periy

Kelassa on tehty uusia ohjeistuksia liittyen opiskelijoiden ja muiden pienituloisten Kela-velkojen takaisinmaksuun. Kelan mukaan muutoksilla pyritään takaamaan asiakkaiden oikeusturva. Kioski kokosi tuoreita tapauksia siitä, mihin uusi ohjeistus voi pahimmillaan johtaa: ulosottoon, maksuhäiriöihin ja epäselvyyksiin.

Kelassa on tehty uusia ohjeistuksia liittyen opiskelijoiden ja muiden pienituloisten Kela-velkojen takaisinmaksuun. Kelan mukaan muutoksilla pyritään takaamaan asiakkaiden oikeusturva. Kioski kokosi tuoreita tapauksia siitä, mihin uusi ohjeistus voi pahimmillaan johtaa: ulosottoon, maksuhäiriöihin ja epäselvyyksiin.

instagram

Three separate sketches based on a the same concept of the previous sketch. It was at this time when I had an epiphany to do an organic sketch for my project. 

Example (Sketch on the right):

ArrayList <Line> line;
float periX;
float periY;
float speed = 1;

void setup() {
   background(0);
 size (500, 500);
 noStroke();
 line = new ArrayList();
 for (int i=0; i<random(100); i++) {
   line.add(new Line());
 }
}

void draw() {
 fill(255);
 translate (width/2, height/2);
 periX = (cos(frameCount*0.005)*400);
 periY = (cos(frameCount*0.005)*400);
 ellipse(0, 0, periX, periY);
 for (Line l1 : line) {
   l1.update();
 }
}

class Line {
 float x;
 float y;
 float speed;
 float a = random(periX);
 float b = random(periY);

 Line () {
   x = random(-400,400);
   y = random(100);
   speed = 1;
 }

 void update() {
   growth();
   grid();
 }

 void growth() {
   y += (0 - y) * frameCount*0.00005;
   if (y < 1) {
     y = random(-periX,periX);
     x = random(-y,y);
   }
   if (frameCount > 300) {
    frameCount = 0;
   }
 }

 void grid() {
   fill(0);
   //translate (x, y);
   rect (x,y,3,y);
   rect (-y,-x,3,x);
   println(y, x, frameCount);
 }
}