3

Commissioned by retl. This is Puppysmiles from Fallout Equestria: Pink Eyes playing around in what I hope looks kinda like the inside of an empty Ministry of Morale facility! Balloons is her current objective. 

Also featuring two colors of Puppy.smls, an AI modeled after our little heroine in a fanon universe. (If I remember correctly, there might have been hints on her existing in the fic too, so I might be wrong about it only being just fanon).

And that’s the first commission this round. I ended up taking on one more from this guy, so there will be more Puppysmiles soonish. Or in the very least, after I’ve done the others on my list. 

She is amazingly fun to draw and a nice change of pace. I should’ve done it earlier. 

Good Morning. Again

07:49 <retl|zzz> Had a dream where I had ran the microwave with it open like an idiot and kept staring at it like “what is that weird like inside wtf” and then I tried to reach for it and burnt my hand in a weird way. Then I went to report this to my family and others but it was apparently completely trivial andn ot worth the time to do anything about. And then I went back to my room and FiM S26E26 was on. And then I’m sitting around like “weren’t we on
07:49 <retl|zzz> season 5 how the frig did we get to 26!?” and so I just assumed maybe it was a timeskip episode

[Replies removed because I don’t feel like asking permission to share right now.]

07:50 <retl|zzz> And the first 10 minutes which I saw before I woke up was basically Spike finding out about Rainbow Dash’s wedding and when he gets there, he finds out she’s about to marry Soarin. But then for whatever reason he gets super jealous like as if it was Rarity or something. Or maybe it WAS Rarity but he only just found out about Rainbow Dash’s? Or maybe my brain just got them mixed up I don’t even know
07:50 <retl|zzz> And then I was like WTF WHY ARE THEY GETTING MARRIED IS THIS THE WHOLE REASON FOR THE TIME SKIP THIS IS A WEIRD EPISODE
07:50 <retl|zzz> and then I woke up
07:51 <retl|zzz> checked my hand and it’s not burnt
07:51 <retl|zzz> so I’m pretty sure I’m awake for real this time

[edit: accidentally pasted the same thing twice rather than the second half. Fixed.]

anonymous said:

Hiç sevişmemiş insanların gelip benimle para karşılığı sevişir misin demesi ne kadar da zavallıca. İnsanın sevdiği insanla sevişmesi onu fahişe mi yapar? Ayrıca siz sevgilisiniz, sevgilisi olan birine benimle para karşılığı sevişir misin demek nasıl yüzsüzlüktür? Hayır, gerçekten çok içten ve samimisiniz, birbirinizi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bu insanlar nasıl bir cüretle bunu sorarlar. Hiddetlendim yahu.

cidden çok haklısın,söylicek bişeyimiz yok sen zaten hepsini söyledin, bu yazdıkların için sana çok teşekkür ederiz  -A

''On Üçüncü Sözün İkinci Makamı...

Bir kısım gençler tarafından,şimdiki aldatıcı ve câzibedar lehviyât ve hevesâtın hücumları karşısında, “Âhiretimizi ne sûretle kurtaracağız?” diye Risale-i Nur′dan meded istediler.

Câzibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bâzı gençlerle bir muhâveredir.

Bir kısım gençler tarafından, şimdiki aldatıcı ve câzibedar lehviyât ve hevesâtın hücumları karşısında, “Âhiretimizi ne sûretle kurtaracağız?” diye Risale-i Nur’dan meded istediler. Ben de Risâle-i Nur’un şahs-ı mânevîsi nâmına onlara dedim ki:

Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de, üç tarzda, üç yoldan başka yol yok.

• Birinci yol: O kabir, ehl-i imân için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.

• İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefâhet ve dalâlette gidenlere bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği; ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muâmele görecek.

• Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için bir idâm-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idâm edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür.

Mâdem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor; ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette, dâimâ, gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında, bîçare insan, o idâm-ı ebedî, o dipsiz, nihayetsiz haps-i münferidden kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hâdisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir.

Bu kat’î hakikat, bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkûr üç hakikat ile olacağını ihbar eden yüz yirmi dört bin muhbir-i sâdık, ellerinde nişâne-i tasdik olan mu’cizeler bulunan enbiyâlar ve o enbiyâların haber verdikleri aynı haberleri, keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan yüz yirmi dört milyon evliyânın aynı hakikate şehâdetleri ve hadd ü hesâba gelmeyen muhakkiklerin katî delilleriyle—o enbiyâ ve evliyânın verdikleri aynı haberleri—aklen, ilmelyakîn derecesinde (Hâşiye) ispat ettikleri; ve yüzde doksan dokuz ihtimâl-i kat’î ile, “İdâm ve zindân-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, yalnız imân ve itaat iledir” diye ittifaken haber veriyorlar…

image

anonymous said:

:))) embesil kız sen benim beğendim tatlı şeye hangi cüretle kocacım dersin sürtükkkk

wuhuu atarlı genç :D

Whining: Retl Doesn't Read Well

I think it’s twice now that I sent in questions to podcasts and was fortunate enough to have the question read and answered.

And twice now that reading my comment involved a lot of stuttering and stumbling through whatever it was I wrote, mispronouncing my username, and concluding with an indecisive that I am pleased the podcasters took the time to answer, but still just feels awkward.

Memo: Stop sending awkward questions to podcasts, Retl. You don’t read well.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video