Amazon.com'da Satılan Uranyum

Amazon.com’da Satılan Uranyum #uranyum

Bazılarına göre garip olmayabilir fakat radyoaktif bir elementin halka 40$ + 10$ kargo bedeli ile satılması biraz garip.

Sayfasındaki açıklamada eğitim ve bilimsel amaçlı olarak satışa sunulduğu, nükleer deneylerde kullanım için uygun olduğu belirtiliyor. Ayrıca posta sırasında yasalarda belirtildiği gibi düşük radyasyon sızıntısı ile aktarıma uygun olarak paketleneceği eklenmiş.

Uranyum elementi…

View On WordPress

sik gibi yaşayıp gidiyorsunuz kendinizi ifade edebileceğiniz düşünceleriniz yok sadece selfie çekip boş konuşup boş vakit harcıyorsunuz bıktım ya radyoaktif bir saldırı bekliyorum şimdi şu an.

Postmodernizm'le ilgili Güzel Bir Yazı

Postmodernizm’le ilgili Güzel Bir Yazı

Batı metropol merkezli “çakma” hippi sanat akımı olarak yeni dönemdeki neo post-modernizm (belki de bunu artık post-postmodernizm olarak tanımlamak gerek) ve onun temsil ettiği diğer tüm yan şubelerini de içine alan akıl, tüm irriteliğiyle, merkezden etrafa doğru saçılan radyoaktif dalgalar gibi, kentten başlayarak taşraya ve Batı’dan başlayarak tüm dünyaya yayılmaktadır.  Kapitalizmin gelinen bu…

View On WordPress

2

RADYUM NEDİR?
Radyum radyoaktif bir elemandır. Bu açıklamanın tam olması için, radyoaktif deyiminin ne anlama geldiğini öğrenelim.

 Elemanlar atomlardan yapılmış, meydana gelmiştir. Atomların çoğu durağandır (sabittir). Yani her geçen yıl değişmez. Fakat en ağır atomların bazıları çözüşür, başka formlara daha doğrusu yapılara dönüşürler. Bu çözülme (parçalanma) “radyoaktivite” diye tanımlanır.

Her radyoaktif eleman, belirli değerde bir ışın vererek ayrışır,parçalanır. Verdiği ışınların değeri de, bilinen herhangi bir yöntem uygulanarak hızlandırılamaz, ya da yavaşlatılamaz.Bazı değişmeler hızlı ,bazıları yavaştır.Ancak, hangi nitelikte olursa olsun insanlar tarafından kontrol olanağı yoktur.

Radyum örneğinde, bu değişme, radyum en sonunda kurşuna dönüşünceye kadar devam edecektir. Örneğin, bir gram radyumun yarısı, 1590 yıl içinde atomlarını daha düşük bir atomik ağırlığa düşürecek düzenle değişecektir. Başka türlü söylemek gerekirse,bir gram radyumun yarısı, 1590 yılda atomik ağırlığı daha düşük atomlara dönüşerek değişir.1590 yıl daha geçince,kalan radyumun yarısı da değişecekve sonunda hepsi kurşuna dönüşecektir.

Radyum, Madam Curie (Küri) ve kocası tarafından bulunmuştur. Madam Curie ve kocası Pierre Curie,uranyum ihtiva eden pekbland üzerinde çalışmaktaydılar.

Ayrıştırıp uranyum elde etmek amacını güttükleri pekbland 1 tondu. Uranyumun gözle görülmeyen bazı ışınlar yağdığını biliyorlardı ama bu esnada daha güçlü bir cevherin varlığını sezinlediler. Önce başka bir radyoaktif eleman olan polonium’u buldular. Sonunda çok az miktarda radyumu tecrit edebildiler.

Radyum üç cins ışın yayar:Alfa,beta ve gamma.

Alfa ışınları,gaz helyumun çok hızlı hareket eden zerrecikleridir.Beta,çok hızlı hareket eden elektronlardır. Gamma ise x-ışınları gibi,fakat daha delip geçici, derine işleyicidir. Bu ışınlardan herhangi biri yayınlandığı zaman, temel atom bir elemandan ötekine değişi yor anlamına gelir. En büyük miktarda radyum ihtiva eden pekbland, Kanada’da Büyük Ayı Gölü çevresinde bulunmuştur.

Kendi İcatları Tarafından Öldürülen Mucitler
Marie Curie, 1867 – 1934), Polonya asıllı kimyager ve fizikçi. Madam Curie olarak da bilinir. Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki farklı alanda Nobel Ödülü kazandı. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü’nü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk biliminsanı olmuştur.
https://f.line.do/5ps/BT-icatlaritarafindanoldurulen

NÜKLEER ENERJİ NEDİR?

