mensheid

Er is een nieuw type mens ontstaan. Hij is grof en dik. Hij lapt de verkeersregels aan zijn laars, hij scheldt zijn medemens uit, hij zal iedereen laten weten dat hij hier op aarde is. Oorzaak: de propaganda van het genot. Alles moet leuk en lekker zijn.
—  Onbekend
Eigen wereld?

Goed, dat we in een wereld leven waar een eeuwenoude kindervriend onderzocht wordt door de VN en waar calamaris gemaakt wordt van varkensanus weten we ondertussen wel. Hier kunnen we lang en kort over lullen en dat doen we dan ook veelvuldig.
Waar minder mensen zich van bewust lijken, is het feit dat we allemaal ook een “eigen wereld” hebben om in te leven. Sommige van deze werelden zijn opgeruimd, vrolijk, netjes, bijna dwangmatig schoon zelfs. Andere werelden hebben een chaotisch, druk of misschien wel een beetje eng of vervreemdend “basisklimaat”.
Bijna al deze werelden hebben meerdere eigenschappen die elkaar aanvullen, tegenspreken versterken of verdringen. Ook zijn deze werelden constant in ontwikkeling, dus aan verandering onderhevig.

De mens is van nature erg nieuwsgierig en begint al op jonge leeftijd met het ontdekken van andere werelden. Dit heeft uiteraard een zeer wisselend resultaat, maar zorgt altijd voor een unieke ervaring. Stukjes van deze werelden kan je toepassen in je eigen systeem of juist als afschrikwekkend voorbeeld gebruiken. Sommige ideeën kan je op de plank laten liggen om later alsnog te gebruiken. Heel af en toe gebeurd het dat jou planeetje zo erg botst met een ander dat er oorlog ontstaat (of een nieuwe planeet, maar dan heb ik het over een ander soort botsing). Dit is allemaal heel gezond voor de ontwikkeling van jou wereld. Goed bezig, ga vooral zo door!

Maar…. Zo heel af en toe is er een wereld die zichzelf beter, interessanter, bijzonderder of gewoon vreemder vind dan de rest. Een wereld die weigert om begrepen te worden, zwelgt in het verlangen om onontdekt te blijven of zich teveel verheven voelt om hieraan mee te doen. Hoezeer ontdekkingsreizigers van andere werelden ook proberen om door te dringen, hoe groter het verzet. Voor ieder steentje dat uit deze “Chinese Muur” wordt verwijderd, wordt het ding met een meter verhoogd. Tot er een zeker punt is dat geen enkele Mongool (ja daar was die muur tegen) meer een poging wil wagen en je echt onontdekt blijft. Hiephoi! Succes! Missie Geslaagd!

Klein puntje van kritiek: Als je je wereld afsluit voor anderen, verliest de “inwoner” op de duur zijn/haar klankbord. Er is niets meer om je verdriet, blijheid, woede, liefde of frustratie op te uiten, behalve de wereld zelf . Op de duur zal deze daar zwaar onder leiden en kan er zelfs een soort van burgeroorlog ontstaan. Dit zou je niet moeten willen, want is funest voor jou wereld en alles wat zich (al dan niet noodgedwongen) ook in hetzelfde stelsel bevind.
Hierdoor raakt het wereldje nog verder geïsoleerd en in een soort vicieuze cirkel. De speeltuin heeft geleerd: wie teveel rondjes draait wordt op den duur erg duizelig.

Uiteraard is het soms eng om je grenzen zomaar open te zetten voor andere werelden, misschien wel begrepen en ontdekt te worden. Ben zelf ook geen fan, laat dat duidelijk zijn.
Toch is er altijd wel een grensgebied of neutrale zone te bedenken waarin planeetjes op een veilige afstand toch nader tot elkaar kunnen komen. Wellicht zelfs wat stapjes in elkaars wereld kunnen zetten. Heel voorzichtig natuurlijk.
Geen reden om je muur in 1 keer af te breken, maar wellicht kan je er een klein deurtje inbouwen (of een kijkgat).
Risicootje? Zeker! Enige afstand dient soms in acht te worden genomen, zodat het niet meteen tot een heftige reactie kan komen.
Maareh, zie het positief: er is altijd een wereld die minstens of nog meer  vreemd, bijzonder of speciaal is dan de jouwe. Kan je je gezellig samen verzetten en de rest van het universum verslaan

Ok, mijn wereld draait een beetje door nu zeker….

