Det enda positiva med att sommaren är slut är att man kan börja använda jackor och tända ljus på kvällarna igen.

Har under denna månad lyckats bli med både anställning och bostadsrätt också. Vuxenpoäng!

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video