Lokalizacja szablonów

Zlokalizowane ciągi szablonów pozwalają na wyświetlanie Twojego szablonu w każdym obsługiwanym przez Tumblra języku. Trzeba po prostu odpowiednio zastąpić wszelkie wyrazy lub frazy zawarte w szablonie poniższymi zmiennymi. W rezultacie cały tekst będzie wyświetlony w języku określonym w ustawieniach bloga.

Byłoby najlepiej, gdyby w szablonach Tumblra nie występowały żadne teksty w konkretnym języku. Gdzie tylko możliwe należy używać podanych poniżej zlokalizowanych ciągów i zmiennych szablonów zawierających etykiety i frazy (np. {PlayCountWithLabel} i {NoteCountWithLabel}).

Prosimy o unikanie stosowania grafik i elementów zawierających tekst w konkretnym języku. Dla uzyskania większej kontroli można stosować następujące bloki językowe: {block:English}, {block:NotEnglish}, {block:German}, {block:NotGerman}, {block:PortuguesePT}, itd.

Obecnie obsługujemy następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, turecki, hiszpański, rosyjski, polski, portugalski (PT), portugalski (BR), holenderski oraz koreański.

Uwaga: Pisownię wielkimi literami można dostosować poprzez właściwość text-transform stylu CSS i otoczyć wstawiane wartości pseudo-selektorami :before i :after (np. .search_query:before { content:'“'; } i .search_query:after { content:'”'; }).

Poproś o dodanie ciągu do katalogu ciągów szablonów

Wpisz ciąg w języku angielskim dokładnie tak, jak chcesz, żeby pojawił się w Twoim szablonie.

