41

Descartes and the snowflake.

René Descartes publiceerde deze studies van sneeuwvlokken gebaseerd op onderzoek dat hij verrichte in 1635. Sommige sneeuwvlokken zijn achtpuntig in plaats van zespuntig. De kristallen die door een centrale schacht verbonden worden (F) zijn een zeldzame vorm van kristallisatie die bekend is bij moderne meteorologen. De voorbeelden I, M en Z zijn verzinsels van zijn eigen fantasie.

22 — Geen (her)verkiezing, geen (her)verdeling

De overheid weet wat u denkt, daarom vraagt ze maar om de vier-vijf jaar uw mening.

Het is een probleem van vertegenwoordiging, met de nadruk op ‘woord’ — representatie, met de nadruk op weergave. Politici zijn het personage dat met jouw tekst gaat lopen. Het gezicht van jouw problemen.

Men heeft de representatie de laatste decennia echter te letterlijk laten worden. Hoe zit de verhouding tusse partij en politicus? Tussen voorzitter en fractieleider? Tussen campagne en programma? Het wordt alleen maar ingewikkelder, en waar zaken ingewikkeld zijn, heerst vrijspel voor opportunisten.

 Aan de andere kant blijft het vooroordeel — door heel Europa — rondwaren dat de politieke families (don’t get me started) ook economische klassen vertegenwoordigen (middenklasse, zelfstandigen, arbeiders) — maar als dat écht zo was, dan je toch gewoon berékenen hoeveel gewicht zij hebben, in de democratische schaal?

Opportunisme is een kwestie van context.

Ik ben al een paar jaar pleitbezorger van een niet-persoonsgebonden democratie. Niet op kandidaten stemmen, zelfs niet op ideologieën, maar op ideeën, op voorstellen. Immers, mensen zijn corrupt, spreken zichzelf tegen, stinken en zijn vergeetachtig. Als het bij de stemtest kan — waar je achteraf wordt meegedeeld hoe weinig je feitelijk overeenkomt met één partij; integendeel zelfs met allemaal een béétje —, waarom dan niet in het echt?

Als we op voorstellen stemmen, kan er trouwens ook precies berekend worden welke constellaties mogelijk zijn. Ook interessant: dan moeten de mensen zélf ‘kiezen’ welke coalitie, welke bundeling van voorstellen, uitgevoerd zullen worden. Het vertrouwen zal snel hersteld zijn. Het gemor verstomd.

De resultaten van de stemtest waren in 2014 trouwens al zo tastbaar, dat ze sowieso al een deel van de campagne werden. De laatste stap is dus vrij klein, denk ik.

 Hoe krijg ik dit nu verkocht? De vergaderingen, en de brainstorms van de spin doctors die dát uitzoeken – dat zou een spannende reeks kunnen zijn.

 Een reeks teksten, bijvoorbeeld.

De afwezigheid van informatie is niet hetzelfde als informatie over afwezigheid.
p 358

De afwezigheid van representatie is niet hetzelfde als de representatie van afwezigheid
p 395

En de representatie van aanwezigheid is niet hetzelfde als de aanwezigheid van representatie.
p 395

— 

Het bewustzijn verklaard 1991  — Daniel C. Dennett

Mijn gebrei:

De visuele aanwezigheid van informatie over een stoel is niet hetzelfde als informatie over een stoel die visueel aanwezig is.

Bij een foto is de schijnbare, virtuele aanwezigheid van de stoel tevens de informatie over die stoel. De informatie komt van de representatie van de stoel. Maar informatie van iets , is iets anders dan de informatie over iets. Als Jan mij iets vertelt over een stoel wil dat nog niet zeggen dat Jan die stoel is…….
Of het moet zijn dat bij een foto de representatie van een stoel hetzelfde is als de informatie over die stoel, maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Vraag ik mij af?