1939 yılında bilim adamları, radyoaktif element olan uranyumu nötronlarla bombardıman ederek daha küçük kütleli farklı iki çekirdeğe bölmeyi başardılar. Bu bölünme sırasında kütle kaybından dolayı çok büyük enerjinin açığa çıktığı görüldü. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer enerji iki yolla elde edilebilir.

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein’ a ait olan E=mc² (E: Enerji, m: kütle, c: Işığın sabit hızı) formülü ile ilişkilidir. Bununla beraber, kütle - enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer enerji tiplerine dönüştürmek için nükleer reaktörler kullanılır. Nükleer enerji, 1896 yılında Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından kazara, uranyum maddesinin fotoğraf plakaları ile yanyana durması ve karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının farkedilmesi ile keşfedilmiştir.

Nükleer enerji, üç nükleer reaksiyondan biri ile oluşur:

1. Fisyon: Atom çekirdeğinin zorlanmış olarak parçalanması.

2. Füzyon: Atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu.

3. Yarılanma: Çekirdeğin parçalanarak daha kararlı hale geçmesi. Doğal (yavaş) fisyon (çekirdek parçalanması) olarak da tanımlanabilir.

Fisyon (Çekirdek bölünmesi)

Ağır bir çekirdeğin nötron ile bombardıman edilerek birbirine yakın kütleli iki kararsız çekirdek ve birkaç nötrona ayrışması olayıdır. Bu olay sırasında bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Atom bombası ve nükleer santrallerdeki enerji fisyon yoluyla elde edilir. Fisyonda yakıt olarak uranyum-235, uranyum-238, uranyum-239 ve plütonyum elementleri kullanılır. Fisyon, çekirdek fiziğinde Kararlılığı az ve büyük olan çekirdeklerin kararlı küçük çekirdeklere dönüşmesi. Bu olayda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bölünme tepkimeleri atom bombalarının yapımında ve nükleer santrallerde enerji üretiminde kullanılır. Nükleer santrallerde oluşan tepkime ile atom bombasında oluşan tepkime aynıdır. Ancak nükleer santralde tepkime yavaşlatılarak kontrol altında tutulur.

Füzyon

Nükleer kaynaşma (füzyon), parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ enerjisini kullanmaktır. Ama bunu denetim altında oluşturmak oldukça zor bir iştir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü taşır ve birbirlerine yaklaştırmak istenildiğinde çok şiddetli bir şekilde birbirlerini iterler. Bunların kaynaşmasını sağlamak için aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir kuvvetin kullanılması gerekmektedir. Gereken bu kinetik enerji (hareket enerjisi), 20-30 milyon derecelik bir sıcaklığa eşdeğerdir.46 Bu olağanüstü bir sıcaklıktır ve kaynaşma tepkimesine girecek maddeyi taşıyacak hiçbir katı malzeme bu sıcaklığa dayanamaz. Yani bu birleşmeyi gerçekleştirecek bir düzenek yeryüzünde yoktur.

Küçük atomların kaynaştırılarak daha büyük atomların elde edildiği tepkimelerdir. Yüksek sıcaklıkta gerçekleşen bu tepkimelerde madde katı, sıvı, gaz hâli dışında yeni bir hâl alır. Buna plâzma hâli denir. Füzyondan elde edilen enerji çok büyük olup kontrol altına alınamadığı için yararlanılamamaktadır. Bu enerjiden yararlanabilmek için soğuk füzyon çalışmaları yapılmaktadır. Nükleer füzyonda açığa çıkan enerjiye termonükleer enerji denir. Güneşin ve hidrojen bombasının enerji kaynağı füzyondur.

Nükleer enerji -> Isı Enerjisi -> Hareket enerjisi -> Elektrik enerjisi

Dünyamızda diğer enerji kaynaklarının tükenmesi, buna karşılık enerji ihtiyacının artması ülkeleri nükleer enerji kullanmaya yöneltmektedir. Gelişmiş birçok ülkede nükleer santraller vardır. Fakat bu reaktörlerde iyi tedbirler alınmazsa nükleer sızıntılar olmaktadır. 1986 yılında Sovyetler Birliğindeki Çernobil nükleer reaktörünün patlaması sonucu yüzlerce insan ölmüş ve birçoğu da radyoaktif sızıntılar nedeniyle sakat kalmıştır. Nükleer enerji santrallerinde kaza olmadığı sürece çevre kirliliği olmaz. Az miktarda yakıttan çok büyük miktarda enerji elde edilir. Ancak radyasyonlu atık maddelerin depolanması veya yok edilmesi sorun olmaya devam etmektedir.

Füzyon tepkimeleri Güneşte her an doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneşten gelen ısı ve ışık, hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kaybolan maddenin yerine enerji ortaya çıkması sayesinde meydana gelmektedir

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video