3

Nar sexet star framfor din dorr. Vagar du inte slapa in. - NTO

UV - Nils Titus Ostbrant. Elisabeth Lydia-Maria Kedziora. Utstallning. St Karins Ruin. 2014

4

Lockelsens bedrift. Med hjarnans bakslag och begransningar.

UV- Nils Titus Ostbrant, Elisabeth Lydia-Maria Kedziora. Utstallning, St Karins Ruin. 2014

2 foton tagna av Adrien Jeandel

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video