Eine kleine Eselsbrücke um sich die Voraussetzungen der vertraglichen Schutzwirkung für Dritte zu merken: Leistungsnähe Gläubigernähe Erkennbarkeit Schutzbedürfnis Bitte beachte: Es handelt sich hier um kein vertiefendes Schema (!), sondern lediglich um eine kleine Eselsbrücke. Mit der Abkürzung LeGES lässt sich das gut merken.

Kleine #Eselsbrücke für den Vertag mit Schutzwirkung für Dritte  An so einem schönen Tag reicht eine Eselsbrücke aus! :) 

Tušení

Předtuchy, věštby, předvídání budoucnosti… blbosti, že jo? Nikdo s rozumem v hlavě by tomu nikdy nemohl věřit. Ani já ne. Ani já bych neměl. Ateista, vzdělání v přírodních vědách, rozený skeptik…
Začal jsem si toho všímat na gymplu. Nefungovalo to na rodinný záležitosti, ale ve škole poměrně spolehlivě. Když se druhý den měla stát nějaká krizovka, byl jsem neklidnej, nervózní jako pes. To samý i na vejšce, ale nejvíc se to ukázalo v práci. Když jsem byl večer před službou zničenej, bylo jasný, že to bude jedna sanita za druhou, špatný lidi, horor. Jednou jsem měl mít sobotu a neděli v kuse, normálně peklo, a já v pátek spal jak mimino, do práce jsem se ráno těšil a byl úplně v klidu. A fakt přišlo jen pár lidí, byl úplně nevídanej klid. Funguje to pořád a já si to nedokážu rozumově vysvětlit. Chci. Moc chci. Ale rozumem mi to nejde…

4

53. den: Tričko tak zářivé, že to můj stařičký mobil nedokázal pojmout. A euforie tak velká, že jsem sem dala 4 prakticky stejné fotky. Když jsem to před rokem s běháním začínala pomalu myslet vážně, běhala jsem malé vzdálenosti, prakticky kolem baráku, podél silnice. A taky kolem billboardu na We Run Prague. Snila jsem o 10 km, v době, kdy jsem neuběhla ani polovinu. Je to krásná náhoda, že můj první závod na tuhle vzdálenost bude právě We Run Prague :)

Každý den bojuji se svým životem. Dává mi do cesty různé překážky a v poslední době jen smutek a žádnou radost. A proto.. Drahý živote, už nemám sílu s tebou bojovat, vyhrál jsi a já se vzdávám.

Ezop - O lvu a o opici

Není dobré bydlet s tyrany a kruťasy. Je nebezpečné s nima jen mluvit a mlčet s nima je utrpení, jak říká tato bajka.

Jednou, když ze sebe jeden lev udělal krále všech zvířat (chtěl si sám udělat dobrou pověst, tak jako to králové dělají při začátcích svého kralování) že chce změnit své zvyky a že ze vzdá vlezlosti i zlých činů, které dřív dělal a souhlasil s nimi. Přísahal, že nechce nikdy urazit žádné zvíře a že bude jíst bez toho aby někoho zabil a že zachová věrnost. Po chvíli lev toho slibu litoval a protože nemohl změnit svou přirozenou touhu po lovu, tajně k sobě zval některá zvířata, jedno po druhém a ptal se jich na oko jestli mu nesmrdí z pusy. Ten kdo odpověděl že smrdí, toho hned bez lítosti roztrhal a ten kdo řekl že nesmrdí, anebo jen mlčel toho roztrhal taky.

Jednou se ptal taky opice, jestli mu smrdí z pusy. Opice odpověděla: “ Radši se zeptej jestli ti z ní voní, protože já z nich cítím nějakou skořici, nebo něco jako vůni pečeného masa, které se obětuje bohům na oltářích. “ Kvůli laskavé a líbivé odpovědi, ji v tu chvíli nic neudělal, ale přemýšlel, čím by jí mohl uškodit a jak by jí mohl oblbnout a zabít ji. Zbělala  jako by byl nemocný a potřeboval lékaře. Když mu lékař nahmatal puls který byl jak má být a našel pro něj vodu řekl mu: “ Nepotřebuje nic jiného než aby jedl lehké pokrmy, když to udělá vrátí se mu chuť k jídlu.” Na to lev odpověděl: ( Jako králové mohou dělat co chtějí): “ Opičí maso jsem ještě nikdy nekoštoval, to jsem ještě nejedel. A hned mu byla přinesena opice, aby ji snědl. I když ho chválila a lichotila mu, teď musela zemřít.

