Lokalizacja szablonów

Zlokalizowane ciągi szablonów pozwalają na wyświetlanie Twojego szablonu w każdym obsługiwanym przez Tumblra języku. Trzeba po prostu odpowiednio zastąpić wszelkie wyrazy lub frazy zawarte w szablonie poniższymi zmiennymi. W rezultacie cały tekst będzie wyświetlony w języku określonym w ustawieniach bloga.

Byłoby najlepiej, gdyby w szablonach Tumblra nie występowały żadne teksty w konkretnym języku. Gdzie tylko możliwe należy używać podanych poniżej zlokalizowanych ciągów i zmiennych szablonów zawierających etykiety i frazy (np. {PlayCountWithLabel} i {NoteCountWithLabel}).

Prosimy o unikanie stosowania grafik i elementów zawierających tekst w konkretnym języku. Dla uzyskania większej kontroli można stosować następujące bloki językowe: {block:English}, {block:NotEnglish}, {block:German}, {block:NotGerman}, {block:PortuguesePT}, itd.

Obecnie obsługujemy następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, turecki, hiszpański, rosyjski, polski, portugalski (PT), portugalski (BR), holenderski oraz koreański.

Uwaga: Pisownię wielkimi literami można dostosować poprzez właściwość text-transform stylu CSS i otoczyć wstawiane wartości pseudo-selektorami :before i :after (np. .search_query:before { content:'“'; } i .search_query:after { content:'”'; }).

Poproś o dodanie ciągu do katalogu ciągów szablonów

Wpisz ciąg w języku angielskim dokładnie tak, jak chcesz, żeby pojawił się w Twoim szablonie.

