orau

Research Opportunities!

Research Opportunities at National Laboratories

Undergraduate, Post-Baccalaureates, Graduate Students, and Faculty

Please contact Cheryl Brown at Cheryl.brown@orau.org or Cheryl Terry at Cheryl.terry@orau.org for additional information on the

Higher Education Research Experiences (HERE) or Nuclear Engineering Science Laboratory Synthesis Programs (NESLS)

 

ü  Want to complete a hands-on research project?

ü  Want to gain a competitive advantage?

ü  Want to be mentored by top nationally acclaimed scientists?

ü  Want to use state-of-the-art equipment and facilities

ü  Want to interact with a national community of peers?

 

 

General Information

Oak Ridge National Laboratory (ORNL) has a long history and interest in providing hands-on research experiences to students at all academic levels.  Over the years, these research experience programs have enhanced students’ academic curricula and at the same time have helped the Laboratory (1) develop its own workforce and (2) contribute to the national vision for excellence in science, mathematics, engineering, and technology. ORNL is a multi-program science and technology laboratory managed for the U.S. Department (DOE) by UT-Battelle, LLC.  Scientists and engineers at ORNL conduct basic and applied research and development to create scientific knowledge and technological solutions that strengthen the nation’s leadership in key areas of sciences, engineering, mathematics, and technology.  ORNL scientists are also fully supportive of their responsibility to help mentor the next generation of scientists.

 

Eligibility

 

You must meet the qualifications of all programs if you would like to complete an application.  You can find the eligibility requirements on the program postings.

 

Selection

 

Applicants are selected based on academic achievements, scientific interests, and career goals.

 

Stipend

 

Participants will receive a stipend based on academic level.  Plus some programs provide a housing allowance, and one round trip to and from the lab from your university or home.  Certain eligibility requirements will need to be met in order to be eligible for the housing and travel.  See information provided on web site.

 

Application

 

Please visit http://www.orau.org/ornl and click on your academic level to learn more about educational programs at Oak Ridge National Laboratory. Complete your profile in the Talent and Opportunity System (TOppS) system and then apply to one or all of the program postings. Applications must be submitted visa the TOppS system.  See the programs web sites for deadline dates.

 

 

Depleted Uranium Dice

"Why, or by whom, these depleted uranium (DU) dice were made is a complete mystery. If I had to guess, I would say that they were produced as a type of memento by the Atomic Energy Commission, possible as paperweights. Nineteen  fifties most likely. They are nickel coated and 7/8" across.

All you have to do is pick these things up to know they are made of DU  -  not even lead is this heavy.

The photo to the right includes a plate of uncoated depleted uranium for comparison.

Depleted uranium, in this case uranium metal, has less uranium-234 and uranium-235, and more uranium-238 than the uranium found in nature. By weight, natural uranium is approximately 99.3% U-238, 0.7% U-235 and 0.006% U-234. The composition of depleted uranium varies, but it is often on the order of 99.8% U-238 and 0.2% U-235.”

http://www.orau.org/ptp/collection/consumer%20products/dudice.htm

CYMRU - y wlad orau yn y byd

Heddiw Roedd Dydd Gŵyl Dewi, dydd gŵyl i anrhydeddu Dewi Sant - nawddsant CYMRU.

Mae’n golygu bod pob un o’r cestyll a henebion y byddai Cadw (fersiwn Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu English Heritage) fel arfer yn codi tâl am ar agor am ddim - cyfle na ellid ei golli.

Roedd hefyd yn golygu ein bod yn derbyn anrheg arbennig gan ein cymdogion yng Nghymru, Jane a Geoff. A “Dydd Hapus Gŵyl Dewi” bag o bethau da sy’n cynnwys cennin Pedr, petheuach cennin Pedr, caws a chacennau CYMRAEG WELSH.

Roeddwn yn ples gyda’r rhodd tan Jane esboniodd y neges ar y cefn. Mae’n ymddangos bod swydd blog cynharach lle y dywedais, “Nid CYMRU sydd mor arbennig y dylai rhaid i chi dalu i gyrraedd yno” wedi troseddu y boblogaeth WELSH gyfan.

