Recommended Adhkār For Dhul-Ḥijjah

The Prophet ﷺ said: “There are no days that are greater with Allāh, and in which good deeds are more beloved to Him, than these ten days ﴾The first ten days of Dhul-Ḥijjah﴿. So increase in making Tasbīḥ (saying SubḥānAllāh), Taḥmīd (saying Alḥamdulillāh), Tahlīl (saying Lā Ilāha Illallāh) and Takbīr (saying Allāhu Akbar), during them.”

● [المعجم الكبير للإمام الطبراني ٣\١١٠-١١١]

Imām Ibn al-Qayyim — رحمه الله —: “This is why it is recommended to increase in making Takbīr (saying Allāhu Akbar), Tahlīl (saying Lā Ilāha Illallāh) and Tamḥīd (saying Alḥamdulillāh) during these days ﴾The first ten days of Dhul-Ḥijjah﴿.”

● [زاد المعاد ١\٥٦]

My Character List

Character list

 

Saeoro: Wood-Elf.

Cecila: Water Elf.

Tamara: Female Half-Elf.

Elizabeth: Vampire. {English}

Ace: Demi-Goddess.

Jane: Female human. {Apocoplyse verse}

Amethyst: Half-Mermaid. {Hawaiin}

Tahl: Male Moon Elf. {Tyrant}

Dho I: Male Wood Elf. {First of the Line, King}

Tanes: Female Wood Elf.

Ryuu: Dragon-Kin Prince

Sebastian: Human male. {Sky World}

Vytia: Female Wolftaur.

Suki: Female Swordswoman {Race undecided}

Eve: Storm Goddess.

Guinever: Werewolf/Lycan.

Lalanna: Time Elf.

Aella: Viking.

Ana: Nagi. {Egyptian}

Kitchi: Fire God. {Native}

Alexander:

Vonavel: Dark elf.

Duthil: Dragon-Goddess.

Therraee: Female Dragon-Kin.

Fiona: Human Female. {Twin of Cait, Irish}

Caitlin: Human Female. {Twin of Fiona, Irish}

Nythil: Greek God. {Ancient}

Eton: Ancient Greek Human Soldier.

Dreean: Male Demon.

Gael: Female Dwarf.

Iris: Demon Hunter.

Ivy: Female Kitsune.

Josh: Human male.

Dakota: Female Human. {American}

Shula: Guardian.

Gabriella: Human Female. {Spanish}

Cha’Risa: Female ‘neko’.

Kainoa: Human Female. {Hawaiian}

Luna: Human Female. {Italian.}

Amarisa: Human Female. {Spell-Thief}

Tai: Elf {Mixed}

Ada: Female Monkey-Humanoid…thing

Jade: Human Female {Astronaut}

Nina: Harpy-based female {Native}

Lupin: Human Male. {Greek}

Alva: Race undecided. {Evil, wants to take over throne}

Calden: Race undecided. {King, brother of Alva}

Illia: Ghost {Can’t move on.}

Fas

Bak şimdi aklıma geldi. Ben fas ‘a gidicektim. Kuzey afrikayla ilgili planlarım vardı. Benim zaten hep planlarım var. Hep hayallerim var. Ama yeryüzünün en maymun iştahlısı olmak habire plan değiştirmeyi beraberinde getiriyor. Durmadan bambaşka hayaller kurdurtuyor. Şükürsüzlük yapmak istemem. Hayatımdan çok memnumun. Ama bir şeyi uzun soluklu isteyememek sinrimi bozuyor. Mesela, ben bunu 10yıldır istiyordum ve yaptım diyebilmek istiyorum. Okuduğum okulu yaşadığım hayatı kendine ideal edip de öyle hak eden öyle yaşayan insanlara imreniyorum. Ben bütün bu hayata gökten zembille iner gibi geldim. Belki ben hayal nasıl kurulur bilmiyorum.
Napiim Rabbim bana ideal plan yapma kabiliyetini vermemiş. Böyle yaşayıp gidiyorum ben de.
Allah’ım hayatım güzel. Yaşadığım yer güzel. Hayatımdaki insanlar güzel. Kendi hayatımda iğreti duruyorum resmen.
Evet bir yazının daha sonuna planladığım şeyleri yazamadan kendime gıcık olarak geldim.
Saygılar.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video