{lang:About}Sobre
{lang:About me}Quem sou eu
{lang:Ads like this keep Tumblr free.}Anúncios destes permitem que o Tumblr seja grátis.
{lang:All of Tumblr}Todo o Tumblr
{lang:Amazing This Tumblr doesnt like anything}Incrível! Este tumblr simplesmente não gosta de nada.
{lang:Android rating numbers}1,5 milhões de classificações
{lang:Answer}Responder
{lang:Apparently this Tumblr is hard to please}Parece que este tumblr é difícil de agradar.
{lang:Archive}Arquivo
{lang:Asked by Asker}Pergunta feita por        
{lang:Asked by Asker 2}Asked by <a href="       ">       </a>
{lang:Asker asked}        perguntou
{lang:Asker asked 2}<a href="       ">       </a> asked
{lang:Audio}Áudio
{lang:Audio post}Publicação de áudio
{lang:Authors}Autores
{lang:Aw This Tumblr isnt following anyone}Ah, que pena! Este tumblr ainda não está a seguir ninguém.
{lang:Back}Voltar
{lang:Back to top}Voltar ao topo
{lang:Blog comments powered by Disqus}Comentários do blogue desenvolvidos por Disqus
{lang:Blog comments powered by Disqus 2}<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">Comentários do blogue desenvolvidos por <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>
{lang:Browse the archive}Pesquisar no arquivo
{lang:By PostAuthorName}Por        
{lang:By PostAuthorName 2}By <a href="       ">       </a>
{lang:Chat}Diálogo
{lang:Chat post}Publicação de diálogo
{lang:Check out the Tumblr app}Vê a aplicação do Tumblr.
{lang:Click for high-res photo}Ver em alta resolução
{lang:Close}Fechar
{lang:Comment}Comentar
{lang:Continue reading}Continuar a leitura
{lang:Contributors}Contribuidores
{lang:CurrentPage of TotalPages}        de        
{lang:CurrentPage of TotalPages 2}        <em>de</em>        
{lang:Dismiss engagement popover}Ahhh, não quero isso!
{lang:Download}Descarregar
{lang:Download this track}Descarregar esta faixa de música
{lang:Earlier posts}Publicações mais antigas
{lang:Embed}Incorporar
{lang:Engagement popover button}Parece-me ótimo.
{lang:Engagement popover title}Viste? É para isso mesmo que a aplicação é perfeita.
{lang:Facebook}Facebook
{lang:Feed}Feed
{lang:Filed under}Arquivado em
{lang:Follow}Seguir
{lang:Follow me}Siga-me
{lang:Follow on Tumblr}Segue no Tumblr
{lang:Follow on Twitter}Siga no Twitter
{lang:Following}A seguir
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery}        resultados encontrados para        
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery 2}        resultados encontrados para <span class="search_query">       </span>
{lang:Future}Futuro
{lang:Get the RSS}Obter o feed RSS
{lang:Get the app}Obter a aplicação
{lang:Group members}Membros do grupo
{lang:High-res}Alta resolução
{lang:High-res photo}Fotografia em alta resolução
{lang:Home}Início
{lang:Incredible This Tumblr doesnt like anything}Inacreditável! Este tumblr simplesmente não gosta de nada.
{lang:Install this theme}Instalar este tema
{lang:It has NoteCount notes}Contém         notas
{lang:It has NoteCount notes and 0 comments}Contém         notas e <a href="       #disqus_thread" class="comments_link">0 comentários</a>
{lang:Join Tumblr}Junta-te ao Tumblr
{lang:Keep reading}Continuar a ler
{lang:Later posts}Últimas publicações
{lang:Latest Tweets}Tweets recentes
{lang:Learn more}Mais informações
{lang:Liked posts}Publicações favoritas
{lang:Liked posts on Tumblr}Publicações favoritas no Tumblr
{lang:Liked posts on Tumblr 2}Publicações favoritas no <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Likes}Favoritas
{lang:Link}Link
{lang:Link post}Publicação de link
{lang:Load more posts}Carregar mais publicações
{lang:Loading}A carregar
{lang:Mail}Correspondência
{lang:Meditate for a while on this empty Tumblr}Medita por um momento neste tumblr vazio.
{lang:Members}Membros
{lang:Mobile}Telemóvel
{lang:Mobile version}Versão para o telemóvel
{lang:More}Mais
{lang:More liked posts}Mais publicações favoritas
{lang:More you might like}Outras coisas de que podes gostar
{lang:My blog}O meu blogue
{lang:Navigate}Navegar
{lang:Neat This Tumblr doesnt like anything}Mentira? Este tumblr não gosta de nada.
{lang:New}Novas
{lang:Newer}Mais recentes
{lang:Newer entries}Entradas mais recentes
{lang:Newer posts}Publicações mais recentes
{lang:Next}Seguinte
{lang:Next day}Dia seguinte
{lang:Next page}Página seguinte
{lang:Next post}Publicação seguinte
{lang:No likes Sheesh}Nenhuma publicação favorita? Não é possível!
{lang:No likes here Just a howling wind}Não há cá nenhuma publicação favorita. Só o assobio do vento.
{lang:No more posts}Não há mais publicações
{lang:No posts containing SearchQuery}Nenhuma publicação com        
{lang:No posts containing SearchQuery 2}Nenhuma publicação com <span class="search_query">       </span>
{lang:No posts found}Nenhuma publicação encontrada
{lang:No results for SearchQuery}Nenhum resultado para:        
{lang:No results for SearchQuery 2}Nenhum resultado para <span class="search_query">       </span>
{lang:No results found}Nenhum resultado encontrado
{lang:No search results for SearchQuery}Nenhum resultado de pesquisa para:        
{lang:No search results for SearchQuery 2}Nenhum resultado de pesquisa para <span class="search_query">       </span>
{lang:Nope this Tumblr doesnt follow anyone}Não, este tumblr não segue ninguém.
{lang:Notes}Notas
{lang:Old}Antigas
{lang:Older}Mais antigas
{lang:Older entries}Entradas mais antigas
{lang:Older posts}Publicações mais antigas
{lang:Open In App CTA A}Abrir na aplicação
{lang:Open In App CTA B}Abrir         na aplicação
{lang:Open In App CTA C}Ver o resto deste Tumblr
{lang:Open In App CTA D}Ver todo o Tumblr de        
{lang:Open In App CTA E}Já que chegaste até aqui, vê o resto das publicações.
{lang:Open In App CTA F}Segue este Tumblr
{lang:Open in app}Abrir na aplicação
