ขอขอบพระคุณ ออนนี่ข้างห้อง. ที่เมตตาเผื่อแผ่อาหารอันทรงคุณค่าให้เเก่…เด็กน้อยขอบตาดำ,ตาโปน,และตาเล็ก สามหน่อ. ได้มีชีวิตรอดไปจนถึงพรุ่งนึ้ 😘😘 #Padthai #Thaifood #Ohishi

YESのlookbookの撮影しました。
少しずつ皆さんに楽しんでもらえるコンテンツを制作していきます。
お楽しみに!
clothes:YES’s item
model:Hiroyuki Ohishi(VendllMAN,HABANA) (YES -contents store-)

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video