~v

I am officially back, and did this crime on the train trip back home v_v

These turning into my OTP lately, all the images and ideas I have with them is at this stage is painful :’D - don’t think here anything romantic or platonic involved, this is not a “pairing” anyone would be ever jealous on :’D 


So in short Falon’Din sheltering (the converted) Sanaa - it is actually in 80% your fault falondiiin - take all the blame! ;D

“…Khi còn trẻ, vì chưa từng bị tổn thương, nên không biết sống nhân từ. Vì chưa bao giờ biết sợ hãi, nên không biết sống nhân nhượng. Chúng ta tùy tiện, bừa bãi, hoàn toàn không để ý đến việc làm tổn thương người khác.

Cho đến một ngày, chúng ta trải qua cảm giác bị tổn thương, biết đau đớn và sợ hãi, mới hiểu được thế nào là nhân từ và nhượng bộ.

Nhưng lúc này, sự sôi nổi và tùy tiện của tuổi thanh xuân cũng dần dần bỏ chúng ta mà đi.

Chúng ta trưởng thành, trong lồng ngực là một trái tim vằn vện, hằn lên những dấu vết của sự tổn thương…”

— Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy.

LE GARDEUR DE TROUPEAUX…EXTRAIT

Nous avons tous deux vies :
la vraie, celle que nous avons rêvée dans notre enfance, et que nous continuons à rêver, adultes, sur un fond de brouillard ;
la fausse, celle que nous vivons dans nos rapports avec les autres,
qui est la pratique, l'utile,
celle où l'on finit par nous mettre au cercueil.“

—  FERNANDO  PESSOA