onderdoorgang

Het Rijksmuseum is al paar weken open, maar de onderdoorgang nog niet. Deze schijnt 19 mei open te gaan. Ik vroeg me af hoe deze er uit zag voordat de binnenhoven in 1960 dicht gebouwd werden. Daar zijn echter geen goede foto’s van te vinden, behalve bovenstaande. Binnenkort moeten we weer door de onderdoorgang kunnen fietsen. Zouden de steeldrum-spelers er ook weer staan te spelen, net als vroeger?

One-issue stemwijzer gelanceerd: tunnelstemwijzer.nl!

De initiatiefnemers van de onlangs gelanceerde website tunnelstemwijzer.nl ontdekten dat de ondertunneling van de N247 welliswaar een groot thema is voor veel mensen uit de regio Waterland, maar volledig wordt genegeerd door de Proviciale Stemwijzer.

Ook zagen zij dat er nogal wat deelnemende politieke Partijen die zich onduidelijk of helemaal niet uitspreken. Dat is vreemd, vonden zij, en daarom hebben zij de eerste provicale one-issue-stemwijzer gelanceerd.

“Wel of geen tunnel bij Broek in Waterland? Als er één moment is waarop de Provinciale Politiek kleur kan bekennen, is het nu. De N247 is een provinciale weg, en dus valt er wat te kiezen. Deze Tunnelstemwijzer helpt je bij het bepalen van je stem. Of je nu voor bent of tegen. Of je gek wordt van de dagelijkse files, of het weggegooid geld vindt. Of je mening uitgesproken is, of de nuance zelve.”

De initiatiefnemers hebben alle 15 partijen die mee doen aan de Provinciale Staten Verkiezingen in Noord-Holland een document gestuurd om in te vullen. Zij stelden hen de vraag: Waar dienen we u te groeperen qua standpunt over eventuele ondertunneling van de N247 bij Broek in Waterland? Er kon gekozen worden uit: zeker voor, waarschijnlijk voor, geen mening. waarschijnlijk tegen, zeker tegen. Bij het antwoord kon een toelichting gegeven worden, die ook op de website is te lezen.

Bron: tunnelstemwijzer.nl

Dorpsraad blij met uitstel Provincie voor onderdoorgang N247 door Broek in Waterland

Op 2 maart 2015 heeft Gedeputeerde Staten uitstel gegeven voor de plannen van Bereikbaarheid Waterland.

Dit om verder onderzoek te doen naar een duurzaam en leefbaar plan voor de onderdoorgang van de N247 door Broek in Waterland. De Commissie Mobiliteit en Wonen is het eens met de inwoners van Broek in Waterland die af willen van de overlast van de N247 die dit historische dorp dwars door midden snijdt. Daarnaast is een onderdoorgang een aantrekkelijk alternatief voor de hele regio, die de doorstroming en de veiligheid op de N247 aanzienlijk verbeteren.

Het Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland - werkgroep van de Dorpsraad Broek in Waterland - gaat nu aan de slag met een programma van eisen voor een onderdoorgang door Broek.  De Dorpsraad gaat creatief op zoek naar financiële middelen om een goede doorrekening van dit plan mogelijk te maken.

De huidige plannen van de projectgroep Bereikbaarheid Waterland staan haaks op de eigen uitgangspunten van de Stuurgroep (gebruik huidige infrastructuur, leefbaarheid en verkeersveiligheid). De voorgestelde aanleg van een busstrook vanaf de Eilandweg naar de bushalte in het dorp door Broek  verhoogt de bereikbaarheid van Waterland niet, is slecht voor de leefbaarheid en de veiligheid. Nu al gaan 22.000 auto’s per werkdag door het dorp, waarvan 4000 vrachtauto’s. Dat worden er alleen maar meer de komende jaren.

Bron: Dorpsraad Broek in Waterland