Znała przecież to uczucie, w przeszłości nieraz ją ogarniało - znajoma melancholia, dręczące poczucie samotności i tęsknota za czymś, czego nigdy nie umiała nazwać.
—  Fannie Flagg “Wciąż o tobie śnię”
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video