skrivan

Za sve naše darovane pastire

Slušaj šta ću ti reć. Premalo smo im mi zahvalni. Samo jedne su te ruke hranile kada ni što je hrana, pojma imao nisi. Jedne su te ruke dizale, one od kojih ti prečesto ruke svoje dižeš. Jedne su ti oči na tvoje nalik, svijet pokazivale od početka. U svoj ljepoti njegovoj. Jedne oči urezane duboko negdje kao kamen koji godinama brusi silna voda koja bezustavno teče. Jedne su ti usne cjelivale rane. I one vanjske od udaraca i one unutarnje od tuge. Od riječi nepotrebnih i snova prespavanih. Naučile te riječi prve i uspavljivale sve svijetove tvoje. Jedne su uši slušale tvoje padove. Disanje u noći i želje dugo skrivane po srcem.

Keep reading