سبزینه / باش و سرسبز باش و خندان و زیباییت را به رخ آب بکش تا در جاری همیشگیش جاری باشی و سبز / #HDR #LUMIA #LUMIA1020 #NOKIA #BERN #NATURAL #WINDOWSPHONE #WINDOWSPHONE81 #WINDOWSPHONECOMMUNITY #WINDOWSPHONEOGRAPHY #WINDOWSPHOTOGRAPHY #WPPHOTO #INSTAGOOD #INSTAGRAM #NOKIACAMERA #NOKIACAMERABETA #PUREVIEWCAMERA #SHOTONMYLUMIA #SHOTONLUMIA #LUMIAGRAPHY #MORELUMIALOVE #BIELERSEE #BIEL #LOVE #GREEN (at Seeland Brau)