Drwy gyfrwng tynnu’n ôl ar gyfer yr hyn oedd ond sylw pasio, yr wyf yn rhoi y swydd hon blog cyfan i NGHYMRU pa mor wych ‘n sylweddol yn cael ei (yn egluro cyfalafu y geiriau CYMRU WELSH a hyd yma).

Rydym yn cael yn barod y bore yma i alawon neidio o Tom Jones a Shirley Bassey - dau artist recordio CYMRAEG gwych. Pan oeddem yn barod, rydym yn cael yn y car. Ar y bont i WALES, gofynnodd Tom i gael gwybodaeth am sut y gallwn gael tag ar gyfer y bont, fel nad oes rhaid i ni dalu arian parod bob tro.

Hoffwn gymryd ennyd i gywiro rhywbeth a ddywedais - y bont dim ond £ 6.50, nid £ 6.80, fel y nodwyd yn flaenorol.

Mae’r broses arferol yw rhoi’r gorau i ar y ffordd a chael diod ar gyfer y ffordd. Ond heddiw, er anrhydedd y WELSH, gwariwyd ein harian yn Lloegr ar yr ochr arall y bont - dyma lun o Tom talu’r dyn WELSH ifanc hyfryd yn y siop yn NGHYMRU ein bod yn stopio yn (byddai Jane gydnabod fel y Budgens ar y ffordd i y Fenni).

Wrth i ni o dan y pennawd at ein cyrchfan cyntaf, yr wyf yn defnyddio fy niod (prynu i mewn CYMRU) i olchi i lawr chwech o gacennau GYMRAEG. I’r rhai nad ydynt yn gwybod, cacennau CYMRU yn Shortcake anhygoel llenwi gyda syltanas a chyrens - dyma rysáit gan Liz Scourfield, cyflwynydd CYMRAEG o’r sioe BBC Saturday Kitchen.

Rydym yn cyrraedd mewn Castell Rhaglan brysur iawn, sy’n un o’r cestyll WELSH diweddarach y cyfnod Canoloesol, a dechreuodd Tom tuedd gan barcio yng nghanol y gylchfan glaswelltog.

Cafodd y castell ei derbyn gofal da gan y teulu oedd yn berchen i mewn i’r 1500au, sy’n golygu ei fod wedi rhai nodweddion ‘n bert gwych, fel addurnol cerfiedig addurno lle tân carreg a ffynhonnau marmor.

Ar y ffordd yn ôl i’r car, Tom cellwair y gallem gael ein llethu ar y ffordd allan o’r gylchfan glaswellt mwdlyd. Roedd yn siarad â fuan, gan fod gwraig a oedd wedi eu parcio o flaen ni drwy esiampl Tom wedi gwneud yn union hynny. Tom a wnes i helpu dyn arall i wthio’r car allan o’r mwd. oherwydd fy mod wedi gosod fy hun ar ymyl y car ar ochr ei fod wedi ein llethu a daeth i ben i fyny gyda wyneb llawn o fwd. Doeddwn i ddim yn meddwl fodd bynnag, gan ein bod wedi helpu teulu CYMRAEG allan o drwbl (a dyna’r cyfan oedd yn bwysig).

Mae ein stop nesaf oedd Castell Caerffili. Mae’n enghraifft wych o amddiffynfa castell gan ddefnyddio’r cylch o fewn dull cylch. Roedd Caerffili ei hun yn dref hyfryd eang GYMRAEG, cartref i gaws Caerffili a man geni un o eilunod Tom - dewin / digrifwr Tommy Cooper.

Mae’r castell wedi cymryd dipyn o guro dros y blynyddoedd, ond yn dal i sefyll ar ôl pob un o’r blynyddoedd. Mae’r tyred yn y llun isod friwsioni ac yn cilio, ond yna rhewi yn y fan a’r lle ac wedi aros yn y ffordd honno ers hynny - yn dyst i’r ffordd gadarn bod y strwythurau hyn yn cael eu hadeiladu. Roedd rhai mannau gwych o fewn y muriau y llys a oedd yn dangos sut y byddai’r lle wedi edrych yn ei dydd.