{lang:Originally from ReblogRootName}Originalmente publicado por        
{lang:Originally from ReblogRootName 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Originally from ReblogRootTitle}Originalmente publicado por        
{lang:Originally from ReblogRootTitle 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Page CurrentPage of TotalPages}Página         de        
{lang:Page CurrentPage of TotalPages 2}Página         <em>de</em>        
{lang:Pages}Páginas
{lang:Past}Passado
{lang:People I follow}Pessoas que eu sigo
{lang:Permalink}Link permanente
{lang:Permalink for this post}Link permanente para esta publicação
{lang:Photo}Fotografia
{lang:Photo post}Publicação de fotografia
{lang:Photos}Fotografias
{lang:Photoset}Álbum de fotografias
{lang:Photoset post}Publicação de álbum de fotografias
{lang:Pinterest}Pinterest
{lang:Played PlayCount times}        reproduções
{lang:Plays}Reproduções
{lang:Plink The sound of no likes}(O eco do vazio de nenhuma publicação favorita)
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName}        reblogou de        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes}        reblogou de         com         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle}        reblogou de        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes}        reblogou de         com         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName}        reblogou de        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes}        reblogou de         com         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle}        reblogou de        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes}        reblogou de         com         notas
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes}        com         notas
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> with         notes
{lang:Posted TimeAgo}Publicou        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName}Publicado         por        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName 2}Posted         by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted TimeAgo from source}Posted         from        
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes}Posted         with         notes
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}Posted         with         notes and         plays
{lang:Posted at FormattedTime}Publicado às        
{lang:Posted at FormattedTime 2}Posted at <span class="date_string">       </span>
{lang:Posted at FormattedTime 3}Posted at <a href="       " class="date_string">       </a>
{lang:Posted by PostAuthorName}Publicado por        
{lang:Posted by PostAuthorName 2}Posted by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted on DayOfMonth Month Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix}Posted on                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 2}Posted on <span class="date_string">                       </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">                       </a>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix Year}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                ,        </a>
{lang:Posted on DayOfWeek the DayOfMonthWithSuffix of Month Year at FormattedTime}Publicado em                 de         às        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes}Posted on                ,         with         notes
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes 2}Posted on <a href="       ">               ,        </a> with         notes
{lang:Posts}Publicações
{lang:Posts Nah}Pediste publicações? Passa amanhã.
{lang:Posts tagged Tag}Publicações com o marcador        
{lang:Posts tagged Tag 2}Posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Posts tagged Tag 3}Posts tagged <a href="/tagged/       ">       </a>
{lang:Powered by Tumblr}Desenvolvido por Tumblr
{lang:Powered by Tumblr 2}Desenvolvido por <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Prev}Ant.
{lang:Prev post}Publicação ant.
{lang:Previous}Anterior
{lang:Previous day}Dia anterior
{lang:Previous page}Página anterior
{lang:Previous post}Publicação anterior
{lang:Quote}Citação
{lang:Quote post}Publicação de citação
{lang:RSS}RSS
{lang:RSS feed}RSS feed
{lang:Random}Aleatório
{lang:Random post}Publicação aleatória
{lang:Read more}Ler mais
{lang:Reblogged}Reblogou
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName}Reblogou         de        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle}Reblogou         de        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName}Reblogou         de        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle}Reblogou         de        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from}Reblogou de
{lang:Reblogged from ReblogParentName}Reblogou de        
{lang:Reblogged from ReblogParentName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle}Reblogou de        
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootName}Reblogou de        
{lang:Reblogged from ReblogRootName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle}Reblogou de        
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogs}Publicações reblogadas
{lang:Recent comments}Comentários recentes
{lang:Recently Liked}Marcadas recentemente
{lang:Reddit}Reddit
{lang:Related Posts}Publicações relacionadas
{lang:Replies}Respostas
{lang:Search}Pesquisar
{lang:Search keywords}Buscar palavras-chave
{lang:Search results for SearchQuery}Resultados da pesquisa por:        
{lang:Search results for SearchQuery 2}Resultado da pesquisa por <span class="search_query">       </span>
{lang:SearchResultCount results}        resultados
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery}        resultados para        