{lang:About}About
{lang:About me}About me
{lang:All of Tumblr}All of Tumblr
{lang:Amazing This Tumblr doesnt like anything}Amazing! This Tumblr doesn't like anything.
{lang:Android rating numbers}1.5M ratings
{lang:Answer}Answer
{lang:Apparently this Tumblr is hard to please}Apparently this Tumblr is hard to please.
{lang:Archive}Archive
{lang:Asked by Asker}Asked by        
{lang:Asked by Asker 2}Asked by <a href="       ">       </a>
{lang:Asker asked}        asked
{lang:Asker asked 2}<a href="       ">       </a> asked
{lang:Audio}Audio
{lang:Audio post}Audio post
{lang:Authors}Authors
{lang:Aw This Tumblr isnt following anyone}Aw. This Tumblr isn't following anyone.
{lang:Back}Back
{lang:Blog comments powered by Disqus}Blog comments powered by Disqus
{lang:Blog comments powered by Disqus 2}<a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink">Blog comments powered by <span class="logo-disqus">Disqus</span></a>
{lang:Browse the archive}Browse the Archive
{lang:By PostAuthorName}By        
{lang:By PostAuthorName 2}By <a href="       ">       </a>
{lang:Chat}Chat
{lang:Chat post}Chat post
{lang:Check out the Tumblr app}Check out the Tumblr app.
{lang:Click for high-res photo}View high resolution
{lang:Close}Close
{lang:Comment}Comment
{lang:Continue reading}Continue reading
{lang:Contributors}Contributors
{lang:CurrentPage of TotalPages}        of        
{lang:CurrentPage of TotalPages 2}        <em>of</em>        
{lang:Dismiss engagement popover}Wahhhh, I don’t wanna
{lang:Download}Download
{lang:Download this track}Download this track
{lang:Earlier posts}Earlier posts
{lang:Embed}Embed
{lang:Engagement popover button}Sounds perfect
{lang:Engagement popover title}See, that’s what the app is perfect for.
{lang:Facebook}Facebook
{lang:Feed}Feed
{lang:Filed under}Filed under
{lang:Follow}Follow
{lang:Follow me}Follow me
{lang:Follow on Tumblr}Follow on Tumblr
{lang:Follow on Twitter}Follow on Twitter
{lang:Following}Following
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery}Found         results for        
{lang:Found SearchResultCount results for SearchQuery 2}Found         results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Future}Future
{lang:Get the RSS}Get the RSS
{lang:Get the app}Get the app
{lang:Group members}Group members
{lang:High-res}High-res
{lang:High-res photo}High-res photo
{lang:Home}Home
{lang:Incredible This Tumblr doesnt like anything}Incredible! This Tumblr doesn't like anything.
{lang:Install this theme}Install this theme
{lang:It has NoteCount notes}It has         notes
{lang:It has NoteCount notes and 0 comments}It has         notes and <a href="       #disqus_thread" class="comments_link">0 comments</a>
{lang:Keep reading}Keep reading
{lang:Later posts}Later posts
{lang:Latest Tweets}Latest Tweets
{lang:Liked posts}Liked posts
{lang:Liked posts on Tumblr}Liked posts on Tumblr
{lang:Liked posts on Tumblr 2}Liked posts on <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Likes}Likes
{lang:Link}Link
{lang:Link post}Link post
{lang:Load more posts}Load more posts
{lang:Loading}Loading
{lang:Mail}Mail
{lang:Meditate for a while on this empty Tumblr}Meditate for a while on this empty Tumblr.
{lang:Members}Members
{lang:Mobile}Mobile
{lang:Mobile version}Mobile version
{lang:More}More
{lang:More liked posts}More liked posts
{lang:More you might like}More you might like
{lang:My blog}My blog
{lang:Navigate}Navigate
{lang:Neat This Tumblr doesnt like anything}Neat! This Tumblr doesn't like anything.
{lang:New}New
{lang:Newer}Newer
{lang:Newer entries}Newer entries
{lang:Newer posts}Newer posts
{lang:Next}Next
{lang:Next day}Next day
{lang:Next page}Next page
{lang:Next post}Next post
{lang:No likes Sheesh}No likes! Sheesh!
{lang:No likes here Just a howling wind}No likes here. Just a howling wind.
{lang:No more posts}No more posts
{lang:No posts containing SearchQuery}No posts containing        
{lang:No posts containing SearchQuery 2}No posts containing <span class="search_query">       </span>
{lang:No posts found}No posts found
{lang:No results for SearchQuery}No results for:        
{lang:No results for SearchQuery 2}No results for <span class="search_query">       </span>
{lang:No results found}No results found
{lang:No search results for SearchQuery}No search results for:        
{lang:No search results for SearchQuery 2}No search results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Nope this Tumblr doesnt follow anyone}Nope, this Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:Notes}Notes
{lang:Old}Old
{lang:Older}Older
{lang:Older entries}Older entries
{lang:Older posts}Older posts
{lang:Open In App CTA A}See this in the app
{lang:Open In App CTA B}See         in the app
{lang:Open In App CTA C}See the rest of this Tumblr
{lang:Open In App CTA D}See        's whole Tumblr
{lang:Open In App CTA E}You scrolled this far. Check out the rest.
{lang:Open In App CTA F}Follow this Tumblr
{lang:Open in app}Open in app
{lang:Originally from ReblogRootName}Originally from        
{lang:Originally from ReblogRootName 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Originally from ReblogRootTitle}Originally from        
{lang:Originally from ReblogRootTitle 2}Originally from <a href="       ">       </a>
{lang:Page CurrentPage of TotalPages}Page         of        
{lang:Page CurrentPage of TotalPages 2}Page         <em>of</em>        
