t-55

AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN SOYKIRIM GÜNÜ
31 Mart Azerbaycan’da 1998’den beri Soykırım Günü olarak anılır.
200 yıl boyunca başta Ermeniler olmak üzere diğer halkların Azerbaycan Türklerine karşı giriştikleri katliamları ve Azerbaycan Türklerine karşı yürüttükleri acımasız siyaseti ifade eder.
Bu günün 31 Mart olarak seçilmesi 31 Mart 1918 olaylarına dayanır. Rusya İç Savaşı’nda Bolşevik - Ermeni Devrimci Federasyonu ile Müsavat Partisi - Dikaya Tümeni arasında meydana gelen ve Mart Olayları olarak bilinen çatışma sırasında 31 Mart 1918 tarihinde Bakü’de insafsızca siviller katledilmiştir. Ermeni Devrimci Federasyonu, Bakü’nün denetimini elinde tutan Bolşeviklerin desteğiyle, Müsavat’a yönelik karşı devrimcileri bastırmak için askerî harekâtı başlatmıştır. Çatışma ve olayın sonucunda 3.000 - 12.000 kişi
öldürülmüş ve kent içindeki cami, okul ve çeşitli mimari yapılar da büyük hasar görmüştür. Şamahı şehrinde 55.000 ve diğer şehirlerdeyse 35.000 Azerbaycan Türk’ü türlü işkencelere maruz kalarak katledilmiştir.
Katledilen soydaşlarımızın %70’i yaşlılar, kadınlar, ve çocuklar gibi savunmasız bireylerden oluşmaktaydı.
Bakü’den sonra Guba, Şamahı, Gence ve diğer kent ve bölgelere de yayılan kıyım, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun bölgeye gelerek olaylara müdahale etmesiyle sona ermiştir. Bu
müdehalede 1100 asker ve 30 subayımız şehit olmuştur. Katledilen kardeşlerimizi ve başta Nuri Paşa olmak üzere şehit subay ve askerlerimizi rahmetle anıyoruz.
Günümüzde Ermenilerden özür dileme gibi bir haysiyetsizliğe tenezül edenlere duyrulur:

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Azerbaycan’da yaşayan
soydaşlarımızın da acıları acımızdır!
Azerbaycan - Türkiye;
Tek Millet, İki Devlettir!


#Azerbaycan #Türkiye #Kardeşlik #Türk #Millet #Devlet #Soykırım #Soyqırımı #Azerbaijan #Turkey #Azərbaycan #AzərbaycanlılarınSoyqırımıGünü

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” (Zâriyât, 55)

Following the initial breach of the Bar-Lev Line by the Egyptian Forces, a T-55 moves through one of the paths sandblasted through the sand embankments of the lines after crossing the Suez Canal. The first stage of Operation Badr was successful well beyond any of their initial hopes, breaking the line in a mere day with minimal losses.

(EGIO)

A knocked out Angolan T-55. Knowing that they lacked the skill to engage the South Africans in an open fight, FAPLA tanks were generally buried or otherwise protected to turn them more into gun emplacements. It generally made little difference for their survival, as can be seen here, and South African armor losses were almost exclusively to anti-tank mines, not enemy tanks.

(Collection of HR Heitman)

4

The Secretive “Rat 55” - Boeing NT-43A, a heavily-modified 737-200

Modified from a T-43A around the turn of the century, Rat-55 (Radar Aircraft Testbed) has radomes on the nose and tail for use in testing the low-visibility/stealth features of new aircraft under realistic flight conditions. Rat-55 primarily operates in restricted airspace during testing. leading to there being very little public information about the testbed. 

via Foxtrot Alpha