(uit de notities van: Kees de Graaff)
+

35

Een scan uit de thesis van Krista Maes getiteld Bijdrage tot de studie van de mesolithische microlieten in de provincie Antwerpen (1983 / KULeuven). De pagina geeft een aantal werktuigen (microlieten) weer die door diverse amateurarcheologen (Raemaeckers, Dursin, Engels enz.) op diverse plaatsen in de provincie Antwerpen (Balen, Beerzel, Bevel enz.) gevonden zijn.


Enkele benamingen van de nummers:

1. fragment spits met afgestompte boord
6. lang schuin trapezium
10. duimnagelschrabber
23. kern met parallelle afsplijtvlakken
28. microkling met afgestompte boord
29.  atypische Tardenoisspits
31. spits met afgeronde basis

Philippine Delegates for 2014 Euro Pop Singing Contest in Berlin


Visited Sequoia Hotel over at Timog Avenue in Quezon City to see the 6 Filipinos vying for the Grand Prize at the Euro Pop Singing Contest “Berliner Perle” in Berlin, Germany. We saw several familiar faces and a couple of new ones under the production of Charie Vega. There was quite a long dialogue about government funding and support but they’re pretty optimistic that they can achieve winning this with the sheer talent that Filipino singers have, and we got a taste of that.They were amazing, they auditioned for this so they were really hand picked according to the organizers. They will battle in different age groups so Chacha Cañete and Natalie Martinez will battle with other countries on the 10-13 age division. Chacha was like a pro, I felt like she was already an adult and didn’t have any hardships on belting, like she just woke up. Natalie was a little meek at first especially on the group performance but once that her turn arrived to perform a song from the Annie musical, we all felt our hair stood up. I wonder what her piece will be come the night of the competition. Gleenette Gaddi went a little church on us and she’ll be battling the 14-17 Age Division. 
Then Ana Katrina Ramsey (grand daughter of Ms. Elizabeth Ramsey) went wild on her voice much like the rock and roll grandma she has. She’s in a different class, she’s got soul and might get Aunt Jaya a run for her money too. Gian Marla Gloria and Ana Katrina Ramsey will battle other hopefuls in the 18-24 Age Division so you’ll have big voices and great performers showing Europeans how it’s done in our side of the world. Meanwhile, they are also in the process of picking another one to be with Gleenette Gaddi’s age range and prefer a male performer to have the last slot. It’s going to make a difference on their first bid in the competition, which they say is going to be highly possible to win come November 27, 2014. We are also the first Asian country to be included in this competition so once that this happens, we have to make it a memorable one and pretty much win it even more than the WCOPA wherein we did very good.


We also got to ask questions to new group 5th Gen who serves as mentors to the Philippine delegates to the Euro Pop Singing Contest and they told us the rigorous screening process that they did before finally choosing the delegates. They chose the one that can already handle it, those that can stand up against the best of the world. They didn’t have to put that much effort because obviously we have bigger standards here at home, what’s more advantageous is that they really look into the quality of voice rather than belting prowess which we’re quite used to.


Vega Entertainment Productions under Charie Vega will be making arrangements for needed sponsors but implied they need more. If you want to help, check out their channels below or the “contact link” on their official website. They will win this, we just have to make sure they get there. The needed plane and hotel fares would be a bit heavy in the pocket but if they win, this won’t be just something that they will benefit from but the whole country! This is for the Philippines!
For more information about their talents:


5thGenOfficial

Like them on Facebook


Visit their official website

http://ift.tt/1oSHOm4

via Blogger http://ift.tt/1oSHLa6
238

Kan je het menselijk bewustzijn vertalen naar een diagram? In de negentiende eeuw waagde Benjamin Betts — een Nieuw-zeelandse psycholoog — een poging. Hij paste wiskunde toe op het probleem van het visualiseren van het menselijke bewustzijn. Het resultaat waren sprekende en bloemachtige figuren die volgens hem de vorm van ons bewustzijn tijdens een bepaalde activiteit weergeven. Betts geloofde dat het menselijke bewustzijn het enige ding is dat wij als mensen direct kunnen bestuderen — alle andere dingen worden noodzakelijkerwijs waargenomen door het menselijke bewustzijn.


imageimageimageimageimageimageimage

"Moderne kunst heeft in zijn keuze voor lelijke en banale materialen de schoonheid niet opgegeven. Ze geeft echter die schoonheid niet als een feit aan de toeschouwer, klaar om te contempleren [zij het niet als feit maar als eis].”