Rydym yn ceisio i fynd i Gastell Coch, cartref gwyliau Fictoraidd a adeiladwyd yn arddull castell canoloesol, fodd bynnag, roedd un awr llinell-i fyny, felly rydym yn rhoi i fyny ac yn dwyn y pennawd yn ôl adref. Cyn i ni adael Caerffili, rydym yn rhoi’r gorau ar gyfer cyflenwadau cinio. Nid oeddwn yn gallu helpu fy hun gan fy mod slung ychydig o cennin CYMRAEG (sydd yn symbol o CYMRU - hyd yn oed yn cynnwys ar rai £ 1 ddarnau arian) ac ansawdd gorau menyn Cymoedd GYMRAEG.

Wrth i ni groesi yn ôl dros y bont, sylweddolais ei bod yn werth talu £ 6.50 i fynd i’r CYMRU - mae’n amlwg y wlad orau yn y byd.

Gwobrau'r Selar

Nos yfory, mae Noson Gwobrau’r Selar yn dychwelyd i Aberystwyth - ac os bydd hi’n noson hanner cystal a llynedd, bydd hi’n noson ANHYGOEL.

Cyn mynd, wrth gwrs, mae dyfalu pwy fydd yn ennill pa wobr yn rhan o’r hwyl, felly dyma rhai o’m ‘predictions’ i ar gyfer nos yfory…

Heb os, wrth edrych ar gategori’r Gân Orau, trac sydd wedi ysgogi cryn dipyn o drafodaeth yw Cariad Dosbarth Canol Cymru. Ahem, ‘Anghofiwch Dryweryn’, ac mae’r Ffug wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y flwyddyn. Serch hynny, mae Yws Gwynedd a’i fath arbennig o bob melys yn apelio at gynulleidfa eangach, ac wrth ychwanegu, Trysor, Yr Eira, bydd hon yn gystadleuaeth agos.

Sori Tymbal a Fleur de Leys, mae catagori’r Band neu Artist Newydd Gorau hon, heb os, yn perthyn i Ysgol Sul. Maent newydd ryddhau ‘Aberystwyth yn y Glaw’ ar sengl, ac mae’r rhain yn fand i’w gwylio. Trueni mawr i ddeuawd blws Tymbal, sydd wedi bod o gwmpas ers oes cyn derbyn cydnabyddiaeth y gwobrau, a hefyd i Fleur de Leys, sy’n cynhyrchu pop-roc digon bachog. Yn ogystal â hynny, rwy’n siomedig nad yw Mellt wedi ymddangos ar y restr.

Mae dyfalu buddugwyr catgoriau megis Digwyddiad Byw y Flwyddyn a’r Hyrwyddwr Gorau yn ddibynnol ar brofiad personol. Dim ond Cymdeithas yr Iaith sy’n trefnu gigs yn fy ardal i, felly maent yn derbyn fy mhleidlais i bob tro. Wrth ystyried digwyddiad byw y flwyddyn, rwyf wrth fy modd yn gweld gŵyl gymharol newydd Gŵyl Crug Mawr ar y rhestr fer, a finnau wedi mwynhau gwledd o gerddoriaeth ddwyieithog, a gweld nifer o fandiau newydd ac amgen megis Rogue Jones a HMS Morris, ochr yn ochr â’r mawrion megis H. a’r Band, a Candelas.

Nid yn unig y mae Yws Gwynedd wedi ei enwebu am y gân orau, mae ef hefyd yng nghategori’r Artist Unigol Gorau, mewn man digon cyfforddus rhwng Casi a Kizzy. Mae Kizzy wedi cael blwyddyn anhygoel, ac wedi cael gryn dipyn o lwyddiant yn dilyn perfformiadau a chyfleoedd amrywiol ledled y byd, serch hynny, mae Yws Gwynedd wedi cipio calonnau sawl cenhedlaeth, a bydd hi’n bur anodd cystadlu gyda hynny.