{lang:Pages}Pages
{lang:Past}Past
{lang:People I follow}People I follow
{lang:Permalink}Permalink
{lang:Permalink for this post}Permalink for this post
{lang:Photo}Photo
{lang:Photo post}Photo post
{lang:Photos}Photos
{lang:Photoset}Photoset
{lang:Photoset post}Photoset post
{lang:Pinterest}Pinterest
{lang:Played PlayCount times}Played         times
{lang:Plays}Plays
{lang:Plink The sound of no likes}*Plink* (The sound of no likes.)
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentName with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogParentTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootName with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle}        reblogged from        
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle 2}        reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes}        reblogged from         with         notes
{lang:PostTypeNoun reblogged from ReblogRootTitle with NoteCount notes 2}        reblogged from <a href="       ">       </a> with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes}        with         notes
{lang:PostTypeNoun with NoteCount notes 2}<a href="       ">       </a> with         notes
{lang:Posted TimeAgo}Posted        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName}Posted         by        
{lang:Posted TimeAgo by PostAuthorName 2}Posted         by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted TimeAgo from source}Posted         from        
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes}Posted         with         notes
{lang:Posted TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}Posted         with         notes and         plays
{lang:Posted at FormattedTime}Posted at        
{lang:Posted at FormattedTime 2}Posted at <span class="date_string">       </span>
{lang:Posted at FormattedTime 3}Posted at <a href="       " class="date_string">       </a>
{lang:Posted by PostAuthorName}Posted by        
{lang:Posted by PostAuthorName 2}Posted by <a href="       ">       </a>
{lang:Posted on DayOfMonth Month Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek DayOfMonth Month Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year}Posted on        ,                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 2}Posted on <span class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonth Year 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                        </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix}Posted on                        
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 2}Posted on <span class="date_string">                       </span>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix 3}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">                       </a>
{lang:Posted on DayOfWeek Month DayOfMonthWithSuffix Year}Posted on <a href="/day/       /       /       " class="date_string">       ,                ,        </a>
{lang:Posted on DayOfWeek the DayOfMonthWithSuffix of Month Year at FormattedTime}Posted on         the         of         at        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year}Posted on                ,        
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes}Posted on                ,         with         notes
{lang:Posted on Month DayOfMonth Year with NoteCount notes 2}Posted on <a href="       ">               ,        </a> with         notes
{lang:Posts Nah}Posts? Nah.
{lang:Posts tagged Tag}Posts tagged        
{lang:Posts tagged Tag 2}Posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Posts tagged Tag 3}Posts tagged <a href="/tagged/       ">       </a>
{lang:Powered by Tumblr}Powered by Tumblr
{lang:Powered by Tumblr 2}Powered by <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>
{lang:Prev}Prev
{lang:Prev post}Prev post
{lang:Previous}Previous
{lang:Previous day}Previous day
{lang:Previous page}Previous page
{lang:Previous post}Previous post
{lang:Quote}Quote
{lang:Quote post}Quote post
{lang:RSS}RSS
{lang:RSS feed}RSS feed
{lang:Random}Random
{lang:Random post}Random post
{lang:Read more}Read more
{lang:Reblogged}Reblogged
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogParentTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootName 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle}Reblogged         from        
{lang:Reblogged TimeAgo from ReblogRootTitle 2}Reblogged         from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from}Reblogged from
{lang:Reblogged from ReblogParentName}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogParentName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogParentTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootName}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogRootName 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle}Reblogged from        
{lang:Reblogged from ReblogRootTitle 2}Reblogged from <a href="       ">       </a>
{lang:Reblogs}Reblogs
{lang:Recent comments}Recent comments
{lang:Reddit}Reddit
{lang:Related Posts}Related Posts
{lang:Replies}Replies
{lang:Search}Search
{lang:Search keywords}Search keywords
{lang:Search results for SearchQuery}Search results for:        
{lang:Search results for SearchQuery 2}Search results for <span class="search_query">       </span>
{lang:SearchResultCount results}        results