XXX Moon

Disclaimer: gebaseerd op meerdere ervaringen dus als je je aangesproken voelt ben jij er 1 van. Gefeliciteerd en bedankt!

image

Wubbo Ockels: “We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde”

image

Kort voor zijn dood heeft Wubbo Ockels nog een laatste brief geschreven waarin hij de mens oproept een ander pad te kiezen. “Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons,” schrijft hij. “Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!!”

Ockels vindt dat de industriële revolutie de mensheid in een ongewenste situatie heeft gebracht. Hij zegt dat de natuur kapotgemaakt wordt en roept mensen op hun leven te veranderen. “We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde,” schrijft hij verder.

Ockels vindt dat mensen moeten geloven in de mensheid, wat hij een andere manier van denken noemt. “Een bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent.” In de brief zet Ockels 10 geboden op een rij van ‘het geloof in de mensheid’. Eén van die geboden luidt: “Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en de natuur.”

Andere geboden die Ockels heeft opgesteld zijn: Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid; iedereen is verbonden met de natuur en de aarde; we zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde; en mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar.

Volgens Ockels scheiden de verschillende goden waarin mensen geloven de mensheid juist in groepen, wat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Religies zijn niet duurzaam, aldus Ockels. “Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn.”

We behoren allemaal tot deze mensheid, we kunnen allemaal in deze ‘hogere macht’ geloven. De God van de mensheid is in ons allemaal. We kunnen ons niet achter deze God verstoppen, omdat het in ons zit. We kunnen ons niet verbergen voor de verantwoordelijkheid voor onszelf, stelt Ockels.

Wubbo Ockels overleed zondag 18 mei in Amsterdam. Hij was de eerste Nederlander in de ruimte. Ockels, die aan kanker leed, is 68 jaar geworden.

[AD]

Video: tien manieren waarop de mensheid zichzelf uit kan roeien

Video: tien manieren waarop de mensheid zichzelf uit kan roeien

Visionair.nl:

Een minder vrolijk onderwerp deze keer. Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Helaas is onze track record wat dfi betreft niet al te best. Technische kennis wordt al snel ingezet om onheil mee aan te richten. Hieronder tien…

View Post

Watch on kevinsbooks.tumblr.com

Andrew Solomon vertelt over zijn ervaring met depressiviteit en hoe verbaasd hij is over de schaamte die het met zich mee brengt.

Misschien is de mens een soort schimmel die zichzelf verwoest en de aarde schoonveegt. Daarna draait de aarde gewoon opnieuw zijn rondje om de zon.
—  Anton H.J. Dautzenberg
Onmogelijk

Het onmogelijke,
wellicht slechts het onmogenlijke.
Dingen die wel kunnen,
maar waar mensen bang voor zijn,
en dus niet mogen.

anonymous asked:

Hoe herpak jij jezelf zodra je de mensheid even beu bent?

Rustig in- en uitademen.

Thanksgiving en dikke tieten.

Met thanksgiving wordt dank gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. Best een mooi gebruik waarbij het hoe dan ook, draait om eten, familie en vrienden. Maar bovenal zijn de kalkoenen “het haasje”. In 2014 werden er hier 280 miljoen kalkoenen gegeten met thanksgiving, gemiddeld zo’n 7 kg. Zoals met zoveel dingen schieten de Amerikanen door….. zo woog de grootste kalkoen hier ooit gekweekt 39 kg. In 1930 woog de gemiddelde kalkoen nog 6 kg en anno 2014 is dat al 13,5 kg. Liepen de kalkoenen rond 1930 nog rechtop, nu kunnen ze dat niet meer omdat hun borsten te groot en te zwaar geworden zijn. In het vetmesten van kalkoenen zijn ze dus erg succesvol en ik kan er niet omheen dat er een paralel te trekken valt naar de amerikaanse mensheid. Menig menselijke rug en knie bezwijkt hier ook onder het gewicht van te dikke tieten of overmatig buikvet. Je wilt het niet geloven, maar je ziet hier zelfs zwervers met overgewicht. Niet lang geleden heb ik letterlijk en figuurlijk even stil gestaan bij een jong bedelend stel waarvan het meisje zeker 125kg woog. Ik stond erbij en ik keek ernaar en kon het niet laten mij af te vragen hoe iemand die geen geld heeft om eten te kopen zo dik kan worden? Wat gooien die Amerikanen hier dan wel niet allemaal in de prullenbak?

