SRSLY I REALLY NEED A HAIRCUT RIGHT NOW - so kanina ko lang napansin na ganito na pala kahaba ang buhok ko (*insert haba ng hair theme song here lol). Pakiramdam ko masyadong maalinsangan at madalas na akong mainitan. Well sinadya ko naman talaga siyang pahabain dahil gusto ko munang pakapalin ang buhok ko. At since eto makapal na siya ano kaya ang magandang gupit? By the way, wire ng kuryente yang tali ko dahil nakalimutan kong dalhin kanina yung panali ko sa buhok hahaha

anonymous said:

Oh freddled gruntbuggly,Thy micturations are to me as plurdled gabbleblotchits on a lurgid bee. Groop, I implore thee, my foonting turlingdromes, and hooptiously drangle me with crinkly bindlewurdles, or I will rend thee in the gobberwarts with my blurglecruncheon, see if I don't

image

2

I built my first drinking mug using UP CFA’s own micture of clay :)

It’s a hand built piece created through a technique called coiling. An octopus-inspired design using one of it’s arms/tentacles as a handle. I engrave some details to represent water (just to add textures) and those circular sunction-like parts on the bottom of the tentacles.

I had so much fun molding this mug and cant wait to see the final results after glazing and firing!

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video