Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

West-Friesland – Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden zijn zowel toezichthouder van hun eigen terrein, als ‘oren en ogen’ van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in het buitengebied. Deze groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving (bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval) en…

View On WordPress

Betaald parkeren in natuur: ja/nee?

Betaald parkeren in natuur: ja/nee?

Natuurmonumenten wil van de achterban weten wat de komende jaren prioriteit heeft in de natuurgebieden: moet er meer ruimte komen om te recreëren, of moet de natuur beter worden beschermd? Ook worden de leden gevraagd of zij bereid zijn om te betalen voor parkeren bij natuurgebieden.

De 735.000 leden mogen zich uitspreken in een enquête. De vereniging krijgt de laatste jaren steeds meer klachten…

View On WordPress

Serie programma’s over de Hanzesteden langs de IJssel. Nico de Haan en Cunera van Selm ontdekken te voet, op de fiets en met de boot de cultuur en de natuur langs de IJssel. Nico neemt de natuurgebieden voor zijn rekening en Cunera snuift de cultuur op. Ze starten in Kampen en gaan langs Zwolle, Hattem, het bijzondere natuurgebied De Duursche Waarden en IJssellinie richting Deventer.

Documentaire Ijssel

Documentaire volgt de stroom van de ijssel. We nemen de rivier als leidraad. Als entiteit. En de docu wordt ‘verteld’ vanuit het perspectief van de rivier. De stroom volgend komen we van alles tegen, havens, steden, natuurgebieden, polders, etc. Dit alles staat in contact met de Ijssel en oefent er invloed op uit en wordt door de Ijssel samen gebracht. De balans en het contrast tussen mens en natuur staat centraal. De controle en sturing van de natuur (rivier) is daar een belangrijk onderdeel van.

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video