Style Snap! From the Dancing With The Stars, #dwts red carpet to the runway (by that I mean the airport persuasion) I am loving the versatility of my @sparklysoulinc headband! Goes great with my minty fresh #zara pants layered with a grey #clubmonaco basic and black leather jacket by #thecue! Black + Grey + Mint = Award Winning Color Combo! (Taken with instagram)

ARDİPİTHECUS RAMİDUS KADDABA FOSİLİ

 

image

       Ardipithecus Ramidus Kaddaba fosilleri

     2001 yılında, California Üniversitesi antropologlarından Haile Selaisse Etiyopya’da Ardipithecus Ramidus Kaddaba ismini verdiği bir fosil buldu. Evrim taraftarlarınca her zaman olduğu gibi hemen bir ara format olarak ilan edildi.


    Bu fosil kesin bilimsel bulgulara ulaşılamamasına rağmen tamamen önyargılara dayalı olarak ilkel insan türü diye yorumlanmış ve evrim soy ağacının boş kaldığı düşünülen bir yerine yerleştirilmesi uygun görülmüştü.

                                                        = = = =


                                            

image

                              Ardipithecus Ramidus Kaddaba fosili


                                                          = = = =


    Bu fosilin evrim teorisi taraftarlarının zaman içinde bulmayı umdukları yarı insan, yarı maymun bir yaratık olduğu öne sürülüyor; konusunda yeterli araştırmaların yapılıp yapılmadığı, yeterli bilimsel bulguların olup olmadığı göz ardı edilerek evrimci aceleciliğiyle bu fosilin insan evriminin çok önemli bir parçasıymış gibi kamuoyuna sunuluyordu.

     Sunuluyordu ama kısa bir zaman sonra adı geçen fosille ilgili bilgilerin birbirleriyle çeliştikleri fark edilecek, evrim taraftarları bir kez daha derin bir hüsrana uğrayacaklardır.

                                                                 = = = =


     

 

image

                      Ardipithecus Ramidus Kaddaba diş fosili

                                                          = = = =


    Bulunan son fosillerde kesin bilgilere ulaşmayı engel olan birçok çelişki söz konusudur.

     Her ne kadar evrim teorisi taraftarları bu yeni fosili insan ile şempanzeler arasındaki zincirin bir halkası olarak tanıtsalar da bilimsel araştırmanın sonuçları onların bu beklentilerinden çok daha farklıdır.


    Evrim teorisi taraftarları söz konusu fosil ile ilgili olarak şu sorulara yanıt verememektedirler.

    1)-Bulunan kemikler birbirinden kilometrelerce uzaktadır ve farklı tarihlerde bulunmuştur. Aynı canlıya aitse niçin ve neden bu kadar uzaklarda bulunmaktadır?

    Bulunan fosil yedi kemik parçasından ve 4 dişten oluşmaktadır.


    Time dergisi, tek bir ayak parmağı kemiğini göstererek, bu kemik canlının iki ayak üzerinde durduğunu gösteriyor iddiasında bulunmaktadır ama bu ayak parmağı kemiğinin, diğer kemiklerden 16 km ileride bulunduğu belirtilmektedir.


    Aynı canlıya aitse niçin 16 km uzakta bulunsun?


    Nature’daki orijinal rapor incelendiğinde daha da vahim bir durumla karşılaşılmaktadır.

    Bu raporda, Ardipithecus’un kemiklerinin aslında 1997 yılından itibaren 5 farklı bölgeden 11 farklı insanımsı örneğinden toplandığı açıklanmaktadır.


    Time dergisinin söz konusu ettiği ayak parmağı kemiği ise 1999 yılında bulunmuştur ve diğer bulunan kemiklerden de 0.6 milyon yıl daha gençtir.


   Yani tüm bulunan kemikler aynı canlıya ait değildir ve hatta aynı dönemde yaşayan canlılara da ait değildir.


    2)-Fosilin diş yapısı insanın evrimi ağacı açısından çelişkiler içermektedir.


    Ardipithecus Ramidus Kaddaba morfolojik açıdan Tim White’ın 1992 yılında bulduğu Ardipithecus Ramidus isimli fosil ile benzerlikler taşıdığı için Ardipithecus grubundan sayılmıştır.


    Ancak, fosilin diş yapısı bu gruplandırma için önemli bir çelişki oluşturmaktadır. Çünkü bulunan fosil, 1992 yılında bulunan fosilden 1,5 milyon yıl daha yaşlıdır.


    Ancak Time dergisinde de belirtildiğine göre, 4,4 milyon yıllık Ramidus’un dişleri 5.8 milyon yıllık Kadabba’nın dişlerinden daha fazla maymunsu özellikler göstermektedir.

    Yani genç olan fosilin dişleri yaşlı olana göre daha çok maymunsu özelliğe sahiptir.

    Oysa evrim teorisine göre, zaman ilerledikçe maymunsu özellikler giderek kaybolmalı, insani özelikler çoğalmalıdır.


