a href="/urlstrony">Moja strona!</a>
  (zastąp „urlstrony” adresem URL, który utworzyłeś dla swojej strony)
 • Edytuj własny kod HTML bloga w zakładce Szablonu. Przejdź do sekcji „Dostosuj” i dodaj brakujący kod. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji szablonów blogów (w jęz. angielskim).