20.08.2014. 14:07

Naposljetku je utihnuo, a noć kao da je umrla. Nisam mogla sjediti. Ustala sam, koračala, stezala i opuštala šake.

Konačno sam uzela u ruke gitaru koju je Sam svirao i s vriskom je smrskala u komadiće o tatin radni stol.

Kad je tata sišao u sobu, našao me je kako sjedim usred mora potrganog drveta i puknutih žica, poput glazbenog broda koji je udario o stjenovitu obalu…

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video