Knagen bij de rivier

Knagen bij de rivier

Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan aan een bevertelling langs de Nederrijn bij Wageningen. En zowaar heb ik een bever kunnen fotograferen. Geweldig! De bever is sinds 2000 terug in dit gebied bij de Grebbeberg. In deze gebieden, de Blauwe Kamer, Plasserwaard en Palmerswaard, zijn een aantal burchten en de afgelopen jaren zijn er bij tellingen door de Zoogdierenverenigingtelkens zo ongeveer…

View On WordPress

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video