 

Ponaučení: Tyranové a kruťasové zabjíjejí mnoho lidí jak chtějí, protože pak nemůžou mluvit.

 

Ernst Jünger: Nástup nacionalismu (1926)

Jsme nacionalisté - toto označení nám bylo přiřčeno nenávistí vzdělané i nevzdělané chásky, zástupem oportunistů ducha i hmoty. Má to přinejmenším jednu výhodu, co je nenáviděno, co je proti mělkému pokrokářství, liberalismu a demokracii, to se nemůže stát všeobecně rozšířeným. Všeobecnost nepožadujeme. Odmítáme obecné pravdy a obecná lidská práva, dokonce i všeobecné vzdělávání, všeobecnou brannou povinnost a všeobecné volební právo, odmítáme všeobecnou ničemnost, ke které to všechno vede. Všeobecné požadavky a vlastnosti jsou vlastnostmi a požadavky masy, a čím jsou obecnější, tím méně mají ceny. Vyznávat masu, znamená chápat samotné množství jako zásluhu, vyzdvihovat lidství, znamená spatřovat podstatné v přináležitosti k určitému druhu savců. Obecnost se počítá a váží, zvláštnost se hodnotí a cení. Průměrnost znamená nechtít v sobě cítit nic neobvyklého, být v nejlepším případě objektivní, uměřený, rozumný, vědecky “střízlivý”. Být zvláštní, znamená mít vlastní měřítka, cítit plnou odpovědnost a nanejvýš si cenit duševní síly. Moderní nacionalismus, základní životní pocit nového, omletými frázemi osvícenství až ke zvracení znechuceného pokolení, je pro výlučnost. Nechce formy, nýbrž to základní, co tyto formy vytváří: duševní sílu. Nechce jako marxismus dokazovat své pravdy vědecky, nýbrž plností života samého, může se opírat o vědu, ale nemusí. Nechce odměřování a zvažování práv, nýbrž chce právo, které má život k životu, které s ním tvoří nedělitelnou, osudovou jednotu, a které nutně musí jiná práva omezit nebo potlačit, jestliže jim nechce podlehnout. Nechce jako vládce dav, nýbrž osobnost, jejíž svrchovanost se měří obsahem vnitřní hodnoty a živoucí energie. Nechce rovnost, spravedlnost a svobodu, spočívající jen na nárocích, nýbrž chce prožívat štěstí z bytí jako takového. Moderní nacionalismus nechce těkavou nevázanost “svobodného ducha”, naopak, vymiňuje si nejpřísnější vazby, řád a pořádek napříč společností krve a půdy. Nechce socialismus nároků, ale povinností, tvrdý a stoický svět, v němž jedinec přináší všechny oběti. Otcem takového nacionalismu je válka. Co na to říkají literáti a intelektuálové, to pro nás nic neznamená. Válka je krvavý zážitek, proto má význam jen to, co o ní řekli muži. Literátskými manifesty se válka neodstraní, ani její příčiny. Jsou to prapory, které při nejbližší příležitosti povlají jiným směrem. Nakolik má být válka základním měřítkem pro záležitosti všední, je úvaha ryze teoretická. Jádro německé mládeže válku neprožilo v kavárně ani v teplíčku za psacím stolem. Byli v pekle - nuže dobrá, patří k podstatě faustovského člověka, že se ani z pekla nevrací s prázdnýma rukama. Barbusse tam dole mohl vidět sobě rovné - nuže dobrá, ale my v tom žhnoucím očistci spatřili víc.

