Q: Mẹ thường mắng bạn thế nào?

1. [+5795] Dậy sớm thì mắng tui phiền, dậy muộn thì mắng tui lười, giúp làm việc nhà thì mắng tôi làm lộn xộn hơn, không giúp thì mắng tôi không biết làm gì, ra ngoài chơi thì mắng suốt ngày lang thang ở ngoài, không ra ngoài thì mắng cả ngày cứ ru rú ở nhà.

2. [+4589] Mày cứ về nhà một cái là cả nhà đầy tóc.

3. [+3965] Có cảm giác mình ở nhà cũng bị mắng, đi chơi cũng bị mắng, đứng cũng bị mắng, ngồi cũng bị mắng, nằm cũng bị mắng, xem TV cũng bị mắng, cầm điện thoại cũng bị mắng, nghịch máy tính cũng bị mắng, ăn cơm cũng bị mắng, không ăn cũng bị mắng, ngủ sớm cũng bị mắng, ngủ muộn cũng bị mắng. Cả ngày bị mắng các kiểu.

4. [+3070] Bảo tôi trắng trắng, tròn tròn, nhìn y con giòi. Đúng là mẹ đẻ tôi rồi ;A;

5. [+2909] Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Mày nhìn cái mắt mày xem!

6. [+2490] “Càng ngày càng giống bố mày!”

7. [+2243] “Không chịu dọn phòng gì cả!” “Có cái nhà cũng không biết đường quét!” “Chỉ biết xem TV! Không biết phải nói mày thế nào nữa!”
8. [+1241] “Mày nhìn cái phòng mày xem có giống cái chuồng lợn không! Ăn ít thôi! Ở nhà thì cũng phải biết dọn chứ! Nghịch máy tính ít thôi! Mày xem con nhà người ta….” ^@#¥%….

9. [+1158] Đệt, sao mà đọc comt của mấy thím thấy quen thế, có phải chúng mình cùng mẹ không?

10. [+858] Ma nó mới lấy mày!

11. [+351] 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! 8 rưỡi rồi còn không chịu dậy! Xoay người nhòm điện thoại, thấy mới 8 giờ 5.

12. [+143] “Mẹ, con nhớ mẹ lắm!” “Hết tiền? Tao cũng hết rồi…”

{Source: weibo - Yingie Cassiopeia dịch}
des by HinaNg@ Kites Quotes

150130 Kang Minhyuk Twitter, Weibo & Instagram Updates:
[Eng Trans] @MR_KANGGUN: Our Tatta also knows him?? Piled up a lot of mileage until today? One Fine Day was really good:) ㅋㅋㅋㅋㅋ
[Spanish] @MR_KANGGUN: Nuestro Tatta lo conoce?? Acumuló mucho  millaje hasta hoy? One Fine Day estuvo muy buena kkkkk

Spanish Trans: CNBLUE.cl / http://www.cnblue.cl | Eng Trans: Miryong
Take out only with full credits / Tomar sólo con créditos completos