Predsednik Pahor odlikoval tri predstavnike slovenske skupnosti

Predsednik republike Borut Pahor je danes v Veliki dvorani predsedniške palače na posebni slovesnosti

vročil odlikovanja (medalje za častno dejanje) trem predstavnikom slovenske skupnosti v Avstriji in na Madžarskem:

Ireni Pavlič za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za utrjevanje položaja slovenske narodne skupnosti in njene kulturne identitete na Madžarskem, Hanziju (Johannu) Ogrisu za vsestransko delo za sožitje in sodelovanje na avstrijskem Koroškem ter čezmejno sodelovanje in dobrososedske odnose in Mirku (Friedrichu) Kumru za povezovanje manjšine na avstrijskem Koroškem z matičnim narodom ter za prepletanje družbenega in gospodarskega življenja na obeh straneh meje.

slomedia