Maging ang araw ay napapagod din kaya pinatatawag niya ang ulap at saglit pipikit at iidlip at pauulanin niya ito nang malakas nang hindi marinig ng sangkatauhan ang hilik nito, kung man, ito ay sa kulog maririnig paandap-andap. Ang buwan nama’y ang kabaligtaran, naghihintay siya sa panahon niya, hinihintay niya kahit na nariyan pa ang araw, sadyang malakas lang ang araw. Minsan hindi buo, minsan buo. Parang ako, tignan mo ako ngayon, hindi buo; tignan mo ang buwan, hindi buo.

Magandang Hatinggabi! Hi!

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video