instagram

Smart mampara @okmalumkoolkat , International Pansula #dancing #pansula #Nike #zulucompura

UHLOPHE IPANSULA OF THE YEAR, IHUMUSHA OF THE FUTURE. ISLAHL’ ESICHITH’ ABANTWANA, ITHEMBA LAMAHUMUSHA. UNG’BUZE PHANSI LE ESKHALENI SENKOS’ USHAKA. LA OZOSITHOLA KHONA SITHAMELE UMTHUNZI WELANGA, SIGEZA NGAMAGAGASI, SIDLAL’ UBAB’ UPHUZEKHEMISI NGOBA “NJALO NJENA KUKHON’ IMBIZO”. UTSHEL’ IGENGE NGIZOY’BONA ANGIBHUNGUKILE NINGAZE NIHLUPH’ UKHUMBUL’ EKHAYA.