tis'

Era la clase de persona que cuando te dejaba de hablar, te dolía, te dolía mucho, porque empezabas a extrañar una parte de ti…
—  A mess

"Em mau nước mắt. Nhưng mau nước mắt không phải là xấu.Em cảm thấy nước mắt là thứ không cần kìm nén nhất trên đời, có lúc em cũng muốn kìm nén, để mọi người thấy em rất kiên cường, nhưng cực chẳng đã thì em vẫn khóc, về sau em hiểu rằng kiên cường chỉ là một phẩm chất của lý trí, mau nước mắt không phải không kiên cường, sau khi khóc xong vẫn có thể đứng dậy, có thể nhìn rõ nên đi con đường nào, làm việc gì, em muốn là một người như thế.
Chàng nghĩ coi, nếu như ngay nước mắt em cũng phải nén vào trong, những nỗi lo lắng, sợ hãi và cả hạnh phúc của em nên lấy gì để chứng minh, lấy gì chứng minh em vẫn còn sống?”

● Quân Phất - Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử

●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

Comic Book Sound Effects Headband

Upgrade your appearance and attract all the geeks with the comic book sound effects headband. With embroidered action words like BAM, KABOOM, and WHAM, these custom made head bands make the ultimate geeky accessory for any comic fangirl.

$25.18

Check It Out

Awesome Sh*t You Can Buy

2

Best Friends Forever After: Duchess Swan & Faybelle Thorn

Ma io voglio solo te. Nessun altro. 
Cosa me ne faccio degli altri? Gli altri non hanno ciò che hai tu. Voglio i tuoi baci, le tue carezze, il tuo sorriso.
Voglio che tu ti perda nei miei occhi. Nei miei abbracci. 
Voglio che tu con me ti senta a casa.
Voglio che io diventi il tuo luogo, il tuo punto di riferimento.
Voglio il tuo profumo sulla mia pelle.
Voglio le tue carezze, quelle di nessun altro. 
Voglio te, solo te. Io e te, tutta la vita.