2

some star tile backgrounds! there were clouds, but they looked like shit so i took them off.

in standard and rainbow flavor

these are actual constellations, because i put too much effort into stupid doodles.

they’re also free to use, as long as you credit me (a link back is sufficient!), and i’d love to know if you did uvu

hauntedpotter said:

Jeg leste ett eller annet om at det var for oggjøre de tryggere, og vanskeligere å kopiere. Men vet ikke om det stemmer

herregud jg innså nettopp at bildene fra posten fra litt siden er feil!!!! Dette er de nye sedlene:

DISSE ER JO STYGGERE ENN DE PIXELERTE HERREGUD SKAL VI HA EN FUGL PÅ PENGENE VÅRE

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video