reva

3

honeyowl17black :  Doğu Türkistan gerçeği, dünyanın ve Türkiye’nin görmezden geldiği, görmezden gelinmese de siyasi çıkarlar uğruna feda edilen bir gerçek. Dinî, millî ve kültürel köklerinden kopartılmak istenen tutsaklar ülkesi Doğu Türkistan.Daha doğmadan yasaklarla karşılaşıyor; eğer devlet tarafından “fazlalık” olarak addedilirlerse annelerinin karınlarından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar. Annelere zorla kürtaj uygulanıyor. Genelde en fazla iki, nadiren de üç çocuk doğurmalarına müsaade edilen Doğu Türkistanlı kadınlar, “plan dışında” hamile kaldıklarında hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutulmaktadırlar. Doğu Türkistan’da hiç kimsenin yaşam güvencesi yoktur. Devlet, istediği zaman istediği kimseyi tutuklayabilmekte ve istediği şekilde cezalandırabilmektedir. Binlerce kişi çin hükümeti tarafından sudan sebeplerle tutuklanıp yerleri belli olmayan zindanlara götürülmekte, oralarda çürüyüp gitmektedir.Tutukluların geride kalan çocuklarının ve ailelerinin durumu ise içler acısıdır. Dahası, bu kişilere yardım etmek dahi çin kanunlarına göre suç sayılmaktadır. çin, Doğu Türkistanlılara esir muamelesi yapmakta ve onlara türlü zulümleri reva görmektedir.çinli nüfusun Doğu Türkistan’a çok hızlı bir şekilde yerleştirilmesi sonucunda, yerli halkın asimilasyonu hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu uygulamanın bir parçası olarak; Doğu Türkistan’daki çin nüfusunu artıran çin yönetimi kimi zaman Doğu Türkistan’ın çeşitli bölgelerindeki kimsesiz kız çocuklarını Çin’in muhtelif bölgelerine götürüp türlü işlerde kullanmaktadır. Eğitim amacıyla çin’e götürüldükleri iddia edilen çocukların durumu da benzer şekildedir.Toplam nüfusu 20 milyona yaklaşan Doğu Türkistan'da, 2000 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarına göre yüzde 45lik bir oranla Uygur Türkleri çoğunluğu oluşturuyor. Ancak bu oran 1950li yıllarda yüzde 80 civarındaydı. çin'in uyguladığı asimilasyon uygulamaları, doğum yasağı ve göç politikaları sonucu bölgede nüfus dengesi sürekli değişiyor.Doğu Türkistan'da yaşanan en büyük problemlerden biri de çinin nükleer denemeleri. 1966-1997 yılları arasında bölgede onlarca nükleer deneme yapıldığı tahmin ediliyor. Bu durum bölgede sakat doğumları ve kanser gibi tehlikeleri hastalıkları tetikliyor. Kendi dillerini, tarihlerini öğrenme hakları yok. İstedikleri üniversiteye girmek, istedikleri işte çalışmak onlar için hayalden de öte.KOMÜNİST REJİMİN YAPTIĞI SİSTEMATİK ASİMİLASYONA,FAŞİST HAREKETLERE,SOYKIRIMA SESSİZ KALMA!BURASI GÜYA PANDA ÖLDÜRMENİN CEZASININ ÖLÜM OLDUĞU FAKAT KÖPEK YEME FESTİVALLERİNİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKE:ÇİN!SORSAN ÖZGÜRLÜKÇÜLER FARKLI ZİHNİYETLERE SAYGILARI VAR!SİZ DAHA DÜN GÖT KORKUSUNDAN ÇİN SEDDİNİ YAPMIŞ DÖLLERSİNİZ!BUNUN HESABI ELBET BİR GÜN SORULACAK!