Er ‘mod i’n ffan o Bromas, mae eu halbwm cysyniadol Codi’n Fore yn brwydro erbyn Candelas (Bodoli’n Ddistaw) ac Yws Gwynedd (Codi /\ Cysgu) ETO ar gyfer y Record Hir Orau… a rhwng y ddau olaf mae’r gystadleuaeth hon. Mae Bodoli’n Ddistaw, wedi iddi gael ei rhyddhau ym mis Rhagfyr, wedi creu cryn dipyn o argraff… a all prif leisydd Frizbee gynt gystadlu gyda roc trwm Candelas?

…ac felly, Y WOBR FAWR. Y Band Gorau. Tri band gwrywaidd, eto fyth, ac er nad yw Swnami wedi rhyddhau llawer o gynnyrch newydd eleni, ac eithrio ambell sengl, maent yn dal i fod ar frig y rhestr hon. Mae Y Ffug, chwarae teg, wedi bod yn fand newydd gweithgar sy’n llawn haeddu eu lle ar y list hwn, ac wedi gweithio’n ddiwyd i gigio ledled Cymru… ond wrth gwrs, a all y ddau fand gystadlu gyda buddugwyr y llynedd, Candelas? Mae hon yn gategori nad wyf hyd yn oed yn mynd i geisio dyfalu - mae’n amhosib!

rocky flats

http://bcove.me/nig7dgabDenver Post
Posted: 02/23/2014 12:01:00 AM MST5 comments | Updated: 25 days ago


Laura Schultz started working at Rocky Flats in 1983 and attributes her kidney cancer and lung issues to her time working at the plant. (RJ Sangosti, The Denver Post)
Mar 17:
Video: Stories from Colorado’s Rocky Flats Workers
Feb 20:
Rocky Flats workers form panel to monitor new compensation program
Feb 19:
Rocky Flats workers turn out to hear rules for new compensation
Feb 18:
Rocky Flats workers no longer must prove cancers are work-related

Before he died, Danny Adkins extracted a promise from his 26-year-old daughter.

"We were sitting in his bedroom. He wanted to die at home," said Yvonne Garrimone. "He was the skeletal remains of who he was before. He grabbed my hand and said: ‘You are owed this compensation. You fight for it. Rocky Flats made me sick. They just want us to die and go away.’ "

Adkins had worked in almost all the Rocky Flats buildings as a metallurgical operator at the nuclear weapons plant, she said. He developed pancreatic cancer around 2001 and died in 2003.

This year, his widow finally qualifies for federal compensation under a new designation of Rocky Flats workers as members of a “Special Exposure Cohort.” It became effective Jan. 11, and last week during a series of meetings in Denver, federal officials explained the change to hundreds of former workers and their survivors.

Yvonne Garrimone’s father, Danny Adkins, started working at Rocky Flats in 1980, and she attributes his pancreatic cancer to his time working at the plant. He died at age 47. Garrimone last week joined former Rocky Flats workers in asking questions about health claims. (RJ Sangosti, The Denver Post)

For Garrimone, the development came after years of hard work and frustration. Adkins had filed a medical claim under a 2000 act compensating poisoned atomic workers. It was denied after a government determination was made that there was only a 46 percent probability his cancer was a work-related illness — under the 50 percent threshold then required.

"My dad’s claim was denied even though four or five of the guys he worked with also had pancreatic cancer," Garrimone said.

The baby boomers’ collective nightmare growing up during the Cold War era was the threat of nuclear death and destruction. For thousands of Coloradans who worked at Rocky Flats, the nightmare always has been real. And it doesn’t end.

The primary work at the Rocky Flats Plant, a 6,500-acre federal reservation 16 miles northwest of Denver, was the manufacture of “triggers” for nuclear warheads, but workers also recycled plutonium from scrap and retired nuclear warheads.

The room where hundreds of them and their survivors gathered last week in Denver was quiet except for an occasional clank and pop-hiss from several portable oxygen tanks. Lung disease is common among them.

Attentive faces — most of them older, many ashen — listened politely to the speakers, a collection of federal officials from the departments of Energy and Labor, as they explained the new benefits.

