Bismillah is a heavenly sword. Allah gave it to us to use it against shaitan, so use it at the start of EVERY act. This weapon can defeat countless devils, so have faith, and use it.
— 

~Sheykh Mawlana Nazim Al Haqqani

⚠Mürşidinize (haşa) tapıyorsunuz diyenlere gelsin…⚠

Her kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse, muhakkak ben ona harp açar (dostumun intikamını alır) ım.Bir kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır.Kulum bana nafile ibadetleriyle de durmadan yaklaşır; nihayet onu severim.Bir kere de onu sevdim mi artık ben o kulumun (özel ihsan edeceğim nurum ile) işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum.Benden herhangi birşey isterse, onu verir, bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim. (Buhari,rikak 38; ibnul mace fiten 16)

🔶Rabbim bile böyle dedikten sonra, halen yanlış düşünceli olanlara hatta evliyalara hakaret edenlerin vay haline…🔶

Resulullah (s.a.) buyurmuştur ki:

Ümmetimden bir topluluk (kıyamete kadar) Allah’ın emrini ayakta tutmaya devam ederler.Onları terkedenler ve muhalif davranalara kendilerine bir zarar veremez.Bu, Allah’ın (kıyamet) emri gelinceye kadar devame der.Onlar insanlara devamlı üstün gelirler.(Buhari İ’tisam 10;Müslim İmamet,53;Tirmizi fiten 27.) Ümmetimden Her devirde sabikun (hayırlarda önderlik eden ehlullah) bulunur. (Ebu nuaym,Hilyetül evliya;Süyuti,el camiul sağir 2.No 7327)

Şüphesiz Allahu teala bu ümmet için heryüz senenin başında onları dinleri yenileyecek (kalpleri nifak ve gafletten, halleri bid’at ve ma’siyetten temizleyip kulları Allah’a sevkedecek ) kimseler gönderir. (ebu davud,melahim;)

⚠Tabi sapık tarikatlerde var,
Rabbim onlardan korusun bizleri…⚠
#askiaksu #tarikat #naksibendi #kaderi #şazeli #AllahDostlari

How are you going to cry?

You are not feeling anything. 

You became a stone. 

Your hearts became just like stone. 

Your love disappeared. 

There is no love. 

Love will make you cry. 

Love to Allah and His Prophet (sws).

Yes. 

Then you look at every living creature with different eyes, 

Different love, 

To every living creature.

So wake up to yourselves. 

We are living the last days. 

Either be a problem 

Or be the solution of the problem. 

You can do only one thing. 

Yes. 

Run and ask forgiveness. 

It doesn’t matter who you are and what you are. 

It doesn’t matter how much you know.

- Sahibus Saif Seyh Abdul Kerim (qaddas Allahu sirrah)

image

“Are you worrying that you didn’t send enough to the grave?

The Dunya is just 3 days… Yesterday, today and tomorrow…”
Sahibu’s-Sayf Shaykh ‘Abdul Kerim al Kibrisi qs

In other words, there will never be enough preparation in this Dunya for Barzakh but strive for the best in Akhira Insha Allah, for He is the Merciful.

#naqshbandi #naksibendi #osmanli #naqshbandihaqqani #sahibusayf #kibrisi”

BismillahirRahmanirRahim

Our beloved Prophet (sallallahu alayhi wasallam) said : “I wish that I could meet my brothers.” The Sahaabah asked: “Aren’t we your brothers?” He replied: “You are my Companions, but my brothers are those who will believe in me without having seen me.”

[‪#‎Sahih‬ Al-Jaami, ‪#‎Hadith‬ 7108]

“Good manners for man is to be in the station always to think, knowing and understanding, coming to that acknowledging that, “My Lord is watching me. If no one is, then Allah is watching.”
Good manners for a man is to run after his responsibilities, to catch his responsibilities and do it for the sake of Allah. Not for show.”
Sahibu’s-Sayf Shaykh ‘Abdul Kerim al Kibrisi rh
#osmanli #naksibendi”

"Öğren! Bu aleme, bilinmeyen bir yokluk aleminden gelip, yine bilinmeyen başka bir yokluk iklimlerine sefer edeceksin!
Şükür yalnız alemleri yaratanadır.”
Şeyh Nazım Kıbrısi Hz.
04Nisan2014-13:40

#seyhnazim #seyhnazimkibrisi #naksibendi (at lefke dergah)

BismillahirRahmanirRahim

"If you know the road then you must be falling in love with your Lord. And the one who is falling in love with Allah (subhana wa ta’ala) cannot wait to meet the one that he loves. Nothing in this world really can make him to be connected to this world then."

~SH. Abdul Kerim El Kibrisi Hz.

BismillahirRahmanirRahim

Learn how to share, learn how to give. Once you are learning that, slowly, the Mercy starts entering into your heart. Rahmat starts entering to your heart. Generosity starts entering to your heart and Allah opens door to you.

—  ~SahibulSaif Sheykh Abdul Kerim Effendi Hz

BismillahirRahmanirRahim

SUSPICION

Suspicion, get rid of it or it’s going to burn you. If you have to have suspicion for something, have suspicion about yourself. Always. And question yourself always. Don’t look around to nobody, except yourself.

Shaykh Abdul Kerim Effendi (Qs)