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery 2}        resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:See more}Ver mais
{lang:See more posts}Ver mais publicações
{lang:See more stuff I like}Ver mais coisas de que eu gosto
{lang:See this in the app}Abrir na aplicação
{lang:Send email}Enviar um e-mail
{lang:Send me an email}Envie um e-mail para mim
{lang:Send us an email}Envie-nos um e-mail
{lang:Share this}Partilhar
{lang:Short URL}Encurtar URL
{lang:Short URL for this post}Encurtar o URL desta publicação
{lang:Show}Exibir
{lang:Show all posts made on this day}Mostrar todas as publicações realizadas neste dia
{lang:Show more}Mostrar mais
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery}A mostrar         resultados para        
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery 2}A mostrar         resultados para <span class="search_query">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag}A mostrar         publicações com o marcador        
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 2}Showing         posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 3}Showing         posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Showing posts tagged Tag}A mostrar publicações com o marcador        
{lang:Showing posts tagged Tag 2}Showing posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing posts tagged Tag 3}Showing posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Sorry}Lamentamos
{lang:Sorry no posts found}Lamentamos, nenhuma publicação encontrada
{lang:Sorry no results for SearchQuery}Lamentamos, nenhum resultado para        
{lang:Sorry no results for SearchQuery 2}Lamentamos, nenhum resultado para <span class="search_query">       </span>
{lang:Sorry no search results found}Lamentamos, nenhum resultado de pesquisa encontrado
{lang:Source}Fonte
{lang:Sponsored}Patrocinados
{lang:Stuff I like}Coisas de que eu gosto
{lang:Subscribe}Subscrever
{lang:Subscribe via RSS}Subscrever via RSS
{lang:Swoosh No likes}Caneco, nenhuma publicação favorita!
{lang:Ta-da No likes}TCHA-RAM! Nenhuma publicação favorita!
{lang:TagResultCount posts tagged Tag}        publicações com o marcador        
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 2}        posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 3}        posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Tagged}Marcadas
{lang:Tagged with}Marcadas com
{lang:Tags}Marcadores
{lang:Text}Texto
{lang:Text post}Publicação de texto
{lang:This Tumblr doesnt follow anything except for its own rules}Este tumblr não segue nada, exceto as suas próprias regras.
{lang:This Tumblr doesnt like anything yet}Este tumblr não marcou nenhuma publicação como favorita... por enquanto.
{lang:This Tumblr doesnt really follow anything}Este tumblr não conhece muito bem o sentido de \"seguir\" alguém.
{lang:This Tumblr has hardly any posts None at all in fact}Este tumblr não tem nada. \nNépias de nada.
{lang:This Tumblr has never met a post it didnt not like}Este tumblr nunca encontrou algo de que tenha gostado.
{lang:This Tumblr hasnt followed any other Tumblrs}Este tumblr ainda não segue nenhum blogue.
{lang:This Tumblr hasnt liked any posts yet}Este tumblr ainda não marcou nenhuma publicação como favorita.
{lang:This Tumblr hasnt liked anything yet How very intriguing}Este tumblr não gostou de nada até agora. Muito intrigante.
{lang:This Tumblr hasnt made any posts}Este tumblr ainda não publicou nada.
{lang:This Tumblr hasnt posted anything}Este tumblr ainda não publicou nada.
{lang:This Tumblr is content-free}Este tumblr é livre de conteúdos.
{lang:This Tumblr is cool but empty}Este tumblr é muito giro, mas está vazio.
{lang:This cool Tumblr doesnt follow anyone}Este tumblr porreiro não segue ninguém.
{lang:This far-out Tumblr doesnt follow anyone}Este tumblr pioneiro não segue ninguém.
{lang:This fiercely independent Tumblr doesnt follow anyone}Este tumblr superindependente ainda não segue ninguém.
{lang:This minimalist Tumblr has no posts}Este tumblr minimalista não tem nenhuma publicação.
{lang:This post has NoteCount notes}Esta publicação tem         notas
{lang:This post has NoteCount notes from other Tumblr users}Esta publicação tem         notas de outros utilizadores do Tumblr
{lang:This silly Tumblr hasnt posted anything yet}Este tumblr totó ainda não publicou nada.
{lang:This was posted TimeAgo}Publicado        
{lang:TimeAgo with NoteCount notes}        with         notes
{lang:TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}        with         notes and         plays
{lang:Tired of seeing ads here?}Estás fart@ de ver anúncios aqui?
{lang:To the future}Para o futuro
{lang:To the past}Para o passado
{lang:Top Photos}Fotos Recomendadas
{lang:Tweet}Tweet
{lang:Tweet this}Twitar
{lang:Tweets}Tweets
{lang:Via}Via
{lang:Video}Vídeo
{lang:Video post}Publicação de vídeo
{lang:View comments}Ler comentários
{lang:View comments for this post}Ver os comentários desta publicação
{lang:View high resolution}Ver em alta resolução
{lang:View notes for this post}Ver as notas desta publicação
{lang:View the discussion thread}Ver o tópico de discussão
{lang:Viewing everything posted on Month DayOfMonth Year}Viewing everything posted on                ,        
{lang:Wow This Tumblr hasnt liked anything ever}Uau, até agora este tumblr não marcou nada como favorito.
{lang:You scrolled this far}Foste longe de mais nesta página.
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results}A tua pesquisa para         originou         resultados
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results 2}A tua pesquisa de <span class="search_query">       </span> originou         resultados
{lang:Zoom}Ampliar
{lang:and wave them goodbye.}e diz-lhes adeus.
{lang:iOS rating numbers}277 mil classificações