"Thank you for being here," 71-year-old Jerry Harden said. "What took you so long?"

There was applause, the only outburst from a somber group of Cold War warriors who are more about grim determination than expressing their sorrow or anger.

Twenty-five years after the nuclear weapons plant was raided in 1989 by the FBI and the Environmental Protection Agency for violating environmental laws, the U.S. government lifted some of the burden of proof off the shoulders of these people.

Anthony Abeyta Started working at Rocky Flats in 1972 and has lung health issues, including asthma. (RJ Sangosti, The Denver Post)

"We recognize they were harmed," said Rachel Leiton, director of the Energy Employees Occupational Illness Compensation Program. "That’s why we work as hard as we do."

Rocky Flats workers’ new status promises faster processing of claims, which once took three years. It applies only to those with one of 22 types of cancer specified by the government and who worked at least 250 days at the plant between April 1, 1952, and Dec. 31, 1983. Leiton said her division is reviewing 302 previously denied claims that she expects to be paid.

Workers question the exclusion of many cancers, such as prostate, but they mostly question the 1983 cutoff date.

Department of Energy contractor Rockwell International operated the weapons plant until the 1989 raid suspended most operations and landed Rocky Flats on the list of Superfund sites. All production was terminated in 1992. Then there was decommission and demolition — a $7 billion cleanup effort that DOE contractor Kaiser-Hill Co. deemed complete in 2005. By then, most nuclear waste had been carted away or buried on site.

The National Institute for Occupational Safety and Health “is continuing to investigate the period post-1983,” said Stuart Hinnefeld, director of the institute’s Division of Compensation Analysis and Support.

Linda Archuleta started working at Rocky Flats in 1969 and contracted breast cancer. (RJ Sangosti, The Denver Post)

"The dates they’re picking leave out a lot of people," said Stephanie Gray, who worked at Rocky Flats from 1988 to 1995, when she was in her mid-20s. She hasn’t developed cancer but has had surgery to remove a brain cyst.

"It was still nasty there after 1983," Gray said. "After a while, they told us to stop drinking the water or washing our hands. Friends I worked with have had brain tumors and lots of other problems. They could sure use some help."

Still, Rocky Flats workers or their survivors who are members of the new cohort no longer have to reconstruct personal histories of exposure to radioactive elements from DOE records often scattered or lost.

Those who have one of the cancers specified by law no longer have to meet the government standard that it’s more than 50 percent probable that their cancers were caused by exposure to plutonium and other heavy metals and deadly chemicals.

This cohort no longer has to demonstrate permanent impairment or document lost wages.

But all those rules still apply to Rocky Flats workers who have other serious and debilitating illnesses or different service dates.

"Dose reconstruction is a flat-out joke," said Doug Hanson, 66, of Platteville. "I always wore badges — dosimeters. I always turned them in. When I asked for (radiation-exposure records), I was told, ‘No data available.’ I know they covered up so much."

Hanson has a cancer of the blood called multiple myeloma, one of the eligible cancers.

Other qualifying cancers are leukemia, lymphomas, and cancers of the lung, brain, bones, breast, ovary, esophagus, stomach, colon, small intestine, urinary bladder, renal system, bile ducts, gall bladder, salivary gland, pharynx, thyroid, pancreas and liver. Other eligible illnesses under the cohort rules are chronic beryllium disease and chronic silicosis.

Since the passage of the law in 2000 for atomic energy workers, at least 3,555 have come forward asking for help.

More than 4,000 of the Rocky Flats claims for medical compensation — two-thirds of the total processed — have been denied, Leiton said.

Since 2000, 2,347 claimants have received $304 million in compensation and medical benefits.

Compensation under the Special Exposure Cohort is $150,000 per case and coverage of medical expenses incurred since the filing of a claim under the act. Each worker or set of survivors — some with multiple illnesses stemming from various toxic substances — can also file claims for physical impairment and lost wages, but the total compensation cap is $400,000 plus medical costs.

Larry Hankins’ face is as gray as a storm cloud. The 66-year-old Arvada man worked at Rocky Flats as a laborer, handyman, radiation technician and chemical operator during service from 1970 until 2003. He has bladder cancer, and his doctor predicts other cancers will develop. “It’s in my bones,” he said.

