Vấn đề nhận diện / căn tính và chủ nghĩa dân tộc là một câu chuyện dài. Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của Internet, một mặt tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên của những cộng đồng tưởng tượng, mặt khác Internet luôn có tiềm năng phá vỡ mọi khuynh hướng tập trung trong bối cảnh hậu hiện đại của văn hóa truyền thông. Do đó, chúng ta nhìn thấy những bức tranh tương phản rõ rệt: những người xuống đường biểu thị lòng yêu nước, và những người lên mạng đọc báo, thậm chí bàn luận về tinh thần dân tộc rồi… tắt máy đi ngủ!
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video