The Black Cat Bishōnen Network

DO NOT DELETE THE TEXT

A network for people who love anime and halloween to meet and make friends!♡

Rules

 • mbf rainstag
 • reblogs only ( but as much as you want )
 • must be active in the network
 • must show badge on blog
 • will lean more towards anime/nature/japanese/fashion/kawaii blogs ( similar blogs )

Perks

 • make some friends with similar interests
 • promos
 • html / blog help
 • halloween costume help / halloween stuff
 • we’ll watch scary movies or halloween ones!♡

Increase your chances by

sending me a message with your

 • name
 • age
 • halloween costume this year ♡
 • why you want to be part of this network
 • what super power you would want and why

network / badge

i will choose some blogs when this gets a decent amount of notes!! good luck!

theadorednetwork

hey dolls! i’m lhaine. i want to be in this network because like you, i idolize someone a lot and i love to gain new friends as well here on tumblr. i love the network idea btw :) anyway, you already know me guys haha, but i will still say something about myself. i’m an active fashion blogger who loves to talk with her tumblr friends and followers. i also love to help them to the best way i could. my idol is Candice Swanepoel(model) and Beyonce(singer). but let me be candice<3 thanks for considering me :) xo

Bảo mật trong MPLS VPN

Mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN) đã và đang trở thành một giải pháp khá hiệu quả trong việc bảo mật thông tin trong quá trình truyền thông trên các mạng công cộng. Tuy nhiên, mức độ an toàn của nó còn phụ thuộc vào môi trường công nghệ được kết hợp, ví dụ như công nghệ MPLS.

Bài báo này đề cập tới một số khả năng bảo mật nổi bật của công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multiprotocol Label Switching - MPLS) trong VPN, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho những người sử dụng mạng riêng ảo; So sánh mức độ bảo mật giữa mạng riêng ảo sử dụng công nghệ chuyển mạch nhãn (MPLS VPN) với các mạng lớp 2 (Frame Relay hay ATM - Asynchronous Transfer Mode), từ đó cho thấy xu thế sử dụng công nghệ mạng riêng ảo ngày nay.


1.  Bảo mật trong MPLS VPN
Công nghệ MPLS là kết quả phát triển của công nghệ chuyển mạch IP sử dụng cơ chế hoán đổi nhãn như của ATM để tăng tốc độ truyền tin mà không cần thay đổi các giao thức định tuyến của IP. Công nghệ MPLS là sự kết hợp giữa lợi ích của chuyển mạch gói lớp 2 (Frame Relay hay ATM) với định tuyến lớp 3. Mạng riêng ảo là một trong những ứng dụng rất quan trọng của công nghệ MPLS. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp, công ty đa quốc gia đã và đang có nhu cầu rất lớn về loại hình dịch vụ này vì nó có nhiều tính năng bảo mật có lợi trong quá trình sử dụng môi trường truyền thông công cộng. Các tính năng bảo mật nổi bật của MPLS VPN thường được chú ý là: tách biệt các VPN, chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài, bảo vệ chống sự giả mạo.

Read More

The GC Network

hey lovelies! i want to be part of this network because i as well want to know more gorgeous bloggers! i know i’m already part of the bf network and i’m not that active in the network but when the school year ends(only two weeks left!yey!), i’ll be more active for sure :) anyway, i’m an active fashion blogger and been part of networks as well. i would love to represent Kendall Jenner as my crush<3 good luck in choosing! xx

The Elegantes Network

hey lovelies! i’m lhaine. i’m an active fashion blogger who really have a passion for fashion! i love to gain new friends and i really think this network would be really fun! and i love the network page omg! i really want to get in and meet new gorgeous tumblr people and help them with anything and be helped as well. being in networks is fun so i hope i would get picked. thank you so much<3

I would love CHANEL, Dior or Marc Jacobs :)) But please be CHANEL!!! :) I really love fashion and this is showed through my fashion blog as you can see. I loooove bags and I’m crazy about them! I love making friends here on tumblr that’s why joining networks such as this is amazing. I’ve been a member of lots of networks already but it would be so AMAZING to be part of this one. I’m an active blogger so you can always talk to me anytime :) You guys have such STUNNING blogs and i want to be friends with you as well. Hope you would pick me :) xoxo

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video