lgbtq&c

Hiya!

I’ve submitted before and met some cool people so here we go.

I’m Amber Lynn and I’m 14. I’m from Massachusetts and I’m a complete band junkie. I love All Time Low, My Chemical Romance, Sleeping With Sirens, and way more bands than I could fit in this description. I spend a lot of my time watching shows such as Sherlock, Supernatural, The Fosters, Dexter, American Horror Story, Orange Is The New Black, and an extensive bit more. Shoot me a message if you find me at all interesting.

Http://hospitalsbed.tumblr.com

Trong mỗi người là rất nhiều điều tốt đẹp.

Mình tin thế. 
Mình tin là mình được lớn lên bằng những điều tốt đẹp. Cho dù ít ỏi, cho dù phải đấu tranh, cho dù phải gìn giữ khó khăn, nhưng ít nhất, mình lớn lên nhờ những điều tốt đẹp. 
.
Như ngày xưa, Mẹ mình từng nói, cây cối phải lớn lên nhờ ánh sáng mặt trời, con người ta lớn lên từ những điều tốt đẹp. 
.
Mình từng có thời gian mất lòng tin ghê lắm. Nhiều mâu thuẫn lắm. 
Và mình từng sợ là mình sẽ xấu đi. Sẽ trở thành một con người hằn học, buông bỏ với cuộc đời. 
Nhưng hóa ra, mình vẫn còn tin vào điều tốt.  
.
Giống như, trong lòng mỗi người luôn là một kho tàng những điều tốt đẹp. Cho dù thời gian có thể khiến người ta trở nên khó chịu hơn, cực đoan hơn, ít rộng lòng hơn, thì người ta vẫn sẽ là những người tốt, nếu mình chịu đem kho tàng của mình ra, cùng trao đổi.
Suy cho cùng, sự tốt đẹp cũng như mọi thứ khác trên đời, không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó luôn cần những điểm xuất phát. 
Mà điểm xuất phát đó, phải chính mình làm, mới được. 


Hey,

I’ve submitted before and am looking to know more people in NYC especially. I met up with someone who found me off this blog a couple of days ago. We’ve decided we want to do a tumblr NYC meet up. If you’re looking to meet more LGBT girls in NYC, hmu and I’ll let you know the details. We want to go somewhere quiet where the drinks are cheap and there’s enough space to chill. 

Find me at

undisclothed-sequel.tumblr.com

😍😍😍😍