Nevracíme se s čirou negací. Teprve moc hmoty nám zjevila moc ideje. Teprve ochota k oběti nám umožnila rozpoznat v úplnosti hodnotu člověka a rozdílné stupně charakteru. Jasněji než temně rudý žár ohně, viděli jsme zářit bílý plamen vůle. Granáty, jedovatý plyn, tanky - může za tím vězet právě tak brutalita jako zbabělost, pro nás je to ale ještě méně - vnější dění, temné pozadí, ze kterého vystupuje nové, ocelově tvrdé plémě lidí dneška. Tušíme nástup tohoto pokolení u všech národů Evropy, neboť stejně jako válka nepotkala pouze Němce, tak se také nový nacionalismus neomezuje na Německo. Vidíme všude, ať už zvítězivší nebo ještě v boji, onu silnou, z krve vzešlou energii, lišící se jen národními zvláštnostmi, bažící po změnách. Těší nás to a zdravíme: “Buďte přesně tím, čím jste!”, neboť mnohem raději budeme žít v prostředí smysluplného utváření, než v tekuté břečce bez charakteru, bez tvaru, bez osobitosti. Ale jeden nárok si přece činit smíme: že nás válka postihla nejtvrději. Proto také potřebujeme, ještě oslněni hrůzami, nejdelší čas na rozmyšlenou, ale zrovna tak smíme doufat, že z této setby vzejde nejbohatší sklizeň. Boj je naším otcem, zplodil nás v žhnoucím klíně zákopů jako nový druh a my s pýchou pohlížíme na náš původ. Proto bychom také měli posuzovat dění z pozic heroismu, jako válečníci, a ne jako kramáři, kteří chtějí měřit jen svými lokty. Nechceme užitečné, praktické a příjemné, nýbrž jen nezbytné - v souladu s osudem. Německý frontový voják teď pochoduje, napravo, nalevo, ve středu. Dejme koloně čas, aby si každý za sebe vyjasnil směr. Ukáže se, že všichni směřujeme k témuž. Ale nebudeme u cíle, dokud nebudeme hotovi s naším světem. Naše vlajka není rudá, červeno-černo-zlatá, ani červeno-černo-bílá, máme novou vlajku, vlajku říše, která byla založena v našich srdcích a z nich bude utvořena. Přijde den, kdy bude tato vlajka rozvinuta. Naší společnou tradicí je válka a velké oběti - buďme si toho vědomi!

Tímto textem zdravím všechny spolubojovníky, kamarády, bratry. Zanedlouho budou následovat další, v nichž budou načrtnuty základy nového nacionalismu. Budou se líbit mládeži, která není dogmatická, liberální, reakcionářská, a také chce od sebe co možná nejdál držet ducha oné revoluce, kterou chápe jako něco v zásadě nečistého. Tato mládež vybojovala poznání, že staré stezky končí a je třeba vkročit na nové. Jedna etapa skončila, začíná druhá. Zdravíme krev, kterou bitva nespálila, nýbrž ji v žáru a ohni proměnila! Co nemohlo být zničeno tam, vydrží i jiné boje. Zdravíme ty, v nichž se hloubka mísí s tvrdostí! Pochod je v proudu, řady budou brzy semknuty. Zdravíme mrtvé, jejichž duch nabádavě a tázavě stojí před naším svědomím. Ne, nepadli jste nadarmo. Německo, zdravíme tě.

Ukázka z knihy Ernst Jünger: Politische Publizistik 1919-1933 (Politické eseje 1919-1933), vydal Sven Olaf Berggötz, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2001.

Za volant nového prototypu TMG pro automobilové soutěže s pohonem zadních kol usedla Isolde Holderiedová, někdejší světová šampionka soutěží v rallye. Speciál TMG tentokrát musel překonat 1300 km v roli předjezdce na trati.

