URBAN - Utsmyckning, Byggnation - Skärholmen

VIlken atmosfär har platsen?

På platsen rör sig folk från alla åldersgrupper. Människor med eller utan barnvagn, hund, pojk/flickvän. En stadig ström rör sig hela tiden in och ut ur tunnelbanan. Vissa har bråttom förbi centrumtorget, andra har gott om tid och strosar runt, sitter vid fontänen, eller är på väg till gallerian. Lugn och brådska samspelar på platsen och ger den en atmosfär av full funktionalitet.

Vilka behov finns på platsen?

Gratis kultur! SKHLM, shoppingcentret i Skärholmen ligger i direkt anslutning till centrumtorget, har givits sloganen “the capital of shopping”. I ett hållbart samhälle kan möten mellan människor inte vara beroende av konsumtion. Sett ur ett klassperspektiv 

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video