Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?
— GASTBLOG —

Vanaf 2015 verandert er een hoop in de ondersteuning door thuiszorg en in de langdurige zorg. De AWBZ zal per 1 januari verdwijnen en hiervoor in de plaats komt de Zvw (Zorgverzekeringswet), de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Thuiszorg in het jaar 2015
Wijkverpleging en persoonlijke verzorging zullen vanaf 2015 onder de zorgverzekeringswet vallen, tot nu toe vallen deze onderdelen nog onder de AWBZ. Zorgverzekeraars zullen vanaf 1 januari verantwoordelijk zijn voor de verpleging en verzorging bij mensen thuis tot zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Het wordt de taak van zorgverzekeraars om zelf de zorg op kwaliteit en prijs in te kopen bij zowel thuiszorginstellingen als andere (particuliere) zorgverleners die vormen van thuiszorg aanbieden.

De cliënt kiest
Wanneer je persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebt kun je dit vanaf 1 januari 2015 daarom direct bij je zorgverzekeraar regelen. De cliënt kan kiezen uit diverse zorgverleners die een contract hebben met de zorgverzekeraar. Een zorgverlener kan dus zelf gekozen worden door de cliënt. De zorgverlener moet wel een contract met de zorgverzekeraar hebben, er kan dus gekozen worden uit de aangesloten zorgverleners. De zorgverzekeraar neemt daarbij een hoop administratieve zorgen uit handen want de vergoedingen en de eigen bijdrage zullen vanaf volgend jaar door de verzekeraar geregeld worden.

De rol van de wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundigen gaan een belangrijke spil zijn tussen de gemeenten en de zorgverzekeraars. Zij kunnen aangeven welke zorg en ondersteuning nodig is voor de cliënten door zich te mengen in de wijk. Er staan dus een hoop veranderingen voor de deur voor volgend jaar. Met het zicht op de sluiting van een groot deel van de verzorgingshuizen zullen families en vrienden langer voor de zorgbehoevende personen in hun omgeving moeten gaan zorgen. Dit zal ook de thuiszorg meer drukte bezorgen.

 

ZuidZorg (info@zuidzorg.nl)

 

  • ZuidZorg is een grote en ervaren aanbieder van onder andere zorg thuis, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in de regio Eindhoven.
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video