Den svenska statsskulden

Så här i politiska ”orostider” med oklara politiska förhållanden i Riksdagen kan det vara bra att påminna sig om hur det ser ut med den svenska statsskulden när vi går in i en ny period. 

Stig Björne

Idag uppgår den samlade svenska statsskuldentill ca 1 260 miljarder kronor och den förvaltas av myndigheten Riksgälden. Det är ju en aktningsvärd summa och betydligt större än den årliga…

View On WordPress

Stig Björne: Mycket prat om svenska statsskulden

Det har varit mycket snack om den svenska statsskulden och huruvida vi håller på att bli mer skuldsatta eller inte. Om man lyssnade på riksdagsdebatten härförleden kunde man tro det.

 Stig Björne

Riksgälden– som är en av våra äldsta myndigheter – har…

View Post

Bankerna lånar i utländska certifikat – Den svenska statsskulden krymper lågsamt

SCB. Det svenska skuldberget i räntebärande värdepapper var i slutet av juli 5951 miljarder kr, en minskning på 37 miljarder kr jämfört med föregående månad. Orsaken är en mindre kronförstärkning i relation till euron.

Svenska kreditinstitut har totalt…

View Post