Hlavním cílem testování během uvedených čtyř dnů

- bylo absolvovat co největší vzdálenost, aby bylo možné vyhodnotit prvotní specifikace a dosáhnout zlepšení. Tým všechny cíle splnil i díky spolehlivosti vozu a řidičskému umění, které Isolde prokázala v někdy dost obtížných situacích na trati. Zkušenosti nasbírané na Deutschland Rallye napomohou ke konečnému určení specifikací pro kit CS-R3, jenž se bude zákazníkům nabízet v prvním čtvrtletí 2015 po homologaci FIA pro kategorii R3.

Toyota GT86 v provedení CS-R3

- si díky svému nápadnému zevnějšku a konkurenceschopné ceně (79 000 eur plus DPH v případě objednání do 31. ledna 2015, poté za 84 000 eur plus DPH) získala nemalou pozornost, ať již v servisním zázemí či na samotné trati. Reakce fanoušků i konkurentů byly jednoznačně příznivé, což platí nejen pro nasazený vůz, ale i nový speciál HJS TMG CS-R3 Trophy, jenž se ukáže v německém šampionátu v roce 2015.

Kit CS-R3 bude obsahovat veškeré základní mechanické součásti, tj. prvky nezbytné pro nasazení v rallyových soutěžích, kompletní hnací řetězec a všechny originální (OE) komponenty, tedy karoserii s bezpečnostní klecí k sestavení zákazníkem. Seznam volitelných prvků bude upřesněn v příštích týdnech.

Nico Ehlert, Principal Engineer Customer Motorsport, dodává:

„Celkově to hodnotíme jako velmi příznivou zkušenost a důležitý posun v rámci vývoje CS-R3. Vůz na Deutschland Rallye byl prvním prototypem, takže jsme očekávali, že se mohou nějaké problémy vyskytnout. S radostí ale mohu konstatovat, že víkend proběhl hladčeji, než jsme předpokládali. V prostředí s pevnými časovými limity a pod vysokým tlakem jsme měli možnost otestovat nejen chování samotného vozidla, ale i jeho provozní potřeby. Odhalili jsme několik věcí ke zlepšení, ať již co do technického nastavení nebo řešení servisního zázemí. Úspěšný víkend oceňujeme nejen z hlediska technického, ale i toho, jak příznivé reakce CS-R3 vyvolal. Fanoušci nadšeně kvitovali návrat zadokolky do rallye a velice nás povzbudil i zájem zákazníků. Těšíme se, až v příštím roce uvidíme spoustu vozů CS-R3 na závodních tratích po celé Evropě i jinde.“

Isolde Holderiedová:

„Jízdu s CS-R3 jsem si hodně užila; pohon zadních kol je prostě radost. Vůz je dobře vyvážený a příjemně se vede na tratích nejrůznějšího typu. Neuvěřitelné byly reakce lidí, kteří zde CS-R3 sledovali. Existuje ohromná spousta fanoušků zajímajících se o historii rallye vozů Toyota, a tak je nadchlo, že vidí TMG aktivně zpět na trati. Třešničkou byla dlouhá erzeta Panzerplatte v sobotu před davem fanoušků. Již jsem tam jela mockrát a moc se mi to líbí. Testování CS-R3 jsme si opravdu užili, pro mne to byla prostě zábava.“

TMG a její pokroky v dalším vývoji rallyového modelu GT86 CS-R3

- můžete sledovat na Facebooku (http://ift.tt/10zqc8b) nebo na Twitteru (@TMGOfficial) a na webových stránkách Toyoty: http://ift.tt/1nzzLd4

Kdo z koho?
read it on the AO3 at http://ift.tt/1pCYUZ9

by Tercza

Jak se ukázalo Peter a Derek mají zájem o něco stejného… jak to asi dopadne, když se toho vzdát nechtějí?

Words: 2402, Chapters: 1/1, Language: Češtinaread it on the AO3 at http://ift.tt/1pCYUZ9
Kdo z koho?
read it on the AO3 at http://ift.tt/1pCYUZ9

by Tercza

Jak se ukázalo Peter a Derek mají zájem o něco stejného… jak to asi dopadne, když se toho vzdát nechtějí?

Words: 2402, Chapters: 1/1, Language: Češtinaread it on the AO3 at http://ift.tt/1pCYUZ9
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video