Goed, terug naar thanksgiving! We zouden niet goed integreren als wij ons afzijdig zouden houden van dit mooie feest. Dus sta ik op de ochtend van thanksgiving zorgvuldig een kalkoen te stuffen volgens de regels van Jamie. Die stopt de vulling onder het vel, bovenop de borst. Ik weet niet of iemand van jullie weleens zo’n amerikaanse kalkoen van 7 kg voor zich heeft gezien, maar het is indrukwekkend. Terwijl ik mijn hand zorgvuldig onder het vel schuif met in mijn vuist een mengsel van varkensgehakt, abrikozen, zelfgebakken brood en citroen, zie ik mijn handen bewegen onder het vel. Soms schaam ik mij voor mijn eigen vunzige gedachten, misschien komt het door mijn huidige huisvrouwenbestaan, maar ze dringen zich gewoon aan mij op.  Al stuffend en wroetend onder al dat vel en tussen dat vlees, krijg ineens flashbacks van de geboorte van mijn kinderen en zie de dokter met zijn handen in mijn buik verdwijnen en daar rondrommelen….. gatver. Ik probeer de gedachten te verjagen maar als het dan ook nog helzelfde zompende geluid gaat maken, word ik helemaal onpasselijk. Ik naai de boel snel dicht zodat alles netjes blijft zitten en manlief gooit hem of haar (ik heb geen idee) snel op de BBQ. Gelukkkig moet dat kreng nog 4,5 uur op de BBQ en zijn mijn associaties verdwenen wanneer het etenstijd is. Het was eigenlijk best wel heel lekker ;-)

image

Is racisme een onderdeel van de Islam?

Is racisme een onderdeel van de Islam? Voordat we kunnen bepalen of racisme onderdeel uit maakt van de Islam moeten we eerst weten wat de precieze definitie is van dit begrip. Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep. Vroeger werd in het kader van deze ideologie vooral gewezen op de biologische verschillen. Tegenwoordig worden culturen tegenover elkaar geplaatst. De hele mensheid stamt af van één man (Adam) en één vrouw (Eva). Dit geldt voor gelovige en on gelovige, blanke en donkere, rijke en arme mensen. “O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene)” Qor’aan 49:13 Wat het bovenstaande vers betreft, als alle mensen dezelfde gedragscode zouden aannemen, zoals vastgesteld onder een goddelijke bepaling dan zal het een eerlijke en rechtvaardige relatie met zich meebrengen, hetgeen natuurlijk zal leiden tot vrede en stabiliteit op aarde en elk gevoel van raciale en nationale arrogantie vernietigen Lees verder op:

Voordat we kunnen bepalen of racisme onderdeel uit maakt van de Islam moeten we eerst weten wat de precieze definitie is van dit begrip.  Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep. Vroeger werd in het kader van deze ideologie vooral gewezen op de biologische verschillen. Tegenwoordig…

View On WordPress

TED TALK: Frans Lanting - Photos that give voice to the animal kingdom

De mensheid staat op de voorgrond bij TED, maar Frans Lanting wil graag een stem laten horen voor de dieren, zij hebben ons namelijk gevormd. Een paar jaar terug, had hij het geluk een stamoudste te ontmoeten op een eiland vlakbij Vancouver. Hij deelde een verhaal met hem.

"Lang geleden, vertelde hij me, waren alle dieren op aarde één. Hoewel ze er van buiten anders uitzien,zijn ze van binnen allemaal hetzelfde. Op gezette tijden kwamen ze bijeen in een heilige grot diep in het bos om hun eensgezindheid te vieren. Als ze aankwamen ontdeden ze zich allemaal van hun huiden.Raven wierpen hun veren af, beren hun vacht, en zalmen hun schubben en dan dansten ze. Op een dag kwam er een mens in de grot en die moest lachen om wat hij zag omdat hij het niet begreep. Opgelaten gingen de dieren er vandoor. Dat was de laatste keer dat ze zichzelf op deze manier toonden.”

