raindrop-gif

Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. - John Ruskin

// Pluviophile //

// TSXO cinemagraph //

~ Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lá là tâm, giọt mưa là biến, và sóng giao thoa là tác động của vạn biến. Nói không bị ảnh hưởng bởi xung quanh là phủ nhận sự thật. Nhưng ý phật muốn chỉ dạy ta đừng quên đi bản chất gốc con người mình là ai ~ 

instagram

rain rain go away. #rain #thunderstorm #macon #maconga #weather #gif #raindrops #phhhoto #hairstylist #barber #theneoafro #afroboho #afrochic #lifestyle #bespokecurry