natuurgebieden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

West-Friesland – Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden zijn zowel toezichthouder van hun eigen terrein, als ‘oren en ogen’ van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in het buitengebied. Deze groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving (bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval) en…

View On WordPress

De Schaatsenrijder

Het spel gaat over een klein insect die de Schaatsenrijder heet. Dit klein beestje is maar een aantal dagen oud wanneer hij plotseling wordt gescheiden van zijn ouders, broers en zussen. Dit gebeurde door een flinke golf die werd veroorzaakt door een geworpen steen in hun vijver. Na deze ramp is de Schaatsenrijder alleen en moet hij allerlei hindernissen doorstaan om terug te komen bij zijn geliefde familie. 

Dit is het plot voor het spel. De character ‘Schaatsenrijder’ moet via verschillende levels en verschillende hindernissen zijn familie vinden. Levels zijn verschillende natuurgebieden en hindernissen zijn objecten en gevaarlijke dieren. Deze gevaarlijke dieren kunnen soms uitgeschakeld worden. De Schaatsenrijder moet springen, glijden, klimmen en vliegen om de hindernissen te overwinnen. Zijn basis acties zijn glijden en springen. Door bepaalde items ofwel voedsel te eten, kan de character zijn acties versterken en nieuwe tijdelijke acties uitvoeren, zoals vliegen. 

Het spel zal dus een player versus computer game worden. Ook zullen de levels tijdgebonden zijn om de moeilijkheidsgraad en de spanning te verhogen. Omdat het insect zo klein is, zal het spel ook in zijn belevingswereld vormgegeven worden. Welk 2d perspectief gekozen zal worden, moet middels de schetsen en experiment bepaald gaan worden. De character zal in ieder geval wel van links naar rechts lopen, en indien mogelijke en passend bij het spel van onder naar boven en van boven naar onder. 

Inspiratie wordt gehaald uit classic spelletjes als Mario en Kirby’s Dreamland.
Het spelletje tiny wings voor op je smartphone is ook spel waarbij vooral de omgeving een inspiratiebron is.

Kirby’s dreamland voor de Gameboy.

Tiny wings for op de smartphone.

Concept aanpassen

Na wat persoonlijk contact met mensen in mijn omgeving, die onder de doelgroep vallen, heb ik het concept nog iets aangepast.


Schaal van de app

Nederland is onderverdeeld in verschillende natuurgebieden, zowel grote (Veluwe) als kleine (Krimpenerwaard, alsnog groot qua km2, maar kleiner vanwege de aanwezigheid van dorpen en steden, in tegenstelling tot de Veluwe). Deze natuurgebieden worden beheerd en verzorgd door stichtingen en gemeenten. De manier waarop het beheerd wordt ligt aan de stichting in kwestie. 

Daarom de volgende aanpassing in het concept. Elk natuurgebied heeft op zekere hoogte een aparte applicatie. De data die wordt weergegeven in de app is toegespitst op dat natuurgebied. En het natuurgebied, of de stichting erachter, heeft de mogelijkheid om een soort huisregels op te stellen en te presenteren aan de gebruiker.


Ophalen van data

De data zal niet meer worden opgehaald via het internet, maar via Bluetooth. Elke telefoon of tablet heeft Bluetooth, terwijl niet alle devices een mobiel abonnement heeft (vooral tablets niet). Daarnaast zit je in een natuurgebied, waar je niet per se kan verwachten dat er verbinding is. 

Echter is Bluetooth een goed alternatief, daarmee kun je verbinden door in de buurt te zijn. De data die binnengehaald wordt, kan je opslaan zodat je niet in de buurt heeft te blijven van het fysieke element.

Een ander scenario is dat je op de website (die gemaakt moet worden) kan aangeven dat je gaan wandelen in een bepaald gebied en dan van te voren data download en opslaat.


Het fysieke element

Het fysieke element is een bankje, met daaraan een systeemkast waarmee je kunt verbinden. Een bankje is iets wat op dit moment al aanwezig is in de natuur. Het is een plek waar je als wandelaar, fietser of hardloper meestal wel stopt en even de tijd neemt om te rusten. Juist op dat moment kun je verbinding maken en de data downloaden.

Ontwerpcriteria

Het concept richt zich voornamelijk op het behoud van natuur en de evenwicht van de natuur. Echter wordt er niet ontworpen voor de natuur, maar voor de gebruiker van de app.

De doelgroep zijn wandelaars, hardlopers en fietsers, die van de natuur houden en voor recreatieve doelen in natuurgebieden te vinden zijn. 


Ik ontwerp voor deze gebruikers met als insteek dat zij beïnvloed worden in ‘opdracht’ van de natuur.