minoltas

10

arizona, summer 2011 pt.1
shot with 35mm film

most of the photos I took during that trip have been double exposed, and as much as I want to say that I did it on purpose for artistic reasons…it’s actually because I’m a a total goober. 

this was my first time trying to use film as a medium, and I was still wasn’t quite sure what every button on the camera did, but I didn’t care as long as I was taking a picture of something. so when I bought film (the only place I could find any was at cvs) I didn’t realize that the roll of film only went up to 24 exposures, as opposed to the 36 my camera can go up to.
so I kept shooting every 24 roll up to 36.
but I ain’t even mad, I really love how all these photos came out.
if only I could find the rest of ‘em…

Sebuah Camera dari zaman dahulu. Mereka berkuasa di jamannya, kini hanya jadi sejarah. Kamera tidak pernah sombong walau dia hebat, karena dia tau kehebatannya hanya akan jadi sejarah.

Goodbye Minolta

#NgomongApaSihCok #GapapaBiarKeren #Instafood #Naoninstafood #yaudahindofood #camera #old #legend #Zinedinezidane #Legendjuga #instabandung #Minolta

3

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

[ Đế đô thành nam trang - Thôi Hộ ]

Dịch nghĩa:

Năm qua bên cánh cổng này,
Màu hoa cùng với mặt ai ửng đào.
Giờ đây người ở nơi nào, 
Chốn xưa đào vẫn cười chào gió đông.