Laudanum, for example. The formula is simple. It is made from opium, harvested from the seed case of the poppy flower and then mixed with alcohol. At first I was reluctant to drink it, but Oleander bid me do so, and I soon understood why.  It creates the most delicious feeling in the brain. It sharpens my senses like an arrow, until the World and its wonders are made vivid beyond words. 

Håll varandras händer lite för länge. Krama om lite för hårt. Vänta inte med att säga vad du känner. Blunda aldrig för kärlek. Se folk i ögonen så de känner att du ser. Tillåt dig själv att bli sedd. Gråt när något är sorligt men aldrig ensam. Lämna inte de du älskar ensamma. Berätta om din dag, lyssna till andras historier, till deras tankar och beskymmer. Tröst från hjärtat och håll om de som aldrig ber om att bli omhållna.

Man vet aldrig när det kan ta slut.

Yeni yazı: İslam İlmihali, 04. Bölüm, Fıkıh
Bu yazı

http://www.vatanicin.biz/islam-ilmihali-04-bolum-fikih/ adresinde yayınlanmıştır.

İslam İlmihali, 04. Bölüm, Fıkıh

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz…

I. KAVRAM

II. KAYNAK ve METOT

A) GENEL OLARAK

B) DELİLLER

a) Kitap

b) Sünnet

c) İcmâ

d) Kıyas

e) İstihsan

f) İstislâh (Mesâlih-i Mürsele)

g) Örf ve Âdet

h) İstishâb

ı) Sahâbe Sözü

j) İslâm Öncesi Şeriatlar

k) Sedd-i Zerâi‘

C) RE’Y ve İCTİHAD

III. MÜKELLEFİYET ve HÜKÜM

A) EHLİYET

B) HÜKÜM

a) Vaz‘î Hüküm

b) Teklifî Hükümler (Mükellefin Fiilleri)

aa) Beş Temel Teklifî Hüküm

1. VÂCİP

a) Farz

b) Vâcip

2. MENDUP

a) Sünnet

b) Müstehap

3. MUBAH

a) Câiz

b) Helâl

4. MEKRUH

a) Tahrîmen Mekruh

b) Tenzîhen Mekruh

5. HARAM

a) Haram Fiillerin Nevileri

1. Haram li-aynihî

2. Haram li-gayrihî

b) Haramlık Hükmü İfade Eden Lafızlar

c) Haram Hükmünü Belirleme Yetkisi

d) Haramdan Kaçınmanın Önemi

bb) Azîmet ve Ruhsat

Yukarıdaki konuları resme veya aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz…

http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/islam_ilmihali_fikih.pdf

Yazı http://www.omurokur.com/0633/11/islam-ilmihali-4-bolum-fikih/ adresinde yayınlanmıştır.

Scary afternoon snack 2 even tough i have done a lot of exercise in the morning because of windsurf and today i DID A LOT OF WINDSURF i feel like its too much…. maybe too much carbs well i dont know ugh! But its oatmeal made with flax milk and more grounded flax sedds and a big spoonful of honey!
#edrecoveryarmy #edfree #edrecovery #recoveryisworthit #recoveryispossible #recovery #vegan #flaxseed #healthforlife #greenpower by recovery_to_be_me on October 18, 2014 at 01:27PM

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video