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery}        results for        
{lang:SearchResultCount results for SearchQuery 2}        results for <span class="search_query">       </span>
{lang:See more}See more
{lang:See more posts}See more posts
{lang:See more stuff I like}See more stuff I like
{lang:See this in the app}See this in the app
{lang:Send email}Send email
{lang:Send me an email}Send me an email
{lang:Send us an email}Send us an email
{lang:Share this}Share this
{lang:Short URL}Short URL
{lang:Short URL for this post}Short URL for this post
{lang:Show}Show
{lang:Show all posts made on this day}Show all posts made on this day
{lang:Show more}Show more
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery}Showing         results for        
{lang:Showing SearchResultCount results for SearchQuery 2}Showing         results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag}Showing         posts tagged        
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 2}Showing         posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing TagResultCount posts tagged Tag 3}Showing         posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Showing posts tagged Tag}Showing posts tagged        
{lang:Showing posts tagged Tag 2}Showing posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:Showing posts tagged Tag 3}Showing posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Sorry}Sorry
{lang:Sorry no posts found}Sorry, no posts found
{lang:Sorry no results for SearchQuery}Sorry, no results for        
{lang:Sorry no results for SearchQuery 2}Sorry, no results for <span class="search_query">       </span>
{lang:Sorry no search results found}Sorry, no search results found
{lang:Source}Source
{lang:Stuff I like}Stuff I like
{lang:Subscribe}Subscribe
{lang:Subscribe via RSS}Subscribe via RSS
{lang:Swoosh No likes}Swoosh! No likes!
{lang:Ta-da No likes}Ta-da! No likes!
{lang:TagResultCount posts tagged Tag}        posts tagged        
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 2}        posts tagged <span class="tag">       </span>
{lang:TagResultCount posts tagged Tag 3}        posts tagged <a href="/tagged/       " class="tag">       </a>
{lang:Tagged}Tagged
{lang:Tagged with}Tagged with
{lang:Tags}Tags
{lang:Text}Text
{lang:Text post}Text post
{lang:This Tumblr doesnt follow anything except for its own rules}This Tumblr doesn't follow anything except for its own rules.
{lang:This Tumblr doesnt like anything yet}This Tumblr doesn't like anything…yet.
{lang:This Tumblr doesnt really follow anything}This Tumblr doesn't really \"follow\" anything.
{lang:This Tumblr has hardly any posts None at all in fact}This Tumblr has hardly any posts. \nNone at all, in fact.
{lang:This Tumblr has never met a post it didnt not like}This Tumblr has never met a post it didn't not like.
{lang:This Tumblr hasnt followed any other Tumblrs}This Tumblr hasn't followed any other Tumblrs.
{lang:This Tumblr hasnt liked any posts yet}This Tumblr hasn't liked any posts yet.
{lang:This Tumblr hasnt liked anything yet How very intriguing}This Tumblr hasn't liked anything yet. How very intriguing.
{lang:This Tumblr hasnt made any posts}This Tumblr hasn't made any posts.
{lang:This Tumblr hasnt posted anything}This Tumblr hasn't posted anything.
{lang:This Tumblr is content-free}This Tumblr is content-free.
{lang:This Tumblr is cool but empty}This Tumblr is cool, but empty.
{lang:This cool Tumblr doesnt follow anyone}This cool Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:This far-out Tumblr doesnt follow anyone}This far-out Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:This fiercely independent Tumblr doesnt follow anyone}This fiercely independent Tumblr doesn't follow anyone.
{lang:This minimalist Tumblr has no posts}This minimalist Tumblr has no posts.
{lang:This post has NoteCount notes}This post has         notes
{lang:This post has NoteCount notes from other Tumblr users}This post has         notes from other Tumblr users
{lang:This silly Tumblr hasnt posted anything yet}This silly Tumblr hasn't posted anything yet.
{lang:This was posted TimeAgo}This was posted        
{lang:TimeAgo with NoteCount notes}        with         notes
{lang:TimeAgo with NoteCount notes and PlayCount plays}        with         notes and         plays
{lang:To the future}To the future
{lang:To the past}To the past
{lang:Tweet}Tweet
{lang:Tweet this}Tweet this
{lang:Tweets}Tweets
{lang:Via}Via
{lang:Video}Video
{lang:Video post}Video post
{lang:View comments}View comments
{lang:View comments for this post}View comments for this post
{lang:View high resolution}View high resolution
{lang:View notes for this post}View notes for this post
{lang:View the discussion thread}View the discussion thread
{lang:Viewing everything posted on Month DayOfMonth Year}Viewing everything posted on                ,        
{lang:Wow This Tumblr hasnt liked anything ever}Wow! This Tumblr hasn't liked anything ever.
{lang:You scrolled this far}You scrolled this far.
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results}Your search for         returned         results
{lang:Your search for SearchQuery returned SearchResultCount results 2}Your search for <span class="search_query">       </span> returned         results
{lang:Zoom}Zoom
{lang:iOS rating numbers}277k ratings