Dat besef dat onder hun aparte identiteiten, alle dieren één zijn, is een enorme inspiratie voor hem geweest. Hij  probeert in zijn fotografie verder te kijken dan vacht, veren en schubben. Hij wilt onder hun huid kruipen. Het maakt niet uit of ik voor gigantische olifanten of een kleine boomkikker sta. Het is mijn doel ze met ons te verbinden als we oog in oog staan.

Hij fotografeert daarnaast ook mensen. Ze verschijnen alleen als schildpad, poema of als leeuw. Je moet door hun vermomming kijken. Je moet door de genetische bouw kijken en juist zien wat we gemeen hebben met ander levend wezen.

Deze Ted Talk laat de kracht van fotografie zien. Heel veel mensen zien dit niet als een kunstvorm. Ik vin het juist wel, omdat het de werkelijke wereld op een andere manier kan belichten. Frans Lanting laat dit ook duidelijk in zijn werk zien.

Laten we een manier vinden om met deze dans mee te doen.

Zijn lust naar gelijk verblind hem van de zonneschijn die aan zijn zijde schijnt, Van de waarde die het leven nog heeft, Overbelast met de drukte van de mensheid. We moeten ontstressen van deze bittere afgrond en hoffelijk u innerzelf omarmen. De regen achtervolgd door donder; Naar de overconsumptie die de kudde met zich meebrengt. Oorlog in je geboorteland geen wapens, Maar blaffende honden spacend op hun eigen ego. Ze geven de wiskundigen ongelijk, toxiceren de historische nagedachte en zweven met open ogen hun eigen frustraties tegemoet.
—  J.
Een tijdig politiek afscheid

In de hele geschiedenis van de mensheid hebben belangrijke personen zoals politici en staatslieden geworsteld met de vraag wanneer met pensioen te gaan. Het oordeel van de geschiedenis over zulke personen is namelijk mede gerelateerd aan het moment van hun afscheid. Een wel gekozen, tijdig afs … http://news.surinam-unity.com/7rcr4h

Koningin Fabiola

Mensen waren niet echt Jans ding. Behalve koningin Fabiola. De uitzondering die zijn idee over de mensheid bevestigde. Koningin Fabiola was gracieus, had een prachtige afkomst en schreef verhalen. Aan de lege muur hing in het midden van het trapgat een schilderij van Fabiola. Nooit heeft Jan zijn best gedaan een glimp van de koningin op te vangen. Fabiola leefde in zijn fantasie, net boven het randje van de werkelijkheid. Zo vaak als uren elkaar afwisselden, zo vaak had Jan bewust dan wel onbewust haar naam herhaald. Een koningin die fabels schrijft en ook nog eens zo’n sprookjesachtige naam draagt. Zo vaak als nacht en dag elkaar afwisselden, zo vaak zag Jan Fabiola wegrijden uit zijn dromen, op weg naar zijn fantasie. In zijn dromen bespraken zij het leven, deelden zij een lach en soms een traan. Fabiola wist veel over haute-cuisine, haute-couture en andere vormen van beschaafdheid. Maar het mooist aan haar vond Jan het contrast. Hoe Fabiola soms per ongeluk dan wel expres haar haar losgooide en geen behoefte had aan etiketten en opgevouwen servetten. Zij was zijn lievelings Fabiola. Jan schaamde zich wanneer hij geen woord kon uitbrengen bij Fabiola’s verblindende schoonheid. Met stomheid geslagen keek hij hoe zij lachte en hem stiekempjes uitlachte. Fabiola vond het juist schattig als zij Jan verlegen deed voelen. De dagen die zij spendeerden werden jaren en een vriendschap voelde als liefde. De ochtendgloren lieten Fabiola oversteken naar zijn fantasie. Een gastvrije plaats waar zij kon zijn en waar zij verzorgd werd tot het moment dat de avond plaatsmaakte voor de nacht. 

Je sprak me ooit van een mensheid
Magistraal en onvermoeibaar in haar zoektocht naar recht
Liefde eigen aan haar wezen
Man en vrouw even zeer mens
Kleur niet meer dan kleur
Genderrollen slechts een voorbijgestreefde conventie
Geaardheid een prachtig zijn
Open en vrij
Waar is die mensheid van jou gebleven?

- 15/12/2014