turkmensahra

#Repost @historyofturk
・・・
Turkmen Turkish / Türkmen Türkçesi
🔹
Giň asmanıň arasynda
Birje ýyldyzym da ýok.
Onlar gezek görünsem de
Hiç kim meni tananok.
Ýüregimiň bukçasyn açyp ser etseň,
Bir dövüm gussa bile
Bir süşe ýaş görersiň.
Pahyrlygyň syllary
Bir otaklyk öý arzumy ýykypdyr.
Umitsizligiň ody
Aköýümiň hyýalyny ýakypdyr.
Ne ýaz wagty hoşalaryň pyşyrdasyn eşitýan
Gezip ýören däli men
Çöllerden çöle gitýan.
Ne atym bar çapmak üçin
Ne okum bar atmak üçin.
Bu dünýäniň içinde
Barım bir dutarym.
Her günde gün
Gyzyl gana bulaşyp,
Barýarka assa yaşyp,
Gamgin tukat bir saz çalyp aglaýan.
Dymdyrys gyzaryp ýatan deňize göz aýlaýan.
Aglap çalyp assa ýuwaş ýeňliýip,
Giň deňizi ýüregimde jaýlaýan.
Emma bir gün bet ykbal
Gara geýinip geläýse,
Ýalňız yeke guwanjym
Dutarymy da alaýsa,
Onda menden näme galar, näme galar, näme galar?
Hiçbir zaman tükenmejek
Nala galar, nala galar, nala galar…

#turkmenistan #turkmensahra #türkmenistan

Engin gökyüzünde
Bir yıldızım dahi yok.
Onlarca kez görünsem de
Hiç kimse beni tanımaz.
Yüreğimin bohçasını açıp baksan,
Bir parça üzüntü ile
Bir şişe yaş görürsün.
Fakirliğin selleri
Bir odalık ev arzumu yıkmıştır.
Ümitsizliğin odu
Ak evimin hayalini yakmıştır.
Ne yaz vakti başakların hışırtısını işitmiş
Gezip yürüyen deliyim
Çöllerden çöle giden.
Ne atım var yürütmek için
Ne okum var atmak için.
Bu dünyanın içinde
Varım bir dutarım.
Her günde güneş
Kızıl kana bulaşıp,
Giderken yavaşça batıp,
Üzüntülü bir saz çalıp ağlıyorum.
Sessizce kızaran denize göz eyliyorum.
Ağlayıp çalıp yavaş yavaş sakinleşip,
Engin denize yüreğimde yer veriyorum.
Ama bir gün bed ikbâl
Kara giyip gelirse,
Yalnız tek kıvancım
Dutarımı da alırsa,
O zaman benden ne kalır, ne kalır, ne kalır?
Hiçbir zaman tükenmeyecek
Feryat kalır, feryat kalır, feryat kalır…