    Evrim teorisi taraftarlarınca önemsiz bir bilgi gibi aktarılan bu gerçek, söz konusu maymun-insan sıralamasının tutarsızlıklarla dolu olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

   Antropoloji profesörü ve Arizona State Universitesi’nde İnsan Kökenleri Enstitüsü direktörü olan Donald Johanson, bu konuda yapılan önyargılı sınıflandırmayı şöyle ifade etmektedir:


    -5.5 milyon yıllık fosilleri 4.4 milyon yıllıklarla aynı türlerin üyeleri olarak yan yana koyduğunuzda, bunların bir ağaç üzerindeki ince dallar olabileceklerini dikkate almazsınız. Her şey düz bir çizgide olmaya zorlanmıştır.

    3)- Bu canlı soyu tükenmiş bir şempanze türüdür. Bazı evrimciler Ardipithecus’un insanlar ve şempanzeler arasındaki zincirin bir halkası olduğunu kabul etmektedirler. Ancak Henry Gee bu fosilin insandan çok şempanzeye benzediğini belirtmektedir.


     Science dergisinin 13 Temmuz 2001 tarihli sayısında söz konusu fosille ilgili yayınlanan yazıda ise George Washington Üniversitesi’nden Bernard Wood'un şu yorumuna yer verilmektedir:


    -Bu bulguyu insan veya şempanze atası kategorilerinden birine sıkıştırma zorunluluğu hissetmek bir hatadır.


    Time dergisinde ise Wood’un şu sözlerine yer verilmektedir:


    -Bu bir hominid ata ya da şempanze ata olarak sınıflandırılması mümkün olmayan bir yaratığın ilk örneğidir. Fakat bu onu her ikisinin de ortak atası yapmaz. Sanırım kuyruğu bu eşeğin üzerine tutturmak çok zor olacak.


    Evrim teorisi taraftarları genelde soyu tükenmiş maymun türlerini insan ile şempanze arasındaki zincirin bir parçası olarak göstermeye çalışırlar.


    Kuyruksuz maymunun Latince karşılığı olan pithecus eki ile isimlendirilen bu canlılar, aslında türü tükenmiş kuyruksuz maymunlardır ve insanın hayali evrimi için hiçbir delil teşkil etmezler.


    İnsanın atası olarak belirtilen fosiller gerçekte soyu tükenmiş şempanzelerdir.


    Örneğin en ünlü pithecus örneği olan Lucy’nin (Australopitpecus afarensis) şempanzelerle aynı büyüklükte bir beyni vardır, kaburgaları ve çene kemiği şempanzelerinkiyle aynı şekildedir, kolları ve bacakları canlının bir şempanze gibi yürüdüğünü göstermektedir. Hatta leğen kemiği de şempanzelerinki gibidir.


    Sonuç olarak, söz konusu Ardipithecus Ramidus Kadabba fosili de Nature dergisinde de belirtildiği gibi şempanzeye benzemektedir ve insanın kökeni ile hiçbir ilgisi yoktur.

    Nature dergisinin kıdemli editörü Henry Gee tarafından derginin 12 Temmuz 2001 tarihli sayısında yazılan Return to the Planet of Apes başlıklı makalede, bu kalıntılardan yola çıkarak böyle bir tanımlamanın tartışmalı olacağı belirtilmiştir.


   Henry Gee’nin adı geçen eleştirisinde böyle yeni bir alt-türün tanımlanmasının yanlış olacağı özellikle belirtilmektedir. Buna rağmen, tamamen evrimci ön yargılara dayalı olarak bu fosil ilkel insan türü diye yorumlanmış ve evrim soyağacında boş kaldığı düşünülen bir yere yerleşmesi daha uygun görülmüştür.

 
   Henry Gee’nin eleştirisinde, söz konusu evrimci yorumların neden gerçekleri yansıtmadığı da açıklanmıştır.


    Gee, bu kemiklere bakıldığında, bu canlıların yaşam stilleri ve davranışları hakkında pek çok ihtimalden bahsedilebileceğini, ancak bunların hiç bir şekilde bilim açısından tatmin edici izahlar olamayacağını da şöyle belirtmektedir:


    -Öne sürülecek bu ihtimallerin tatmin edici olup olamayacağı ise başlı başına bir sorundur.

 
   Etiyopya’da bulunan ve Ardipithecus ramidus kaddaba ismi verilen fosil için 13 Temmuz 2001 tarihli Science dergisinde Paris Doğa Tarihi Müzesi’nden Brigitte Senut'un şu yorumu aktarılıyordu:


    -Son buluntular hominid evriminin yolu ve zamanlaması ile ilgili bugüne kadar kabul edilmiş düşüncelere karşı çıkıyor.

 

 

Neowin Holiday Giveaway: Thecus 5550 NAS: By Christopher White ‘Tis the season for giving, and here at Neowin, we want to share the Holiday cheer with all of our readers, so will be doing giveaways for the rest of the year. First up: The Thecus N5550 NAS device! … READ MORE HERE: Neowin Holiday Giveaway: Thecus… Read more » The post Neowin Holiday Giveaway: Thecus 5550 NAS appeared first on WinBuzzer. http://dlvr.it/7cmRDg?fb_ref=Default&fb_source=message