OBWIESZCZENIE PR 307/2014

Dział Inżynierii Ruchu informuje, że w poniedziałek, 24 listopada 2014 r. ok. godz. 12.00 przywrócona zostanie standardowa organizacja ruchu w ciągu Alei Solidarności. Autobusy linii nr 91 i 235 jadące w kierunku Os. Sobieskiego na polecenie Centrali Nadzoru Ruchu powrócą na swoje stałe trasy w tym obszarze (będą pomijać Rondo Solidarności).

OBWIESZCZENIE PR 307/2014

Dział Inżynierii Ruchu informuje, że w poniedziałek, 24 listopada 2014 r. ok. godz. 12.00 przywrócona zostanie standardowa organizacja ruchu w ciągu Alei Solidarności. Autobusy linii nr 91 i 235 jadące w kierunku Os. Sobieskiego na polecenie Centrali Nadzoru Ruchu powrócą na swoje stałe trasy w tym obszarze (będą pomijać Rondo Solidarności).