Uit: http://aldussprak.typepad.com/blog/2011/03/anselm-kiefer-als-een-feniks-uit-de-as.html

Zie ook het essay van Marc de Kesel over ‘Schoonheid als eis’.

Ons tomeloze technische kunnen heeft juist al het presente tot representatie, tot beeld verheven, en die beelden zijn meer en meer onze werkelijkheid gaan uitmaken en hebben die in vele gevallen zo goed als vervangen. Niet dat er van ‘echte’, ‘reële’ werkelijkheid geen sprake meer zou zijn, maar die fungeert enkel nog als restbegrip, als een concept die de limiet aangeeft van een tot beeld verworden universum.

Omdat hij zich niet langer op de reële grond onder zijn voeten kan beroepen, is de moderne mens quasi exclusief op beelden aangewezen om zich in zijn wereld thuis te weten. En ook al zeggen die beelden hem onophoudelijk dat hij in de meest realistische cultuur ooit leeft en dus meer dan ooit reële grond onder de voeten heeft, toch zijn het in feite die beelden die zijn grond uitmaken. Het is dus niet toevallig dat precies in onze moderne beeldcultuur de cultus van de schoonheid zo’n massale omvang heeft genomen. Juist nu de beelden zich niet meer door hun referentie aan de echte realiteit geruggensteund weten, moeten ze zich meer dan ooit op de suggestieve krachten van hun schoonheid beroepen. Ze hebben alleen de listen van de schone. Ze hebben enkel het gladde vermogen dat beelden eigen is om naar elkaar te verwijzen en zo een onderlinge consistentie voor te spiegelen die even solide lijkt als de vroegere verankering in het ware en het goede. Geen wonder dus dat nagenoeg niets nog in de publieke ruimte kan verschijnen zonder eerst aan vormgeving en ‘(re)styling’ te zijn onderworpen. Zonder met andere woorden als schoonheid te verschijnen.

youtube

ways of seeing door john berger

384

At the time when film material was not yet able to represent sky and earth simultaneously, photographers copied shots of clouds into their landscape pictures. Only a trained eye can see this manipulation in the prints, but sometimes it becomdes abundantly clear when the same cloud negatives were used for different views.

—Thomas Weski in The Documentary Factor

361

In zijn merkwaardige boek A New Method of Assisting the lnvention in Drawing Original Compositions of landscape stelt Alexander Cozens (1717 — 1786) een methode voor die hij de vlekkenmethode noemt. Deze vlekkenmethode was een manier om aan onderwerpen voor zijn landschappen te komen. Zijn leerlingen moesten uit de vlekken ideeën opdoen voor het schilderen van een landschap en er trachten de details van een landschap in te zien.

To sketch is to transfer ideas from the mind to paper. To blot is to make varied spots producing accidental forms from which ideas are presented to the mind. To sketch is to delineate ideas; blotting suggests them.355

Oswald Tschirtner (1920 — 2007) was een schizofreen kunstenaar. Hij ondertekende zijn werken met O.T. Hij is vooral bekend voor het tekenen van langwerpige, minimalistische figuren in inkt. Hij gebruikt minimale grafische oplossingen om een beeld neer te zetten. Met een paar simpele strepen en cirkels brengt hij essentiële details in beeld.


vuur:

een veer:

sneeuwval:

regen:

339


Een cyanometer is een instrument om ‘blauwheid’ te meten, specifieker: de blauwheid van de lucht. Het werd uitgevonden door Horace-Bénédict de Saussure en Alexander von Humboldt. Het bestaat uit vierkantjes paper die geverfd zijn in graduele tinten blauw en geordend zijn in een kleurencirkel die omhoog gehouden kan worden om de kleur van de lucht te vergelijken.


Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video