The government concluded the radiation absorbed by his body, or “body burden,” is 43.746 roentgen equivalent in man, or REM. It is a large dose. For comparison, the EPA says, a chest X-ray exposes a person to 4 millirems, or 4 one-thousandths of a REM.

When Hankins retired from the plant, he said, employers told him his career exposure had been less than 100 millirems. His dose was more than 400 times that.

"They lied about so many things for so many years out there," Hankins said. "They cut corners in every way they could. There were so many chemicals I handled they didn’t tell me anything about. The whole place was a vicious lie.

"We were expendable. The product had to get out. It’s a legacy I’m ashamed of."

Electa Draper: 303-954-1276, edraper@denverpost.com or twitter.com/electadraper

For more information on compensation and claims, call the department of labor’s


Read more: Rocky Flats workers’ burden still heavy even with new legal status - The Denver Post http://www.denverpost.com/news/ci_25209086/rocky-flats-workers-burden-still-heavy-even-new#ixzz2waRx5iWT
Read The Denver Post’s Terms of Use of its content: http://www.denverpost.com/termsofuse
Follow us: @Denverpost on Twitter | Denverpost on Facebook

PINELLAS NUCLEAR PLANT

Lawrence Livermore National and Sandia National … books.google.com
‎1992 - Snippet view - More editionsKentucky, and the Portsmouth Gaseous Nuclear materials production activi- I Diffusion plant in southern Ohio. ties are … the Y-I2 Plant in Tennessee, the Mound Plant in Ohio, the Pinellas Plant in Florida, and the Kansas City Plant in Missouri.

http://books.google.com/books?id=u0c7AQAAIAAJ&q=pinellas+nuclear+plant&dq=pinellas+nuclear+plant&hl=en&sa=X&ei=dHcSVKK3JPSHsQTC-YCwCA&ved=0CEEQ6AEwBjha


A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® … books.google.com
‎2013 - No preview - More editionsPresents the fundamentals of project management as they apply to a wide variety of projects, covering such topics as project life cycles, scope definition, activity schedules, risk identification, and stakeholder management.

http://books.google.com/books?id=CFGYkyq9XfsC&q=pinellas+nuclear+plant&dq=pinellas+nuclear+plant&hl=en&sa=X&ei=dHcSVKK3JPSHsQTC-YCwCA&ved=0CE4Q6AEwCTha


Blind Man’s Bluff: The Untold Story of American Submarine … books.google.com
Christopher Drew, Sherry Sontag - ‎2008 - Preview - More editionsThey tell of medals awarded in secret and deaths disguised with disinformation. Blind Man’s Bluff is a critical work of history that reads with all the excitement of a Tom Clancy novel and all the tragedy of Das Boot.


Nuclear war survival skills books.google.com
Cresson H. Kearny - ‎1979 - Read - More editions


Building the Bombs: A History of the Nuclear Weapons Complex books.google.com
Charles R. Loeber - ‎2002 - No preview - More editionsThis book explains the basic principles on which NW operate, along with the major technol. changes that were incorp. to improve the performance, safety, and security of U.S. NW. Contains info. on other topics: Nazi Germany’s atomic bomb …


Nuclear reactor theory books.google.com
Georg
https://www.google.com/search?q=pinellas+nuclear+plant&client=opera&channel=suggest&tbm=bks&prmd=ivns&ei=AHYSVMe6GvbGsQSY84G4BQ&start=40&sa=N

10 intriguing female revolutionaries that you didn’t learn about in history class

10 intriguing female revolutionaries that you didn’t learn about in history class

http://www.whizzpast.com/10-intriguing-female-revolutionaries-never-history-class/

10 intriguing female revolutionaries that you didn’t learn about in history class
08/12/2014/69 Comments/in Cool Culture, Home Page Featured Post, People Power /by Kathleen

We all know male revolutionaries like Che Guevara, but history often tends to gloss over the contributions of female revolutionaries that have…

View On WordPress