The Spine
  • The Spine
  • Transistor OST
  • Composed by Darren Korb. Vocals by Ashley Barrett
Play

Transistor OST - The Spine

It’s just skin and bones
Nothing inside
Sleeping alone
Fingers tied themselves
In knots around the heart
It beats in time

I see the spine of the world
Sparkle and shine light the inside
I see the spine of the world
I know it’s mine, twisted and tied

You always go
Walking on coals
Walk away slow
Feel the fire
Light your way to me
My siren song for you

I see the spine of the world
Sparkle and shine like the inside
I see the spine of the world
I know its mine twisted and tied
I see the spine

So come with me
We’ll fly right over
Right over

Watch it break
If we get closer
Much closer

I see the spine of the world
Sparkle and shine light the inside
I see the spine of the world
You know it’s mine twisted and tied

Holaaaa everybody, I’am a beginner artist but my career is not artist (may I not tell you. 55555), so, I rarely spend time for my hobby but I will attempt most time for it. “Because I love you” [very overacting!]

  • (Postscript, this is the first character in my fable(fantasy), He looks numb same as my nickname[Num] fortuitously but he is protagonist of my fable!(ho ho ho) and he is virtual of my habit, so, if you want to know me, you can see him.  kri kri  
  • I hope you love my works, Thanks you.

anonymous said:

Holy shit, you're cute. Do you have a boyfriend? Like seriously, I think I have a crush on you over tumblr. What can I do about that? >_<

WOW than k u so much!!!!!!! and no i dnon’t b ut !! idk i don’t really divulge a load of information on m y tumblr???? like rEALLY personal stuff a nd if i do i often delete it afterwars so u probably dont know me well enough to judge whether u like me or not [and My sElfies take like 90000000 years to get a decent-ish picture lmao trust me irl i look gross] but WoWOW message me off anon and im sure we could be friends!!!

how do people drink ito en oi ocha tea?? can someone please help me cause i literally can nont drink it, the flavor is so bad. I really want to like it though??

Inishite eien nonte nai to i kiru soshitera kaibou ya yune va. Ikusutsu shinudarau? Sorega sonzai shinai koto no zestubou to sonzai suru ko
—  One ok rock.

A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,4-9.

DINOSZAURUSZ CSONTOK

Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. (Mal 3,16)

Házunk verandáján egy kis kosárnyi követ tartunk. Ezekben a folyamkavics- és kőzetdarabokban nincs semmi különleges. Kis unokám számára azonban ezek dinoszaurusz csontmaradványok voltak. És az udvarunk tele volt ilyen kincsekkel. Így hát otthagytuk a verandán ezeket a “dinoszaurusz csontokat”, mintegy emlékeztetőül az igen élénk képzelőerejű kisfiúra.
Izrael népe azt az utasítást kapta, hogy vegyenek a Jordán folyó közepéről köveket, és állítsák fel azokat a parton, emlékezetül a folyón való biztonságos átkelésre. A néphez hasonlóan mi is reményt és bátorságot találhatunk, ha emlékezünk, Isten hogyan gondoskodott rólunk, amikor nehéz körülmények közé kerültünk.
Megemlékezve Isten hűségéről, tudom, hogy ő nem feledkezik meg rólam, és nevem egy különleges könyvbe írja (Mal 3,16).

Imádság: Köszönjük, Urunk, irántunk való szereteted sok-sok emlékkövét. “Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe… Ámen.” (Mt 6, 9-13)

Ma szeretnék emlékezni Isten irgalmára és hűségére.
Thomas Buice (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A BIZONYSÁGOT TEVŐ NAGYSZÜLŐKÉRT!

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video